Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ACTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 55
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.628 foot vuông (244,1 m2), Kích cỡ lô đất: 149 dặm Anh (60,11 hecta), Số MLS: SR17062108
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.501 foot vuông (325,2 m2), Kích cỡ lô đất: 10,1 dặm Anh (4,09 hecta), Số MLS: SR17248328
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.922 foot vuông (457,3 m2), Kích cỡ lô đất: 9,87 dặm Anh (3,99 hecta), Số MLS: 17257128
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.132 foot vuông (291 m2), Kích cỡ lô đất: 4,99 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: SR17200410
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.179 foot vuông (481,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,23 dặm Anh (0,9 hecta), Số MLS: SR17222556
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.650 foot vuông (432 m2), Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: SR17215398
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.560 foot vuông (423,6 m2), Kích cỡ lô đất: 5,04 dặm Anh (2,04 hecta), Số MLS: SR17188388
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.851 foot vuông (450,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: SR17129728
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.583 foot vuông (425,8 m2), Kích cỡ lô đất: 4,99 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: SR17155344
Kích cỡ nhà: 1.468 foot vuông (136,4 m2), Kích cỡ lô đất: 20 dặm Anh (8,09 hecta), Số MLS: SR17165286
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.687 foot vuông (249,6 m2), Kích cỡ lô đất: 38,6 dặm Anh (15,62 hecta), Số MLS: SR17152289
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.675 foot vuông (341,4 m2), Kích cỡ lô đất: 3,66 dặm Anh (1,48 hecta), Số MLS: SR17244478
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.823 foot vuông (262,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,68 dặm Anh (1,08 hecta), Số MLS: SR17222303
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.800 foot vuông (260,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5,18 dặm Anh (2,1 hecta), Số MLS: SR17235267
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.216 foot vuông (391,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,32 dặm Anh (0,53 hecta), Số MLS: SR17030536
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 55