Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CANYON COUNTRY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 139
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.414 foot vuông (688,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,99 dặm Anh (0,8 hecta), Số MLS: 17224356
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 7.553 foot vuông (701,7 m2), Kích cỡ lô đất: 10,27 dặm Anh (4,16 hecta), Số MLS: SR17140317
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.275 foot vuông (490 m2), Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 317005441
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 4.202 foot vuông (390,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: SR17222095
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.506 foot vuông (325,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: SR17137528
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.608 foot vuông (335,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: SR17229943
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.896 foot vuông (454,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: SR17232310
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.400 foot vuông (501,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,16 dặm Anh (0,88 hecta), Số MLS: SR17254098
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.145 foot vuông (385,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,45 dặm Anh (0,99 hecta), Số MLS: SR17091737
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.956 foot vuông (367,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2,51 dặm Anh (1,02 hecta), Số MLS: 317007336
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.038 foot vuông (375,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: SR17165805
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.096 foot vuông (380,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: SR16095329
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.336 foot vuông (217 m2), Kích cỡ lô đất: 2,4 dặm Anh (0,97 hecta), Số MLS: SR17156693
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.546 foot vuông (236,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: SR17124231
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.586 foot vuông (240,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,91 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: SR17241925
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 139