Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CHATSWORTH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 128
Phòng ngủ: 50, Kích cỡ nhà: 24.787 foot vuông (2.302,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 18344066
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.873 foot vuông (824,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5,82 dặm Anh (2,35 hecta), Số MLS: 18341864
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.255 foot vuông (581,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,01 dặm Anh (0,82 hecta), Số MLS: SR18132131
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.089 foot vuông (844,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,03 dặm Anh (0,82 hecta), Số MLS: SR18018325
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.016 foot vuông (651,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,02 dặm Anh (0,82 hecta), Số MLS: SR18028288
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.306 foot vuông (492,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,08 dặm Anh (0,84 hecta), Số MLS: SR18115486
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.032 foot vuông (653,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: SR17121345
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.738 foot vuông (440,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,08 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: SR18012025
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.697 foot vuông (436,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,15 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: SR18097054
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.673 foot vuông (619,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR18074055
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.104 foot vuông (567,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: SR18097159
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.544 foot vuông (329,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,64 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 18341440
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.482 foot vuông (509,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR18099750
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.942 foot vuông (644,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18039182
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 4.694 foot vuông (436,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.850 foot vuông (636 m2), Số MLS: 18351460
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 128