Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CALABASAS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 130
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 7.597 foot vuông (705,8 m2), Kích cỡ lô đất: 106 dặm Anh (42,9 hecta), Số MLS: SR17023060
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 9.659 foot vuông (897,3 m2), Kích cỡ lô đất: 4,69 dặm Anh (1,9 hecta), Số MLS: 18307970
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ nhà: 14.763 foot vuông (1.371,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,87 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 18315774
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 10.565 foot vuông (981,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,59 dặm Anh (0,65 hecta), Số MLS: SR17251915
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 11.676 foot vuông (1.084,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,3 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: SR18062387
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.036 foot vuông (653,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,49 dặm Anh (0,6 hecta), Số MLS: 17288386
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.756 foot vuông (627,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: SR17258575
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.378 foot vuông (871,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: SR17277201
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.446 foot vuông (598,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,26 dặm Anh (0,92 hecta), Số MLS: 17262404
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.106 foot vuông (660,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,41 dặm Anh (0,98 hecta), Số MLS: SR18027170
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.797 foot vuông (631,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 18312550
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 9.064 foot vuông (842 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: SR17084195
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.125 foot vuông (661,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR18045197
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.300 foot vuông (678,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 17293264
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.529 foot vuông (606,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: SR18018202
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 130