Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
BANNING, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.133 foot vuông (198,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 17273928
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.096 foot vuông (101,8 m2), Kích cỡ lô đất: 4.356 foot vuông (405 m2), Số MLS: 17269816
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.146 foot vuông (106,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: SR17145926
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.024 foot vuông (95,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: SR17258969
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.440 foot vuông (133,8 m2), Kích cỡ lô đất: 31,07 dặm Anh (12,57 hecta), Số MLS: 17270604
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1