Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
BEAUMONT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.668 foot vuông (340,8 m2), Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông (567 m2), Số MLS: 18303206
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.163 foot vuông (200,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 317006651
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.116 foot vuông (196,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17292336
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.364 foot vuông (219,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông (648 m2), Số MLS: 17284086
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.103 foot vuông (102,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông (567 m2), Số MLS: 17276536PS
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1