Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CANYON COUNTRY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 229
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông (929 m2), Kích cỡ lô đất: 7,32 dặm Anh (2,96 hecta), Số MLS: 218005875
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 13.174 foot vuông (1.223,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8,14 dặm Anh (3,29 hecta), Số MLS: SR18103180
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 11.908 foot vuông (1.106,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,47 dặm Anh (1 hecta), Số MLS: SR18072963
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.800 foot vuông (445,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,66 dặm Anh (1,08 hecta), Số MLS: 18318214
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 7.553 foot vuông (701,7 m2), Kích cỡ lô đất: 10,27 dặm Anh (4,16 hecta), Số MLS: SR18098554
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.275 foot vuông (490 m2), Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 318000111
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.676 foot vuông (434,4 m2), Kích cỡ lô đất: 4,91 dặm Anh (1,99 hecta), Số MLS: SR18159518
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.396 foot vuông (222,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2,68 dặm Anh (1,08 hecta), Số MLS: 218010231
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.246 foot vuông (394,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,81 dặm Anh (0,73 hecta), Số MLS: 18365886
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.748 foot vuông (441,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,99 dặm Anh (0,8 hecta), Số MLS: SR18130655
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.608 foot vuông (335,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: SR18133234
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.843 foot vuông (357 m2), Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: SR18149857
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.579 foot vuông (425,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: SR18084396
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.543 foot vuông (514,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,96 dặm Anh (0,79 hecta), Số MLS: SR18119163
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.728 foot vuông (439,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 218006194
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 229