Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
AGOURA HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 70
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 11.432 foot vuông (1.062 m2), Kích cỡ lô đất: 1,86 dặm Anh (0,75 hecta), Số MLS: 217011666
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.200 foot vuông (668,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,46 dặm Anh (0,59 hecta), Số MLS: SR17094017
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 11.300 foot vuông (1.049,8 m2), Kích cỡ lô đất: 18,98 dặm Anh (7,68 hecta), Số MLS: 17224404
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.554 foot vuông (144,4 m2), Kích cỡ lô đất: 34,79 dặm Anh (14,08 hecta), Số MLS: 214033338
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.278 foot vuông (397,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: 218000954
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.772 foot vuông (536,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: SR17195964
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.400 foot vuông (501,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 218000668
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.848 foot vuông (450,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 217013369
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.416 foot vuông (131,5 m2), Kích cỡ lô đất: 23,57 dặm Anh (9,54 hecta), Số MLS: 215011777
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.639 foot vuông (338,1 m2), Kích cỡ lô đất: 23,45 dặm Anh (9,49 hecta), Số MLS: 215011770
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.612 foot vuông (521,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: SR17222082
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 828 foot vuông (76,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,97 dặm Anh (0,8 hecta), Số MLS: 217007694
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.935 foot vuông (458,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 217010100
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.122 foot vuông (382,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 217013090
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.876 foot vuông (453 m2), Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 217014065
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 70