Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
29 PALMS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 18
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 4.284 foot vuông (398 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 17284870
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.492 foot vuông (231,5 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17282744PS
Kích cỡ nhà: 1.024 foot vuông (95,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17293260
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.390 foot vuông (129,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17273240PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.604 foot vuông (149 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17294002PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.184 foot vuông (202,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 17257542PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.120 foot vuông (104 m2), Kích cỡ lô đất: 2,15 dặm Anh (0,87 hecta), Số MLS: 17290822PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.321 foot vuông (122,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 16125968PS
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 689 foot vuông (64 m2), Kích cỡ lô đất: 80 dặm Anh (32,37 hecta), Số MLS: 16104218PS
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 336 foot vuông (31,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17273144PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 828 foot vuông (76,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.967 foot vuông (554 m2), Số MLS: 17274784PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 775 foot vuông (72 m2), Kích cỡ lô đất: 9.555 foot vuông (888 m2), Số MLS: 17282536PS
Phòng ngủ: 1, Kích cỡ nhà: 680 foot vuông (63,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3,6 dặm Anh (1,46 hecta), Số MLS: 17221982PS
Phòng ngủ: 1, Kích cỡ nhà: 400 foot vuông (37,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17281780PS
Kích cỡ nhà: 384 foot vuông (35,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 15925903PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 18