Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
APPLE VALLEY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 13 của 13
  • 1
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.023 foot vuông (280,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 17280990PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.999 foot vuông (185,7 m2), Kích cỡ lô đất: 9,7 dặm Anh (3,93 hecta), Số MLS: 18302980
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.158 foot vuông (200,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17240890PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.841 foot vuông (171 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17292326
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.914 foot vuông (177,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 17283784
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.872 foot vuông (173,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 18302564
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.639 foot vuông (152,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 17283552
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.542 foot vuông (143,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,33 dặm Anh (0,54 hecta), Số MLS: 17288688
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.497 foot vuông (139,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR17266927
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.236 foot vuông (114,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,25 dặm Anh (0,51 hecta), Số MLS: 17294034
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.449 foot vuông (134,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 17296318
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.841 foot vuông (171 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR17206290
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.280 foot vuông (211,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: SR18007542
Các bảng liệt kê 1 - 13 của 13
  • 1