Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ALTADENA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 38
Phòng ngủ: 29, Kích cỡ nhà: 23.035 foot vuông (2.140 m2), Kích cỡ lô đất: 0,71 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 17253040
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.097 foot vuông (752,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 817000064
Phòng ngủ: 17, Kích cỡ nhà: 6.342 foot vuông (589,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.352 foot vuông (869 m2), Số MLS: 817002275
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.678 foot vuông (341,7 m2), Kích cỡ lô đất: 9.836 foot vuông (914 m2), Số MLS: 817002296
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.542 foot vuông (329,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: 817002817
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.650 foot vuông (339,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17206019
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.492 foot vuông (324,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 817002702
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.147 foot vuông (292,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 817002395
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 2.998 foot vuông (278,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.857 foot vuông (637 m2), Số MLS: 317005811
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.211 foot vuông (205,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.050 foot vuông (655 m2), Số MLS: 817002207
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.304 foot vuông (306,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.704 foot vuông (623 m2), Số MLS: 817001712
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.579 foot vuông (239,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 817001585
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 2.579 foot vuông (239,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 817002155
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.642 foot vuông (245,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.390 foot vuông (687 m2), Số MLS: 817001684
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.630 foot vuông (151,4 m2), Kích cỡ lô đất: 9.115 foot vuông (847 m2), Số MLS: SR17258584
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 38