Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CHATSWORTH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 118
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.067 foot vuông (377,8 m2), Kích cỡ lô đất: 21,23 dặm Anh (8,59 hecta), Số MLS: SR18209607
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.255 foot vuông (581,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,01 dặm Anh (0,82 hecta), Số MLS: SR18132131
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.000 foot vuông (836,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: SR18177697
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.089 foot vuông (844,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,03 dặm Anh (0,82 hecta), Số MLS: SR18018325
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.306 foot vuông (492,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,08 dặm Anh (0,84 hecta), Số MLS: SR18115486
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.032 foot vuông (653,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: SR17121345
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.800 foot vuông (724,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: SR18168129
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.022 foot vuông (466,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2,63 dặm Anh (1,06 hecta), Số MLS: SR18196766
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.104 foot vuông (567,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: SR18097159
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.213 foot vuông (484,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,68 dặm Anh (0,68 hecta), Số MLS: SR18246594
Phòng ngủ: 9, Kích cỡ nhà: 6.238 foot vuông (579,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.052 foot vuông (748 m2), Số MLS: 18365546
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.457 foot vuông (692,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR18175888
Phòng ngủ: 9, Kích cỡ nhà: 6.238 foot vuông (579,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.052 foot vuông (748 m2), Số MLS: 18367072
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 4.694 foot vuông (436,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.850 foot vuông (636 m2), Số MLS: 18351460
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.154 foot vuông (385,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR18243446
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 118