Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
APPLE VALLEY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 11 của 11
  • 1
Kích cỡ nhà: 3.362 foot vuông (312,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,23 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: SR17170256
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.158 foot vuông (200,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17240890PS
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.317 foot vuông (215,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,33 dặm Anh (0,54 hecta), Số MLS: 317002595
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.872 foot vuông (173,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 17270372
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.681 foot vuông (156,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 17270914
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.764 foot vuông (163,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17265972
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.242 foot vuông (115,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17266750PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.232 foot vuông (114,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: SR17211998
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.749 foot vuông (162,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: SR17149766
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.841 foot vuông (171 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR17206290
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.520 foot vuông (141,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1.520 foot vuông (141 m2), Số MLS: SR17169868
Các bảng liệt kê 1 - 11 của 11
  • 1