Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
AGOURA HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 97
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 11.432 foot vuông (1.062 m2), Kích cỡ lô đất: 1,86 dặm Anh (0,75 hecta), Số MLS: 216013509
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 11.300 foot vuông (1.049,8 m2), Kích cỡ lô đất: 18,98 dặm Anh (7,68 hecta), Số MLS: 17224404
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.184 foot vuông (481,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2,31 dặm Anh (0,93 hecta), Số MLS: 17214328
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.835 foot vuông (449,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9,89 dặm Anh (4 hecta), Số MLS: 217001477
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.554 foot vuông (144,4 m2), Kích cỡ lô đất: 34,79 dặm Anh (14,08 hecta), Số MLS: 214033338
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.500 foot vuông (603,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 217007338
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.772 foot vuông (536,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: SR17195964
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.626 foot vuông (522,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,6 dặm Anh (0,65 hecta), Số MLS: 217010396
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.465 foot vuông (693,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 217009223
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.265 foot vuông (489,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,35 dặm Anh (0,55 hecta), Số MLS: 217006152
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.416 foot vuông (131,5 m2), Kích cỡ lô đất: 23,57 dặm Anh (9,54 hecta), Số MLS: 215011777
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.922 foot vuông (457,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,48 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 217010680
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.214 foot vuông (391,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,91 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 217006363
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.639 foot vuông (338,1 m2), Kích cỡ lô đất: 23,45 dặm Anh (9,49 hecta), Số MLS: 215011770
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.143 foot vuông (570,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17255896
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 97