Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CHATSWORTH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 125
Phòng ngủ: 53, Kích cỡ nhà: 25.636 foot vuông (2.381,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17250248
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.873 foot vuông (824,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5,82 dặm Anh (2,35 hecta), Số MLS: SR17117965
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 6.450 foot vuông (599,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: SR17083815
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.032 foot vuông (653,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: SR17121345
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 7.729 foot vuông (718 m2), Kích cỡ lô đất: 0,79 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: 17233792
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.867 foot vuông (452,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 217002372
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.171 foot vuông (852 m2), Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: SR17095548
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.499 foot vuông (510,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: SR17136390
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.868 foot vuông (359,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,55 dặm Anh (1,03 hecta), Số MLS: SR17133194
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.457 foot vuông (692,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR16750152
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.133 foot vuông (476,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,27 dặm Anh (0,51 hecta), Số MLS: SR16719427
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.825 foot vuông (541,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR17182958
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.846 foot vuông (543,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR17096258
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.116 foot vuông (475,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR17082019
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.253 foot vuông (488 m2), Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: SR17167478
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 125