Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CAMARILLO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 238
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.250 foot vuông (859,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 217000700
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.395 foot vuông (965,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,68 dặm Anh (0,68 hecta), Số MLS: 216002040
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.471 foot vuông (787 m2), Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 216007721
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.743 foot vuông (626,4 m2), Kích cỡ lô đất: 10,11 dặm Anh (4,09 hecta), Số MLS: 217004064
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.143 foot vuông (756,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 216001629
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.284 foot vuông (490,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3,2 dặm Anh (1,29 hecta), Số MLS: 217002347
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.934 foot vuông (922,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,08 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: 16160096
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.958 foot vuông (553,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,82 dặm Anh (0,74 hecta), Số MLS: SR17026903
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.022 foot vuông (652,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 217004011
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.374 foot vuông (685 m2), Kích cỡ lô đất: 1,48 dặm Anh (0,6 hecta), Số MLS: 216016421
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.569 foot vuông (610,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 217002519
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.203 foot vuông (576,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 217001911
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông (371,6 m2), Kích cỡ lô đất: 54,9 dặm Anh (22,22 hecta), Số MLS: 217002840
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.100 foot vuông (473,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 217001354
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.164 foot vuông (479,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,17 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 216014437
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 238