Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ALTADENA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 53
Phòng ngủ: 29, Kích cỡ nhà: 23.035 foot vuông (2.140 m2), Kích cỡ lô đất: 0,71 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 17253040
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 6.747 foot vuông (626,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 817000973
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.210 foot vuông (576,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 317004036
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.097 foot vuông (752,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 817000064
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.189 foot vuông (482,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 817001313
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.542 foot vuông (329,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: 817001096
Phòng ngủ: 7, Kích cỡ nhà: 4.107 foot vuông (381,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17259286
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.047 foot vuông (283,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 817001268
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.473 foot vuông (508,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 817001354
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.432 foot vuông (225,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 817000795
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.404 foot vuông (316,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.841 foot vuông (914 m2), Số MLS: 817001944
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.196 foot vuông (296,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 817001840
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.650 foot vuông (339,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR17206019
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 2.998 foot vuông (278,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.857 foot vuông (637 m2), Số MLS: 317005811
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.482 foot vuông (323,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 17268766
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 53