Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CALABASAS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 150
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 7.597 foot vuông (705,8 m2), Kích cỡ lô đất: 106 dặm Anh (42,9 hecta), Số MLS: SR17023060
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 9.659 foot vuông (897,3 m2), Kích cỡ lô đất: 4,69 dặm Anh (1,9 hecta), Số MLS: 18307970
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 15.016 foot vuông (1.395 m2), Kích cỡ lô đất: 1,99 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 18331672
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ nhà: 14.763 foot vuông (1.371,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,87 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 18315774
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 11.049 foot vuông (1.026,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,79 dặm Anh (0,72 hecta), Số MLS: SR18095050
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 12.235 foot vuông (1.136,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: SR18133403
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.218 foot vuông (856,4 m2), Kích cỡ lô đất: 10,23 dặm Anh (4,14 hecta), Số MLS: SR18106941
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 11.676 foot vuông (1.084,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,3 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: SR18062387
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.925 foot vuông (829,1 m2), Kích cỡ lô đất: 11,5 dặm Anh (4,65 hecta), Số MLS: SR18099941
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.036 foot vuông (653,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,49 dặm Anh (0,6 hecta), Số MLS: 17288386
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.990 foot vuông (649,4 m2), Kích cỡ lô đất: 4,67 dặm Anh (1,89 hecta), Số MLS: SR18080549
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.756 foot vuông (627,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: SR17258575
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.745 foot vuông (626,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR18133585
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.446 foot vuông (598,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,26 dặm Anh (0,92 hecta), Số MLS: 17262404
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.106 foot vuông (660,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,41 dặm Anh (0,98 hecta), Số MLS: SR18027170
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 150