Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CHATSWORTH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 77
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.016 foot vuông (651,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,02 dặm Anh (0,82 hecta), Số MLS: SR18028288
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.089 foot vuông (844,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,03 dặm Anh (0,82 hecta), Số MLS: SR18018325
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.306 foot vuông (492,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,08 dặm Anh (0,84 hecta), Số MLS: SR17180965
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 7.729 foot vuông (718 m2), Kích cỡ lô đất: 0,79 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: 17233792
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.032 foot vuông (653,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: SR17121345
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.738 foot vuông (440,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,08 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: SR18012025
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.495 foot vuông (603,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17293426
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 7.182 foot vuông (667,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: SR18049172
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.942 foot vuông (644,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18039182
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.482 foot vuông (416,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR18029482
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.747 foot vuông (441 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 18303214
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.307 foot vuông (493 m2), Kích cỡ lô đất: 1,48 dặm Anh (0,6 hecta), Số MLS: 17294934
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.231 foot vuông (486 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 218000601
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.706 foot vuông (344,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR17258218
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.593 foot vuông (333,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR18052606
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 77