Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
29 PALMS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 16
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.100 foot vuông (102,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17270718PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.390 foot vuông (129,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17273240PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.184 foot vuông (202,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 17257542PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.321 foot vuông (122,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 16125968PS
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 689 foot vuông (64 m2), Kích cỡ lô đất: 80 dặm Anh (32,37 hecta), Số MLS: 16104218PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.296 foot vuông (120,4 m2), Kích cỡ lô đất: 9.866 foot vuông (917 m2), Số MLS: 17277092
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.362 foot vuông (126,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.840 foot vuông (821 m2), Số MLS: 17239546PS
Phòng ngủ: 1, Kích cỡ nhà: 508 foot vuông (47,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17281366PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 828 foot vuông (76,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.967 foot vuông (554 m2), Số MLS: 17274784PS
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 336 foot vuông (31,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17273144PS
Phòng ngủ: 1, Kích cỡ nhà: 680 foot vuông (63,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3,6 dặm Anh (1,46 hecta), Số MLS: 17221982PS
Kích cỡ nhà: 680 foot vuông (63,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 17231446PS
Kích cỡ nhà: 384 foot vuông (35,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 15925903PS
Kích cỡ nhà: 192 foot vuông (17,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17276642PS
Kích cỡ nhà: 432 foot vuông (40,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17273634PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 16