Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
BEVERLY HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 279
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 24, Kích cỡ nhà: 38.000 foot vuông (3.530,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5,2 dặm Anh (2,1 hecta), Số MLS: 18353914
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 7, Kích cỡ lô đất: 24,99 dặm Anh (10,11 hecta), Số MLS: 17211664
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ lô đất: 13,25 dặm Anh (5,36 hecta), Số MLS: 18319112
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 18, Kích cỡ nhà: 28.000 foot vuông (2.601,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,54 dặm Anh (0,62 hecta), Số MLS: 17255786
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 22.000 foot vuông (2.043,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 18352530
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 17, Kích cỡ nhà: 32.000 foot vuông (2.972,8 m2), Kích cỡ lô đất: 13,5 dặm Anh (5,46 hecta), Số MLS: 18304582
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ lô đất: 5,08 dặm Anh (2,05 hecta), Số MLS: 17291144
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 15, Kích cỡ nhà: 26.800 foot vuông (2.489,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,68 dặm Anh (0,68 hecta), Số MLS: 17293232
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 7, Kích cỡ lô đất: 1,63 dặm Anh (0,66 hecta), Số MLS: 17290542
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ lô đất: 2,54 dặm Anh (1,03 hecta), Số MLS: 18328538
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 14.279 foot vuông (1.326,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 17258474
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 14, Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 18347682
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ nhà: 15.000 foot vuông (1.393,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 18308830
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 18, Kích cỡ nhà: 20.000 foot vuông (1.858 m2), Kích cỡ lô đất: 6,78 dặm Anh (2,75 hecta), Số MLS: 18347680
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 279