Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ALTADENA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 39
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.097 foot vuông (752,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 817000064
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.695 foot vuông (436,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 818000135
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.099 foot vuông (473,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 817002867
Phòng ngủ: 17, Kích cỡ nhà: 6.342 foot vuông (589,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.352 foot vuông (869 m2), Số MLS: 817002275
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.546 foot vuông (329,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 818000233
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.542 foot vuông (329,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: 818000114
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.650 foot vuông (339,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17206019
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.329 foot vuông (309,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 818000043
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.497 foot vuông (324,9 m2), Kích cỡ lô đất: 9.495 foot vuông (882 m2), Số MLS: 817002901
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.211 foot vuông (205,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.050 foot vuông (655 m2), Số MLS: 817002207
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.304 foot vuông (306,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.704 foot vuông (623 m2), Số MLS: 817001712
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.194 foot vuông (203,8 m2), Kích cỡ lô đất: 9.575 foot vuông (890 m2), Số MLS: 818000132
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.187 foot vuông (203,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 818000090
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 2.579 foot vuông (239,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 817002155
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.579 foot vuông (239,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 817001585
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 39