Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
BANNING, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.287 foot vuông (212,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4.792 foot vuông (445 m2), Số MLS: 18303216
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.538 foot vuông (142,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông (648 m2), Số MLS: 18303728
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.312 foot vuông (121,9 m2), Kích cỡ lô đất: 4.792 foot vuông (445 m2), Số MLS: 17297038
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 997 foot vuông (92,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18301506PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.440 foot vuông (133,8 m2), Kích cỡ lô đất: 31,07 dặm Anh (12,57 hecta), Số MLS: 17270604
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1