Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
BEVERLY HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 247
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 7, Kích cỡ lô đất: 24,99 dặm Anh (10,11 hecta), Số MLS: 17211664
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 17, Kích cỡ nhà: 32.000 foot vuông (2.972,8 m2), Kích cỡ lô đất: 16 dặm Anh (6,47 hecta), Số MLS: 16133414
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 13, Kích cỡ nhà: 24.000 foot vuông (2.229,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2,27 dặm Anh (0,92 hecta), Số MLS: 17216056
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 14, Kích cỡ nhà: 12.108 foot vuông (1.124,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 17207618
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 12.220 foot vuông (1.135,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 17193064
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 13, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 20.829 foot vuông (1.935 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 17197268
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 17190780
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 3,88 dặm Anh (1,57 hecta), Số MLS: 16136924
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ nhà: 17.400 foot vuông (1.616,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 17195664
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 11.598 foot vuông (1.077,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,8 dặm Anh (0,73 hecta), Số MLS: 16153268
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ lô đất: 3,79 dặm Anh (1,53 hecta), Số MLS: 16136070
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 13.500 foot vuông (1.254,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,03 dặm Anh (0,82 hecta), Số MLS: 17198430
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 15.096 foot vuông (1.402,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 17224142
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 13, Kích cỡ nhà: 11.000 foot vuông (1.021,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 17223200
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.685 foot vuông (806,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 16175920
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 247