Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
29 PALMS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 22
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.682 foot vuông (156,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,39 dặm Anh (0,97 hecta), Số MLS: SR17035414
Kích cỡ nhà: 1.682 foot vuông (156,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,39 dặm Anh (0,97 hecta), Số MLS: SR17040223
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.184 foot vuông (202,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 16139094PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.314 foot vuông (122,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.664 foot vuông (805 m2), Số MLS: 16135376
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.321 foot vuông (122,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 16125968PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.335 foot vuông (124 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR17035298
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 689 foot vuông (64 m2), Kích cỡ lô đất: 80 dặm Anh (32,37 hecta), Số MLS: 16104218PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.314 foot vuông (122,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.788 foot vuông (816 m2), Số MLS: SR16717015
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.512 foot vuông (140,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17212662PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.587 foot vuông (147,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 16187914PS
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.260 foot vuông (117,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 317001265
Phòng ngủ: 1, Kích cỡ nhà: 680 foot vuông (63,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3,6 dặm Anh (1,46 hecta), Số MLS: 17221982PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.692 foot vuông (157,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3,6 dặm Anh (1,46 hecta), Số MLS: 17213544PS
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 528 foot vuông (49,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 16169078PS
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.140 foot vuông (105,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 16176728PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 22