Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CANYON COUNTRY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 186
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông (929 m2), Kích cỡ lô đất: 7,33 dặm Anh (2,96 hecta), Số MLS: SR16086982
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.275 foot vuông (490 m2), Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 316007827
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.676 foot vuông (434,4 m2), Kích cỡ lô đất: 4,91 dặm Anh (1,99 hecta), Số MLS: SR16190093
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 6.727 foot vuông (624,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,72 dặm Anh (1,1 hecta), Số MLS: SR17019779
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.600 foot vuông (891,8 m2), Kích cỡ lô đất: 6,39 dặm Anh (2,59 hecta), Số MLS: SR16767931
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.713 foot vuông (437,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,47 dặm Anh (1 hecta), Số MLS: SR17056833
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.616 foot vuông (335,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: SR17042399
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.748 foot vuông (441,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,99 dặm Anh (0,8 hecta), Số MLS: SR16755231
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.098 foot vuông (473,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,99 dặm Anh (0,8 hecta), Số MLS: 16158736
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.517 foot vuông (419,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: SR16762566
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.145 foot vuông (385,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,45 dặm Anh (0,99 hecta), Số MLS: SR16001985
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.681 foot vuông (434,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR16756776
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.059 foot vuông (470 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR16190786
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.896 foot vuông (454,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: SR17004793
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.729 foot vuông (532,2 m2), Kích cỡ lô đất: 4,94 dặm Anh (2 hecta), Số MLS: 316010946
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 186