Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CAMARILLO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 268
Kích cỡ lô đất: 180 dặm Anh (72,84 hecta)Số MLS: 218002506
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.118 foot vuông (847,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,78 dặm Anh (1,13 hecta), Số MLS: 218001606
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.250 foot vuông (859,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 217000700
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.300 foot vuông (585,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18333382
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.100 foot vuông (473,8 m2), Kích cỡ lô đất: 8,33 dặm Anh (3,37 hecta), Số MLS: 218000054
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.782 foot vuông (630 m2), Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 218005946
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.009 foot vuông (651,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,13 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 218004428
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.252 foot vuông (859,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 217012855
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.687 foot vuông (528,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,14 dặm Anh (0,87 hecta), Số MLS: 218006178
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.575 foot vuông (517,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5,35 dặm Anh (2,17 hecta), Số MLS: 218003048
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.328 foot vuông (402,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3,18 dặm Anh (1,29 hecta), Số MLS: 217012175
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.068 foot vuông (563,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6,72 dặm Anh (2,72 hecta), Số MLS: 218002929
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.442 foot vuông (412,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,19 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 218006162
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.424 foot vuông (503,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 218003035
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.500 foot vuông (232,2 m2), Kích cỡ lô đất: 40 dặm Anh (16,19 hecta), Số MLS: 218006024
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 268