Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CAMARILLO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 253
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.250 foot vuông (859,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 217000700
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.395 foot vuông (965,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,68 dặm Anh (0,68 hecta), Số MLS: 216002040
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.774 foot vuông (629,3 m2), Kích cỡ lô đất: 3,36 dặm Anh (1,36 hecta), Số MLS: SR17115821
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.328 foot vuông (402,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3,18 dặm Anh (1,29 hecta), Số MLS: 317002760
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.471 foot vuông (787 m2), Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 217007057
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.009 foot vuông (651,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,13 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 217006145
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.143 foot vuông (756,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 216001629
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.934 foot vuông (922,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,08 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: 16160096
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.284 foot vuông (490,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3,2 dặm Anh (1,29 hecta), Số MLS: 217002347
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.958 foot vuông (553,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,82 dặm Anh (0,74 hecta), Số MLS: SR17026903
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.649 foot vuông (431,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,21 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: SR17133320
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.022 foot vuông (652,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 217004011
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.580 foot vuông (611,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 217005271
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.203 foot vuông (576,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 217001911
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.776 foot vuông (443,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,48 dặm Anh (0,6 hecta), Số MLS: 217005870
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 253