Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
BEAUMONT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 8 của 8
  • 1
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.342 foot vuông (310,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.534 foot vuông (607 m2), Số MLS: 17235700
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.163 foot vuông (200,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 317006651
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.834 foot vuông (263,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 217013137
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.852 foot vuông (172,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5.663 foot vuông (526 m2), Số MLS: 17277066PS
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.748 foot vuông (348,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR16727928
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.510 foot vuông (233,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông (648 m2), Số MLS: SR17248272
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.364 foot vuông (219,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông (648 m2), Số MLS: 17284086
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.103 foot vuông (102,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông (567 m2), Số MLS: 17276536PS
Các bảng liệt kê 1 - 8 của 8
  • 1