Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
BEVERLY HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 225
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 7, Kích cỡ lô đất: 24,99 dặm Anh (10,11 hecta), Số MLS: 17211664
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 17, Kích cỡ nhà: 32.000 foot vuông (2.972,8 m2), Kích cỡ lô đất: 16 dặm Anh (6,47 hecta), Số MLS: 16133414
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 17271718
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 18, Kích cỡ nhà: 28.000 foot vuông (2.601,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,54 dặm Anh (0,62 hecta), Số MLS: 17255786
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 15, Kích cỡ nhà: 26.800 foot vuông (2.489,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,68 dặm Anh (0,68 hecta), Số MLS: 17293232
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ lô đất: 5,08 dặm Anh (2,05 hecta), Số MLS: 17291144
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 7, Kích cỡ lô đất: 1,63 dặm Anh (0,66 hecta), Số MLS: 17290542
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 14, Kích cỡ nhà: 22.906 foot vuông (2.128 m2), Kích cỡ lô đất: 1,92 dặm Anh (0,78 hecta), Số MLS: 17286574
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 14.279 foot vuông (1.326,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 17258474
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 17190780
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 17254408
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.402 foot vuông (966,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17268732
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ nhà: 17.400 foot vuông (1.616,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 17195664
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 13, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 20.829 foot vuông (1.935 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 17197268
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.663 foot vuông (897,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 17293886
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 225