Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CAMARILLO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 195
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.250 foot vuông (859,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 217000700
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.984 foot vuông (555,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5,78 dặm Anh (2,34 hecta), Số MLS: 217008138
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.395 foot vuông (965,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,68 dặm Anh (0,68 hecta), Số MLS: 216002040
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.581 foot vuông (518,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2,39 dặm Anh (0,97 hecta), Số MLS: 217013005
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.653 foot vuông (339,4 m2), Kích cỡ lô đất: 11 dặm Anh (4,45 hecta), Số MLS: 217010447
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.252 foot vuông (859,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 217012855
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.328 foot vuông (402,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3,18 dặm Anh (1,29 hecta), Số MLS: 217012175
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.008 foot vuông (465,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 17286934
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.958 foot vuông (553,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,82 dặm Anh (0,74 hecta), Số MLS: SR17026903
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.580 foot vuông (611,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 217005271
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.573 foot vuông (610,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 217005174
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.818 foot vuông (540,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 217010880
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.500 foot vuông (139,3 m2), Kích cỡ lô đất: 40 dặm Anh (16,19 hecta), Số MLS: 217007745
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.918 foot vuông (364 m2), Kích cỡ lô đất: 8,32 dặm Anh (3,37 hecta), Số MLS: 217010789
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.500 foot vuông (325,1 m2), Kích cỡ lô đất: 22,93 dặm Anh (9,28 hecta), Số MLS: 217013766
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 195