Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
BLYTHE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1
Kích cỡ nhà: 66.000 foot vuông (6.131,4 m2), Kích cỡ lô đất: 9,24 dặm Anh (3,74 hecta), Số MLS: 16171852
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 3.125 foot vuông (290,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.253 foot vuông (581 m2), Số MLS: 17267142
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.402 foot vuông (223,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.273 foot vuông (583 m2), Số MLS: SR17249313
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.047 foot vuông (97,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5.500 foot vuông (511 m2), Số MLS: SR17254348
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.538 foot vuông (142,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.501 foot vuông (697 m2), Số MLS: SR17242373
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.560 foot vuông (144,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.600 foot vuông (613 m2), Số MLS: SR17217868
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1