Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ACTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 63
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.922 foot vuông (457,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5,12 dặm Anh (2,07 hecta), Số MLS: SR18122060
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.501 foot vuông (325,2 m2), Kích cỡ lô đất: 10,1 dặm Anh (4,09 hecta), Số MLS: SR17248328
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.132 foot vuông (291 m2), Kích cỡ lô đất: 4,99 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: SR17200410
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.179 foot vuông (481,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,23 dặm Anh (0,9 hecta), Số MLS: SR17222556
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.650 foot vuông (432 m2), Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: SR17215398
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.583 foot vuông (425,8 m2), Kích cỡ lô đất: 4,99 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: SR17155344
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.416 foot vuông (410,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3,08 dặm Anh (1,25 hecta), Số MLS: SR18099017
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.568 foot vuông (238,6 m2), Kích cỡ lô đất: 5,71 dặm Anh (2,31 hecta), Số MLS: SR18072705
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.585 foot vuông (240,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,17 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: SR18104357
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.300 foot vuông (120,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,58 dặm Anh (1,04 hecta), Số MLS: SR18134794
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.986 foot vuông (370,3 m2), Kích cỡ lô đất: 4,04 dặm Anh (1,63 hecta), Số MLS: 18307952
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.287 foot vuông (305,4 m2), Kích cỡ lô đất: 29,13 dặm Anh (11,79 hecta), Số MLS: SR18074421
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.125 foot vuông (290,3 m2), Kích cỡ lô đất: 4,99 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: SR18071113
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.625 foot vuông (243,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,05 dặm Anh (0,83 hecta), Số MLS: SR18061559
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.328 foot vuông (216,3 m2), Kích cỡ lô đất: 4,94 dặm Anh (2 hecta), Số MLS: SR18089965
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 63