Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CAMARILLO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 308
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.250 foot vuông (859,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 217000700
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.300 foot vuông (585,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18377816
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.839 foot vuông (821,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,85 dặm Anh (0,75 hecta), Số MLS: 218010454
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.774 foot vuông (629,3 m2), Kích cỡ lô đất: 3,36 dặm Anh (1,36 hecta), Số MLS: 18382030
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.009 foot vuông (651,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,13 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 218004428
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.252 foot vuông (859,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 217012855
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.782 foot vuông (630 m2), Kích cỡ lô đất: 1,07 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: 218005946
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.424 foot vuông (503,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 218003035
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.803 foot vuông (446,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,05 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 218010528
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.687 foot vuông (528,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,14 dặm Anh (0,87 hecta), Số MLS: 218006178
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.790 foot vuông (352,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.058 foot vuông (563 m2), Số MLS: 18376702
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.068 foot vuông (563,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6,72 dặm Anh (2,72 hecta), Số MLS: 218002929
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.500 foot vuông (603,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: SR18222249
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.500 foot vuông (232,2 m2), Kích cỡ lô đất: 40 dặm Anh (16,19 hecta), Số MLS: 218006024
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.573 foot vuông (610,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 218009257
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 308