Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CANYON COUNTRY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 136
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.800 foot vuông (445,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,66 dặm Anh (1,08 hecta), Số MLS: 18318214
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.414 foot vuông (688,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,99 dặm Anh (0,8 hecta), Số MLS: 17224356
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.275 foot vuông (490 m2), Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 318000111
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.200 foot vuông (761,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,87 dặm Anh (0,76 hecta), Số MLS: SR18003401
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.241 foot vuông (301,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,66 dặm Anh (1,08 hecta), Số MLS: 818001036
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.048 foot vuông (376,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,96 dặm Anh (0,79 hecta), Số MLS: SR18023104
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.896 foot vuông (454,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: SR18024262
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.145 foot vuông (385,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,45 dặm Anh (0,99 hecta), Số MLS: SR17091737
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.132 foot vuông (383,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,98 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: SR18046585
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.178 foot vuông (295,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: SR18058085
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.956 foot vuông (367,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2,51 dặm Anh (1,02 hecta), Số MLS: 317007336
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.608 foot vuông (149,4 m2), Kích cỡ lô đất: 11,77 dặm Anh (4,76 hecta), Số MLS: SR18047785
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.619 foot vuông (336,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.090 foot vuông (659 m2), Số MLS: SR18028316
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.586 foot vuông (240,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,91 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: SR17241925
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.374 foot vuông (127,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.697 foot vuông (622 m2), Số MLS: 218002731
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 136