Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ACTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 56
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.501 foot vuông (325,2 m2), Kích cỡ lô đất: 10,1 dặm Anh (4,09 hecta), Số MLS: SR17248328
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.132 foot vuông (291 m2), Kích cỡ lô đất: 4,99 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: SR17200410
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.179 foot vuông (481,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,23 dặm Anh (0,9 hecta), Số MLS: SR17222556
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.650 foot vuông (432 m2), Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: SR17215398
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.583 foot vuông (425,8 m2), Kích cỡ lô đất: 4,99 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: SR17155344
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.416 foot vuông (410,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,96 dặm Anh (0,79 hecta), Số MLS: SR18006911
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.560 foot vuông (423,6 m2), Kích cỡ lô đất: 5,04 dặm Anh (2,04 hecta), Số MLS: SR18018949
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.851 foot vuông (450,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: SR18006605
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.986 foot vuông (370,3 m2), Kích cỡ lô đất: 4,04 dặm Anh (1,63 hecta), Số MLS: 18307952
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 3.266 foot vuông (303,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7,7 dặm Anh (3,12 hecta), Số MLS: SR18008410
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.823 foot vuông (262,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,68 dặm Anh (1,08 hecta), Số MLS: SR17222303
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.891 foot vuông (268,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: SR17270470
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.412 foot vuông (224,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: SR18033321
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.203 foot vuông (297,6 m2), Kích cỡ lô đất: 4,81 dặm Anh (1,95 hecta), Số MLS: SR18041156
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.800 foot vuông (260,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5,18 dặm Anh (2,1 hecta), Số MLS: SR18011981
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 56