Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
BEAUMONT, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.342 foot vuông (310,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.534 foot vuông (607 m2), Số MLS: 17235700
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.054 foot vuông (283,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông (567 m2), Số MLS: 317005981
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.358 foot vuông (219,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5.227 foot vuông (486 m2), Số MLS: SR17202160
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.852 foot vuông (172,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông (890 m2), Số MLS: 17271274PS
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.748 foot vuông (348,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR16727928
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.962 foot vuông (182,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1.307 foot vuông (121 m2), Số MLS: 17259366
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1