Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
BLYTHE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1
Kích cỡ nhà: 66.000 foot vuông (6.131,4 m2), Kích cỡ lô đất: 9,24 dặm Anh (3,74 hecta), Số MLS: 16171852
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 3.125 foot vuông (290,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.253 foot vuông (581 m2), Số MLS: 17267142
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 3.126 foot vuông (290,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.254 foot vuông (581 m2), Số MLS: 18301704
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.923 foot vuông (178,6 m2), Kích cỡ lô đất: 5.107 foot vuông (474 m2), Số MLS: 218000341
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.159 foot vuông (200,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8.907 foot vuông (827 m2), Số MLS: SR18010087
Kích cỡ lô đất: 326 dặm Anh (132 hecta)Số MLS: 18300106PS
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1