Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
Danh sách của chúng tôi
Tất cả các loại tàisản
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 214
Kích cỡ lô đất: 4,6 dặm Anh (1,86 hecta)Số MLS: 17278360
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ nhà: 31.000 foot vuông (2.879,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3,67 dặm Anh (1,48 hecta), Số MLS: 18362748
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 18.087 foot vuông (1.680,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 18376380
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.320 foot vuông (494,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3,71 dặm Anh (1,5 hecta), Số MLS: 18355884
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 15.200 foot vuông (1.412,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,71 dặm Anh (0,69 hecta), Số MLS: 18333620
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ nhà: 31.000 foot vuông (2.879,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,07 dặm Anh (0,84 hecta), Số MLS: 18338668
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.290 foot vuông (770,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 18331202
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ nhà: 12.587 foot vuông (1.169,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 18367032
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 7.308 foot vuông (678,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18317338
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.315 foot vuông (400,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 18314934
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ lô đất: 20 dặm Anh (8,09 hecta), Số MLS: 17283150
Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta)Số MLS: 18343968
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 5.600 foot vuông (520,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 18342856
Phòng ngủ: 20, Kích cỡ nhà: 13.122 foot vuông (1.219 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 18355940
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Số MLS: 18322102
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 214