Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CANYON COUNTRY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 183
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.414 foot vuông (688,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,99 dặm Anh (0,8 hecta), Số MLS: 17224356
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.275 foot vuông (490 m2), Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 317005441
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 7.553 foot vuông (701,7 m2), Kích cỡ lô đất: 10,27 dặm Anh (4,16 hecta), Số MLS: SR17140317
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông (650,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,81 dặm Anh (0,73 hecta), Số MLS: 217012605
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 4.202 foot vuông (390,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: SR17222095
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.207 foot vuông (483,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 17258760
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.732 foot vuông (532,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3,14 dặm Anh (1,27 hecta), Số MLS: SR17074319
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.688 foot vuông (435,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2,58 dặm Anh (1,04 hecta), Số MLS: SR17141892
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.506 foot vuông (325,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: SR17137528
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.608 foot vuông (335,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: SR17229943
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.616 foot vuông (335,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: SR17208654
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.940 foot vuông (458,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: SR17220083
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.681 foot vuông (434,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR17221501
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.896 foot vuông (454,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: SR17232310
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.145 foot vuông (385,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,45 dặm Anh (0,99 hecta), Số MLS: SR17091737
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 183