Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CANOGA PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 85
Kích cỡ nhà: 3.889 foot vuông (361,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5.002 foot vuông (465 m2), Số MLS: SR18115691
Kích cỡ nhà: 3.548 foot vuông (329,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.454 foot vuông (692 m2), Số MLS: SR18049643
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 2.133 foot vuông (198,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 18308376
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.307 foot vuông (214,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7.945 foot vuông (738 m2), Số MLS: SR18198339
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.792 foot vuông (259,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.835 foot vuông (728 m2), Số MLS: 18362468
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.389 foot vuông (221,9 m2), Kích cỡ lô đất: 4.711 foot vuông (438 m2), Số MLS: 218012080
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 2.375 foot vuông (220,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.524 foot vuông (699 m2), Số MLS: SR18227581
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.634 foot vuông (151,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18236845
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.218 foot vuông (206,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR18226781
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.472 foot vuông (229,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.041 foot vuông (654 m2), Số MLS: SR18225153
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.809 foot vuông (261 m2), Kích cỡ lô đất: 5.183 foot vuông (482 m2), Số MLS: SR18244900
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.709 foot vuông (158,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.991 foot vuông (742 m2), Số MLS: 218011913
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.290 foot vuông (119,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.472 foot vuông (694 m2), Số MLS: SR18207662
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.565 foot vuông (145,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8.008 foot vuông (744 m2), Số MLS: SR18179736
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.076 foot vuông (192,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.775 foot vuông (536 m2), Số MLS: 18371318
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 85