Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
BLYTHE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 10 của 10
  • 1
Kích cỡ nhà: 66.000 foot vuông (6.131,4 m2), Kích cỡ lô đất: 9,24 dặm Anh (3,74 hecta), Số MLS: 16171852
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 3.125 foot vuông (290,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.253 foot vuông (581 m2), Số MLS: 18325492
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.485 foot vuông (138 m2), Kích cỡ lô đất: 6.128 foot vuông (569 m2), Số MLS: 18329798
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.146 foot vuông (199,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.561 foot vuông (702 m2), Số MLS: SR18108533
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.918 foot vuông (178,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5.286 foot vuông (491 m2), Số MLS: SR18041654
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.414 foot vuông (131,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.119 foot vuông (568 m2), Số MLS: SR18097789
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.547 foot vuông (143,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.258 foot vuông (581 m2), Số MLS: SR18093701
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.383 foot vuông (128,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.510 foot vuông (698 m2), Số MLS: SR18080529
Kích cỡ lô đất: 326 dặm Anh (132 hecta)Số MLS: 18300106PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.056 foot vuông (98,1 m2), Kích cỡ lô đất: 29,15 dặm Anh (11,8 hecta), Số MLS: 18329874
Các bảng liệt kê 1 - 10 của 10
  • 1