Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
BEVERLY HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 289
Phòng ngủ: 20, Phòng vệ sinh: 16, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ lô đất: 9,87 dặm Anh (3,99 hecta), Số MLS: 18386780
Kích cỡ nhà: 741 foot vuông (68,8 m2), Kích cỡ lô đất: 120 dặm Anh (48,56 hecta), Số MLS: 18383184
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 24, Kích cỡ nhà: 38.000 foot vuông (3.530,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5,2 dặm Anh (2,1 hecta), Số MLS: 18353914
Phòng ngủ: 19, Phòng vệ sinh: 29, Kích cỡ lô đất: 3,53 dặm Anh (1,43 hecta), Số MLS: 18389600
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 7, Kích cỡ lô đất: 24,99 dặm Anh (10,11 hecta), Số MLS: 17211664
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ lô đất: 13,25 dặm Anh (5,36 hecta), Số MLS: 18319112
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 17, Kích cỡ nhà: 32.000 foot vuông (2.972,8 m2), Kích cỡ lô đất: 13,5 dặm Anh (5,46 hecta), Số MLS: 18366328
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 20.000 foot vuông (1.858 m2), Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 18379874
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ nhà: 15.328 foot vuông (1.424 m2), Kích cỡ lô đất: 1,35 dặm Anh (0,54 hecta), Số MLS: 18384408
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ lô đất: 5,08 dặm Anh (2,05 hecta), Số MLS: 17291144
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 18364768
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 7, Kích cỡ lô đất: 1,63 dặm Anh (0,66 hecta), Số MLS: 17290542
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 14.279 foot vuông (1.326,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 18383666
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ nhà: 14.173 foot vuông (1.316,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 18384266
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ lô đất: 2,54 dặm Anh (1,03 hecta), Số MLS: 18386922
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 289