Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
29 PALMS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 10 của 10
  • 1
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.490 foot vuông (138,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8.680 foot vuông (806 m2), Số MLS: 18379472PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.475 foot vuông (137 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 18381034PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.321 foot vuông (122,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 16125968PS
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 689 foot vuông (64 m2), Kích cỡ lô đất: 80 dặm Anh (32,37 hecta), Số MLS: 16104218PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.000 foot vuông (92,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 18386404PS
Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta)Số MLS: 18358318PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.102 foot vuông (102,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.200 foot vuông (669 m2), Số MLS: 18383204PS
Kích cỡ nhà: 384 foot vuông (35,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 18321284PS
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 853 foot vuông (79,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.100 foot vuông (752 m2), Số MLS: 217014736
Kích cỡ lô đất: 1,25 dặm Anh (0,51 hecta)Số MLS: 18359166PS
Các bảng liệt kê 1 - 10 của 10
  • 1