Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
BEVERLY HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 261
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 7, Kích cỡ lô đất: 24,99 dặm Anh (10,11 hecta), Số MLS: 17211664
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 17, Kích cỡ nhà: 32.000 foot vuông (2.972,8 m2), Kích cỡ lô đất: 16 dặm Anh (6,47 hecta), Số MLS: 16133414
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 17271718
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 18, Kích cỡ nhà: 28.000 foot vuông (2.601,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,54 dặm Anh (0,62 hecta), Số MLS: 17255786
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 13, Kích cỡ nhà: 24.000 foot vuông (2.229,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2,27 dặm Anh (0,92 hecta), Số MLS: 17252138
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 14.279 foot vuông (1.326,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 17258474
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 18, Kích cỡ nhà: 20.000 foot vuông (1.858 m2), Kích cỡ lô đất: 6,78 dặm Anh (2,75 hecta), Số MLS: 17228980
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 17190780
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.402 foot vuông (966,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17268732
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ nhà: 17.400 foot vuông (1.616,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 17195664
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 13, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 20.829 foot vuông (1.935 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 17197268
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.367 foot vuông (498,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,17 dặm Anh (0,48 hecta), Số MLS: 17225820
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17266154
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3,88 dặm Anh (1,57 hecta), Số MLS: 17270090
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 13.500 foot vuông (1.254,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,03 dặm Anh (0,82 hecta), Số MLS: 17198430
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 261