Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CALABASAS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 138
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 9.659 foot vuông (897,3 m2), Kích cỡ lô đất: 4,69 dặm Anh (1,9 hecta), Số MLS: 18307970
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.387 foot vuông (965 m2), Kích cỡ lô đất: 107 dặm Anh (43,22 hecta), Số MLS: 218008296
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 12.235 foot vuông (1.136,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: SR18133403
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ lô đất: 7,76 dặm Anh (3,14 hecta), Số MLS: 18358836
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 11.360 foot vuông (1.055,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,59 dặm Anh (0,64 hecta), Số MLS: SR18145816
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.218 foot vuông (856,4 m2), Kích cỡ lô đất: 10,23 dặm Anh (4,14 hecta), Số MLS: SR18106941
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 11.676 foot vuông (1.084,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,3 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: SR18062387
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 9.755 foot vuông (906,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: SR18191076
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.891 foot vuông (547,3 m2), Kích cỡ lô đất: 9,77 dặm Anh (3,95 hecta), Số MLS: SR18174574
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.925 foot vuông (829,1 m2), Kích cỡ lô đất: 11,5 dặm Anh (4,65 hecta), Số MLS: SR18099941
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.478 foot vuông (694,7 m2), Kích cỡ lô đất: 11,94 dặm Anh (4,83 hecta), Số MLS: 18369512
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.036 foot vuông (653,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,48 dặm Anh (0,6 hecta), Số MLS: SR18183496
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.990 foot vuông (649,4 m2), Kích cỡ lô đất: 4,67 dặm Anh (1,89 hecta), Số MLS: SR18080549
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.446 foot vuông (598,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,26 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: SR18183774
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.745 foot vuông (626,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR18133585
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 138