Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
BANNING, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.683 foot vuông (156,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17257328
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.606 foot vuông (149,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.534 foot vuông (607 m2), Số MLS: 17268268
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.096 foot vuông (101,8 m2), Kích cỡ lô đất: 4.356 foot vuông (405 m2), Số MLS: 17269816
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.146 foot vuông (106,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: SR17145926
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 576 foot vuông (53,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 17267322PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.440 foot vuông (133,8 m2), Kích cỡ lô đất: 31,07 dặm Anh (12,57 hecta), Số MLS: 17270604
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1