Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CALABASAS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 129
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 7.597 foot vuông (705,8 m2), Kích cỡ lô đất: 106 dặm Anh (42,9 hecta), Số MLS: SR17023060
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 11, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 14.763 foot vuông (1.371,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,87 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: SR17128406
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.680 foot vuông (899,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: SR17158376
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 15.045 foot vuông (1.397,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3,54 dặm Anh (1,43 hecta), Số MLS: SR17131931
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 12.210 foot vuông (1.134,3 m2), Kích cỡ lô đất: 10,48 dặm Anh (4,24 hecta), Số MLS: SR16135142
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.218 foot vuông (856,4 m2), Kích cỡ lô đất: 10,23 dặm Anh (4,14 hecta), Số MLS: SR16086657
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.446 foot vuông (598,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,26 dặm Anh (0,92 hecta), Số MLS: 17262404
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 7.196 foot vuông (668,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 17249246
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 7.200 foot vuông (668,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,41 dặm Anh (0,98 hecta), Số MLS: SR17110308
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 9.064 foot vuông (842 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: SR17084195
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.991 foot vuông (928,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR16739604
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông (929 m2), Kích cỡ lô đất: 2,47 dặm Anh (1 hecta), Số MLS: SR17148559
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.027 foot vuông (467 m2), Kích cỡ lô đất: 2,76 dặm Anh (1,12 hecta), Số MLS: 17261938
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.843 foot vuông (635,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR17052807
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.526 foot vuông (606,3 m2), Kích cỡ lô đất: 10,23 dặm Anh (4,14 hecta), Số MLS: SR17104840
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 129