Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CHATSWORTH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 111
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.873 foot vuông (824,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5,82 dặm Anh (2,35 hecta), Số MLS: SR17117965
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 7.016 foot vuông (651,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,02 dặm Anh (0,82 hecta), Số MLS: SR17216440
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.306 foot vuông (492,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,08 dặm Anh (0,84 hecta), Số MLS: SR17180965
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 7.729 foot vuông (718 m2), Kích cỡ lô đất: 0,79 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: 17233792
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.032 foot vuông (653,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: SR17121345
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.171 foot vuông (852 m2), Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: SR17095548
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.499 foot vuông (510,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: SR17214713
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 6.942 foot vuông (644,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17269680
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.868 foot vuông (359,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,55 dặm Anh (1,03 hecta), Số MLS: SR17133194
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.495 foot vuông (603,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 317006927
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.457 foot vuông (692,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR17226256
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.825 foot vuông (541,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR17182958
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.846 foot vuông (543,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR17204298
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.018 foot vuông (373,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR17226359
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.644 foot vuông (431,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: SR17121320
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 111