Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CANOGA PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 61
Kích cỡ nhà: 3.889 foot vuông (361,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5.002 foot vuông (465 m2), Số MLS: SR18115691
Kích cỡ nhà: 3.548 foot vuông (329,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.454 foot vuông (692 m2), Số MLS: SR18049643
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 2.133 foot vuông (198,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.500 foot vuông (697 m2), Số MLS: 18308376
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.149 foot vuông (292,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.546 foot vuông (794 m2), Số MLS: SR18065021
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.792 foot vuông (259,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.835 foot vuông (728 m2), Số MLS: 18362468
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.556 foot vuông (237,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.909 foot vuông (828 m2), Số MLS: SR18149183
Kích cỡ nhà: 1.816 foot vuông (168,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.754 foot vuông (627 m2), Số MLS: SR18127317
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.816 foot vuông (168,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.754 foot vuông (627 m2), Số MLS: SR18122718
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.809 foot vuông (261 m2), Kích cỡ lô đất: 5.183 foot vuông (482 m2), Số MLS: SR18165744
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.524 foot vuông (234,5 m2), Kích cỡ lô đất: 5.000 foot vuông (464 m2), Số MLS: SR18147660
Kích cỡ nhà: 2.227 foot vuông (206,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.674 foot vuông (713 m2), Số MLS: SR18163997
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.600 foot vuông (148,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.722 foot vuông (717 m2), Số MLS: SR18167907
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông (204,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.516 foot vuông (698 m2), Số MLS: SR18162290
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.863 foot vuông (173,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.755 foot vuông (720 m2), Số MLS: 818000553
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.268 foot vuông (117,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5.913 foot vuông (549 m2), Số MLS: SR18170077
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 61