Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
29 PALMS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 23
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.484 foot vuông (230,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,83 dặm Anh (1,15 hecta), Số MLS: 17237696
Kích cỡ nhà: 1.682 foot vuông (156,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,39 dặm Anh (0,97 hecta), Số MLS: SR17040223
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.682 foot vuông (156,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,39 dặm Anh (0,97 hecta), Số MLS: SR17035414
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.314 foot vuông (122,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.664 foot vuông (805 m2), Số MLS: 16135376
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.321 foot vuông (122,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 16125968PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.296 foot vuông (120,4 m2), Kích cỡ lô đất: 9.866 foot vuông (917 m2), Số MLS: 17242372PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.335 foot vuông (124 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR17035298
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 689 foot vuông (64 m2), Kích cỡ lô đất: 80 dặm Anh (32,37 hecta), Số MLS: 16104218PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.232 foot vuông (114,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9.750 foot vuông (906 m2), Số MLS: 17241994PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.314 foot vuông (122,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.788 foot vuông (816 m2), Số MLS: SR16717015
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 810 foot vuông (75,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 17235442PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.362 foot vuông (126,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.840 foot vuông (821 m2), Số MLS: 17239546PS
Phòng ngủ: 1, Kích cỡ nhà: 680 foot vuông (63,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3,6 dặm Anh (1,46 hecta), Số MLS: 17221982PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.692 foot vuông (157,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3,6 dặm Anh (1,46 hecta), Số MLS: 17213544PS
Kích cỡ nhà: 680 foot vuông (63,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 17231446PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 23