Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CALABASAS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 78
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 7.597 foot vuông (705,8 m2), Kích cỡ lô đất: 106 dặm Anh (42,9 hecta), Số MLS: SR17023060
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 10.565 foot vuông (981,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,59 dặm Anh (0,65 hecta), Số MLS: SR17251915
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.680 foot vuông (899,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: SR17158376
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.036 foot vuông (653,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,49 dặm Anh (0,6 hecta), Số MLS: 17288386
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.756 foot vuông (627,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: SR17258575
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.446 foot vuông (598,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,26 dặm Anh (0,92 hecta), Số MLS: 17262404
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 9.064 foot vuông (842 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: SR17084195
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 7.196 foot vuông (668,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 17279444
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.405 foot vuông (595 m2), Kích cỡ lô đất: 1,19 dặm Anh (0,48 hecta), Số MLS: SR17248292
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.300 foot vuông (678,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17293264
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.991 foot vuông (928,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR16739604
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông (929 m2), Kích cỡ lô đất: 2,47 dặm Anh (1 hecta), Số MLS: SR17148559
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.843 foot vuông (635,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR17052807
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.526 foot vuông (606,3 m2), Kích cỡ lô đất: 10,23 dặm Anh (4,14 hecta), Số MLS: SR17104840
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.027 foot vuông (467 m2), Kích cỡ lô đất: 2,76 dặm Anh (1,12 hecta), Số MLS: 17261938
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 78