Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
Danh sách của chúng tôi
Tất cả các loại tàisản
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 277
Kích cỡ lô đất: 192 dặm Anh (77,88 hecta)Số MLS: 16123548
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 17, Kích cỡ nhà: 32.000 foot vuông (2.972,8 m2), Kích cỡ lô đất: 16 dặm Anh (6,47 hecta), Số MLS: 16133414
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 9.029 foot vuông (839 m2), Số MLS: 17193616
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 13.500 foot vuông (1.254,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,03 dặm Anh (0,82 hecta), Số MLS: 17198430
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 12.600 foot vuông (1.170,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 17205272
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 8.337 foot vuông (774,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,21 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 17202878
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.500 foot vuông (696,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 16144284
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 10.989 foot vuông (1.020,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 17207308
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 10.875 foot vuông (1.010,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17197756
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 14.876 foot vuông (1.382 m2), Kích cỡ lô đất: 2,6 dặm Anh (1,05 hecta), Số MLS: 15821709
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.200 foot vuông (668,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 16113408
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 13.290 foot vuông (1.234,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,79 dặm Anh (0,72 hecta), Số MLS: 17215440
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 12.422 foot vuông (1.154 m2), Kích cỡ lô đất: 1,41 dặm Anh (0,57 hecta), Số MLS: 17222740
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 9.526 foot vuông (885 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 16160318
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 277