Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
Danh sách của chúng tôi
Tất cả các loại tàisản
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 188
Kích cỡ lô đất: 192 dặm Anh (77,88 hecta)Số MLS: 16123548
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 17, Kích cỡ nhà: 32.000 foot vuông (2.972,8 m2), Kích cỡ lô đất: 16 dặm Anh (6,47 hecta), Số MLS: 18304582
Kích cỡ lô đất: 4,6 dặm Anh (1,86 hecta)Số MLS: 17278360
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 14, Kích cỡ nhà: 22.906 foot vuông (2.128 m2), Kích cỡ lô đất: 1,92 dặm Anh (0,78 hecta), Số MLS: 17286574
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 18.087 foot vuông (1.680,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 18309012
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 13.500 foot vuông (1.254,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,03 dặm Anh (0,82 hecta), Số MLS: 17198430
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 8.461 foot vuông (786 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 18312564
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ lô đất: 20 dặm Anh (8,09 hecta), Số MLS: 17283150
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 18302998
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.832 foot vuông (263,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18306816
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.875 foot vuông (638,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 17294092
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.129 foot vuông (383,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 17251138
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 17209706
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.091 foot vuông (565,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18310386
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.280 foot vuông (304,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 18298832
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 188