Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
29 PALMS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 12 của 12
  • 1
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.421 foot vuông (224,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 218004843
Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 460 foot vuông (42,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 18298794PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.500 foot vuông (139,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 18348802PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.232 foot vuông (114,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.895 foot vuông (826 m2), Số MLS: 18328044PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.321 foot vuông (122,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 16125968PS
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 689 foot vuông (64 m2), Kích cỡ lô đất: 80 dặm Anh (32,37 hecta), Số MLS: 16104218PS
Kích cỡ nhà: 384 foot vuông (35,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 18321284PS
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 717 foot vuông (66,6 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 18344010PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 749 foot vuông (69,6 m2), Kích cỡ lô đất: 9.555 foot vuông (888 m2), Số MLS: 217014737
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 804 foot vuông (74,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 18322890PS
Phòng ngủ: 1, Kích cỡ nhà: 400 foot vuông (37,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17281780PS
Kích cỡ nhà: 384 foot vuông (35,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 15925903PS
Các bảng liệt kê 1 - 12 của 12
  • 1