Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
29 PALMS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 14 của 14
  • 1
Kích cỡ nhà: 1.682 foot vuông (156,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,39 dặm Anh (0,97 hecta), Số MLS: SR17040223
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.184 foot vuông (202,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 17257542PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.321 foot vuông (122,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 16125968PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.296 foot vuông (120,4 m2), Kích cỡ lô đất: 9.866 foot vuông (917 m2), Số MLS: 17242372PS
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 689 foot vuông (64 m2), Kích cỡ lô đất: 80 dặm Anh (32,37 hecta), Số MLS: 16104218PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 906 foot vuông (84,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.970 foot vuông (833 m2), Số MLS: 17258672PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.232 foot vuông (114,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9.750 foot vuông (906 m2), Số MLS: 17241994PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 810 foot vuông (75,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 17235442PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.362 foot vuông (126,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.840 foot vuông (821 m2), Số MLS: 17239546PS
Phòng ngủ: 1, Kích cỡ nhà: 680 foot vuông (63,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3,6 dặm Anh (1,46 hecta), Số MLS: 17221982PS
Kích cỡ nhà: 384 foot vuông (35,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 15925903PS
Kích cỡ nhà: 400 foot vuông (37,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 15906881PS
Kích cỡ nhà: 400 foot vuông (37,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: SR15186370
Kích cỡ nhà: 400 foot vuông (37,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: SR15186344
Các bảng liệt kê 1 - 14 của 14
  • 1