Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ACTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 76
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.132 foot vuông (291 m2), Kích cỡ lô đất: 4,99 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: SR17200410
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.922 foot vuông (457,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5,12 dặm Anh (2,07 hecta), Số MLS: SR18122060
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.206 foot vuông (483,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,31 dặm Anh (0,53 hecta), Số MLS: SR18160334
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.501 foot vuông (325,2 m2), Kích cỡ lô đất: 10,1 dặm Anh (4,09 hecta), Số MLS: SR17248328
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.179 foot vuông (481,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,23 dặm Anh (0,9 hecta), Số MLS: SR18213291
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.588 foot vuông (333,3 m2), Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh (4,05 hecta), Số MLS: SR18199227
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.600 foot vuông (241,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,17 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: SR18104357
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.287 foot vuông (305,4 m2), Kích cỡ lô đất: 29,13 dặm Anh (11,79 hecta), Số MLS: SR18074421
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.300 foot vuông (120,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,58 dặm Anh (1,04 hecta), Số MLS: SR18134794
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.125 foot vuông (290,3 m2), Kích cỡ lô đất: 4,99 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: SR18071113
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.328 foot vuông (216,3 m2), Kích cỡ lô đất: 4,94 dặm Anh (2 hecta), Số MLS: SR18089965
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.468 foot vuông (136,4 m2), Kích cỡ lô đất: 19,81 dặm Anh (8,02 hecta), Số MLS: SR18161279
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.150 foot vuông (292,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,78 dặm Anh (0,72 hecta), Số MLS: SR18210518
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.192 foot vuông (296,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4,62 dặm Anh (1,87 hecta), Số MLS: SR18168337
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.521 foot vuông (234,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9,88 dặm Anh (4 hecta), Số MLS: SR18224958
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 76