Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CANOGA PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 46
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.716 foot vuông (252,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17294792
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.058 foot vuông (377 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 317005591
Kích cỡ nhà: 3.548 foot vuông (329,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.454 foot vuông (692 m2), Số MLS: SR17220128
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.713 foot vuông (252 m2), Kích cỡ lô đất: 6.498 foot vuông (604 m2), Số MLS: 17258980
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.848 foot vuông (171,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 217013724
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.693 foot vuông (157,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7.792 foot vuông (724 m2), Số MLS: SR17244730
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.863 foot vuông (173,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.755 foot vuông (720 m2), Số MLS: 817002626
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.362 foot vuông (126,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 217013553
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.041 foot vuông (189,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.299 foot vuông (585 m2), Số MLS: SR17270309
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.670 foot vuông (155,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.149 foot vuông (757 m2), Số MLS: 17287482
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.918 foot vuông (178,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.234 foot vuông (579 m2), Số MLS: SR17240471
Kích cỡ nhà: 1.918 foot vuông (178,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.234 foot vuông (579 m2), Số MLS: SR17240516
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.358 foot vuông (126,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.502 foot vuông (697 m2), Số MLS: SR17252984
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.500 foot vuông (139,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7.723 foot vuông (717 m2), Số MLS: SR17272594
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.588 foot vuông (147,5 m2), Kích cỡ lô đất: 5.601 foot vuông (520 m2), Số MLS: 17293920
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 46