Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CANYON COUNTRY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 179
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông (929 m2), Kích cỡ lô đất: 7,33 dặm Anh (2,96 hecta), Số MLS: SR16086982
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.275 foot vuông (490 m2), Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 316007827
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.676 foot vuông (434,4 m2), Kích cỡ lô đất: 4,91 dặm Anh (1,99 hecta), Số MLS: SR16190093
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.732 foot vuông (532,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3,14 dặm Anh (1,27 hecta), Số MLS: SR17074319
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.600 foot vuông (891,8 m2), Kích cỡ lô đất: 6,39 dặm Anh (2,59 hecta), Số MLS: SR16767931
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.054 foot vuông (469,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: SR17067288
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.616 foot vuông (335,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: SR17042399
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.748 foot vuông (441,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,99 dặm Anh (0,8 hecta), Số MLS: SR16755231
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.517 foot vuông (419,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: SR17073476
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.940 foot vuông (458,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: SR17073508
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.681 foot vuông (434,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR16756776
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.098 foot vuông (473,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,99 dặm Anh (0,8 hecta), Số MLS: 16158736
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.896 foot vuông (454,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: SR17004793
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.344 foot vuông (310,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,79 dặm Anh (0,72 hecta), Số MLS: SR17074404
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.059 foot vuông (470 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR16190786
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 179