Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ALTADENA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 65
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.938 foot vuông (644,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,79 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: 818001344
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.239 foot vuông (579,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,92 dặm Anh (0,78 hecta), Số MLS: 818001853
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.500 foot vuông (418,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18329128
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.719 foot vuông (624,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 818002250
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.275 foot vuông (304,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 818001988
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.128 foot vuông (476,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8.350 foot vuông (776 m2), Số MLS: 318001734
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.097 foot vuông (752,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 817000064
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.108 foot vuông (474,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 818001664
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.112 foot vuông (289,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 818001717
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.752 foot vuông (441,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 818002317
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.747 foot vuông (441 m2), Kích cỡ lô đất: 8.167 foot vuông (759 m2), Số MLS: 818002079
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.756 foot vuông (348,9 m2), Kích cỡ lô đất: 9.836 foot vuông (914 m2), Số MLS: 818001828
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.012 foot vuông (372,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 818002018
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.520 foot vuông (327 m2), Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 818002400
Phòng ngủ: 17, Kích cỡ nhà: 6.342 foot vuông (589,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.352 foot vuông (869 m2), Số MLS: 817002275
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 65