Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
Danh sách của chúng tôi
Tất cả các loại tàisản
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 265
Kích cỡ lô đất: 192 dặm Anh (77,88 hecta)Số MLS: 16123548
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 17, Kích cỡ nhà: 32.000 foot vuông (2.972,8 m2), Kích cỡ lô đất: 16 dặm Anh (6,47 hecta), Số MLS: 16133414
Kích cỡ lô đất: 4,6 dặm Anh (1,86 hecta)Số MLS: 17278360
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.029 foot vuông (839 m2), Số MLS: 17269154
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17266154
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 13.500 foot vuông (1.254,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,03 dặm Anh (0,82 hecta), Số MLS: 17198430
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 12.600 foot vuông (1.170,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 17229070
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 14.876 foot vuông (1.382 m2), Kích cỡ lô đất: 5,16 dặm Anh (2,09 hecta), Số MLS: 15821709
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 14.000 foot vuông (1.300,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 17279966
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 8.337 foot vuông (774,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,21 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 17260880
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 13.986 foot vuông (1.299,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,9 dặm Anh (0,77 hecta), Số MLS: 17269510
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ nhà: 17.415 foot vuông (1.617,9 m2), Kích cỡ lô đất: 4,77 dặm Anh (1,93 hecta), Số MLS: 17248804
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.678 foot vuông (527,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17249136
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.757 foot vuông (627,7 m2), Số MLS: 17227586
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.938 foot vuông (644,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,91 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 17243356
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 265