Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CALIFORNIA CITY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 500
Phòng ngủ: 14, Phòng vệ sinh: 27, Kích cỡ nhà: 56.500 foot vuông (5.248,8 m2), Kích cỡ lô đất: 4,69 dặm Anh (1,9 hecta), Số MLS: 16176526
Phòng ngủ: 12, Phòng vệ sinh: 19, Phòng vệ sinh không tắm: 6, Kích cỡ nhà: 31.000 foot vuông (2.879,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 18310922
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ nhà: 13.890 foot vuông (1.290,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,15 dặm Anh (0,87 hecta), Số MLS: 18315722
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 15, Kích cỡ nhà: 35.378 foot vuông (3.286,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2,2 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 18306460
Phòng ngủ: 11, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 10.907 foot vuông (1.013,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 18324652
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 11.821 foot vuông (1.098,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,31 dặm Anh (0,53 hecta), Số MLS: 17274020
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 10.700 foot vuông (994 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17295646
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ nhà: 14.762 foot vuông (1.371,4 m2), Kích cỡ lô đất: 3,86 dặm Anh (1,56 hecta), Số MLS: 18320568
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 18312610
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 17283778
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 9.756 foot vuông (906,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,63 dặm Anh (0,66 hecta), Số MLS: 17280094
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17209414
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.017 foot vuông (651,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,42 dặm Anh (0,57 hecta), Số MLS: 18311150
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 9.000 foot vuông (836,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 18306800
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 500