Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
BEVERLY HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 210
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 7, Kích cỡ lô đất: 24,99 dặm Anh (10,11 hecta), Số MLS: 17211664
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ lô đất: 13,25 dặm Anh (5,36 hecta), Số MLS: 18319112
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 18, Kích cỡ nhà: 28.000 foot vuông (2.601,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,54 dặm Anh (0,62 hecta), Số MLS: 17255786
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 18315108
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 17, Kích cỡ nhà: 32.000 foot vuông (2.972,8 m2), Kích cỡ lô đất: 13,5 dặm Anh (5,46 hecta), Số MLS: 18304582
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 15, Kích cỡ nhà: 26.800 foot vuông (2.489,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,68 dặm Anh (0,68 hecta), Số MLS: 17293232
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ lô đất: 5,08 dặm Anh (2,05 hecta), Số MLS: 17291144
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 7, Kích cỡ lô đất: 1,63 dặm Anh (0,66 hecta), Số MLS: 17290542
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 14.279 foot vuông (1.326,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 17258474
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 17190780
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ nhà: 15.000 foot vuông (1.393,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 18308830
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 13, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 20.829 foot vuông (1.935 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 17197268
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.021 foot vuông (931 m2), Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 17293886
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 12.220 foot vuông (1.135,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,15 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 18310136
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ nhà: 17.400 foot vuông (1.616,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 17195664
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 210