Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
AGOURA HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 102
Phòng ngủ: 53, Kích cỡ nhà: 28.573 foot vuông (2.654,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 18342488
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.200 foot vuông (668,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,46 dặm Anh (0,59 hecta), Số MLS: SR17094017
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 11.300 foot vuông (1.049,8 m2), Kích cỡ lô đất: 18,98 dặm Anh (7,68 hecta), Số MLS: 17224404
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.700 foot vuông (529,5 m2), Kích cỡ lô đất: 12,86 dặm Anh (5,2 hecta), Số MLS: 18354896
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.611 foot vuông (614,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 18325892
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.554 foot vuông (144,4 m2), Kích cỡ lô đất: 34,8 dặm Anh (14,08 hecta), Số MLS: SR18107930
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.772 foot vuông (536,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: SR18124093
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.242 foot vuông (579,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 218006788
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.278 foot vuông (397,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: 218000954
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.416 foot vuông (131,5 m2), Kích cỡ lô đất: 23,57 dặm Anh (9,54 hecta), Số MLS: 215011777
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.225 foot vuông (578,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 218006850
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.317 foot vuông (586,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,18 dặm Anh (0,48 hecta), Số MLS: 218005318
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 2.409 foot vuông (223,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 218003381
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.200 foot vuông (390,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 218006724
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.639 foot vuông (338,1 m2), Kích cỡ lô đất: 23,45 dặm Anh (9,49 hecta), Số MLS: 215011770
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 102