Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
BORON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 3 của 3
  • 1
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.944 foot vuông (180,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: SR17214543
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.120 foot vuông (104 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR17212629
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.248 foot vuông (115,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,46 dặm Anh (1 hecta), Số MLS: SR17159862
Các bảng liệt kê 1 - 3 của 3
  • 1