Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
APPLE VALLEY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 14 của 14
  • 1
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.023 foot vuông (280,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 17280990PS
Kích cỡ nhà: 3.362 foot vuông (312,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,23 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: SR17170256
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 3.780 foot vuông (351,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 317006702
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.104 foot vuông (288,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 817002188
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.158 foot vuông (200,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17240890PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.914 foot vuông (177,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 17283784
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.550 foot vuông (236,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 17288526
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.914 foot vuông (177,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 17288492
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.639 foot vuông (152,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 17283552
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.872 foot vuông (173,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 17270372
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.681 foot vuông (156,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 17270914
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.542 foot vuông (143,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,33 dặm Anh (0,54 hecta), Số MLS: 17288688
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.764 foot vuông (163,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17265972
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.841 foot vuông (171 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR17206290
Các bảng liệt kê 1 - 14 của 14
  • 1