Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
29 PALMS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 18
Phòng ngủ: 9, Kích cỡ nhà: 4.166 foot vuông (387 m2), Kích cỡ lô đất: 1,5 dặm Anh (0,61 hecta), Số MLS: 217014738
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 4.950 foot vuông (459,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 18315288
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 4.295 foot vuông (399 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 18315906
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 832 foot vuông (77,3 m2), Kích cỡ lô đất: 4,6 dặm Anh (1,86 hecta), Số MLS: 18326004PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.870 foot vuông (173,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 818000094
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.390 foot vuông (129,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17273240PS
Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 460 foot vuông (42,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 18298794PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.092 foot vuông (101,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8.775 foot vuông (815 m2), Số MLS: 17297956PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.321 foot vuông (122,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 16125968PS
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 689 foot vuông (64 m2), Kích cỡ lô đất: 80 dặm Anh (32,37 hecta), Số MLS: 16104218PS
Kích cỡ nhà: 384 foot vuông (35,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 18321284PS
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 336 foot vuông (31,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17273144PS
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 853 foot vuông (79,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.100 foot vuông (752 m2), Số MLS: 217014736
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.000 foot vuông (92,9 m2), Kích cỡ lô đất: 9.300 foot vuông (864 m2), Số MLS: 217014735
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 749 foot vuông (69,6 m2), Kích cỡ lô đất: 9.555 foot vuông (888 m2), Số MLS: 217014737
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 18