Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CHATSWORTH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 82
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.873 foot vuông (824,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5,82 dặm Anh (2,35 hecta), Số MLS: SR17117965
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 7.016 foot vuông (651,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,02 dặm Anh (0,82 hecta), Số MLS: SR17216440
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 7.729 foot vuông (718 m2), Kích cỡ lô đất: 0,79 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: 17233792
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.306 foot vuông (492,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,08 dặm Anh (0,84 hecta), Số MLS: SR17180965
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.032 foot vuông (653,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: SR17121345
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.171 foot vuông (852 m2), Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: SR17095548
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.868 foot vuông (359,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,55 dặm Anh (1,03 hecta), Số MLS: SR17133194
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.495 foot vuông (603,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17293426
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.307 foot vuông (493 m2), Kích cỡ lô đất: 1,48 dặm Anh (0,6 hecta), Số MLS: 17294934
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.116 foot vuông (475,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR17240699
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.706 foot vuông (344,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR17258218
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.506 foot vuông (325,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR17245512
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.118 foot vuông (289,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR17275525
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.564 foot vuông (331,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR17234782
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.900 foot vuông (362,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR17254447
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 82