Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
BEAUMONT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.293 foot vuông (398,8 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 18339998
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.668 foot vuông (340,8 m2), Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông (567 m2), Số MLS: 18303206
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.127 foot vuông (197,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.534 foot vuông (607 m2), Số MLS: 318000724
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.032 foot vuông (188,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 18329610
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.103 foot vuông (102,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông (567 m2), Số MLS: 18345582PS
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1