Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CANOGA PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 37
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.540 foot vuông (421,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: SR18029070
Kích cỡ nhà: 3.548 foot vuông (329,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.454 foot vuông (692 m2), Số MLS: SR18049643
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 2.133 foot vuông (198,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 18308376
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.459 foot vuông (135,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 318000317
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.527 foot vuông (234,8 m2), Kích cỡ lô đất: 8.546 foot vuông (794 m2), Số MLS: SR18065021
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.819 foot vuông (169 m2), Kích cỡ lô đất: 6.755 foot vuông (628 m2), Số MLS: 318000189
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.796 foot vuông (166,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.629 foot vuông (709 m2), Số MLS: SR18062662
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.863 foot vuông (173,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.755 foot vuông (720 m2), Số MLS: 818000553
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.912 foot vuông (177,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8.760 foot vuông (814 m2), Số MLS: 18318004
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.303 foot vuông (121 m2), Kích cỡ lô đất: 7.525 foot vuông (699 m2), Số MLS: 218001618
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.683 foot vuông (156,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.877 foot vuông (732 m2), Số MLS: SR18044638
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.544 foot vuông (143,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.878 foot vuông (639 m2), Số MLS: 218003371
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.619 foot vuông (150,4 m2), Kích cỡ lô đất: 9.875 foot vuông (917 m2), Số MLS: SR18065932
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.162 foot vuông (107,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.763 foot vuông (628 m2), Số MLS: 18302376
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.101 foot vuông (102,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.750 foot vuông (627 m2), Số MLS: SR18028925
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 37