Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
APPLE VALLEY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 17
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.273 foot vuông (397 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 17280990PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.118 foot vuông (382,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 18337746PS
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.296 foot vuông (399,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 318001146
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.530 foot vuông (327,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 18344716
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.999 foot vuông (185,7 m2), Kích cỡ lô đất: 9,7 dặm Anh (3,93 hecta), Số MLS: 18302980
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.104 foot vuông (288,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 818002092
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.434 foot vuông (226,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR18067714
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.158 foot vuông (200,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17240890PS
Kích cỡ nhà: 2.550 foot vuông (236,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR18087747
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.562 foot vuông (238 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 18312814
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.841 foot vuông (171 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17292326
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.472 foot vuông (229,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 18313006
Kích cỡ nhà: 1.800 foot vuông (167,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: SR18048730
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.537 foot vuông (142,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.875 foot vuông (732 m2), Số MLS: SR18086093
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.224 foot vuông (113,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18064967
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 17