Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CALABASAS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 133
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 7.597 foot vuông (705,8 m2), Kích cỡ lô đất: 106 dặm Anh (42,9 hecta), Số MLS: SR17023060
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 15.045 foot vuông (1.397,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3,54 dặm Anh (1,43 hecta), Số MLS: SR16200410
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 12.210 foot vuông (1.134,3 m2), Kích cỡ lô đất: 10,48 dặm Anh (4,24 hecta), Số MLS: SR16135142
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.218 foot vuông (856,4 m2), Kích cỡ lô đất: 10,23 dặm Anh (4,14 hecta), Số MLS: SR16086657
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 9.064 foot vuông (842 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: SR17084195
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.152 foot vuông (757,3 m2), Kích cỡ lô đất: 8,34 dặm Anh (3,38 hecta), Số MLS: SR16137366
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.991 foot vuông (928,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR16739604
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.478 foot vuông (694,7 m2), Kích cỡ lô đất: 11,94 dặm Anh (4,83 hecta), Số MLS: 17196486
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 7.200 foot vuông (668,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,41 dặm Anh (0,98 hecta), Số MLS: SR17077717
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông (929 m2), Kích cỡ lô đất: 2,47 dặm Anh (1 hecta), Số MLS: SR16005713
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.896 foot vuông (547,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3,25 dặm Anh (1,31 hecta), Số MLS: 17216890
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 7.036 foot vuông (653,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,9 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: SR17053132
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.300 foot vuông (678,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17219874
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 8.800 foot vuông (817,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9,99 dặm Anh (4,04 hecta), Số MLS: SR16068001
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.843 foot vuông (635,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR17052807
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 133