Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
CRESTON, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.596 foot vuông (241,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18335492
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.602 foot vuông (241,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18329346
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.092 foot vuông (380,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5.965 foot vuông (554 m2), Số MLS: 18331550
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.050 foot vuông (190,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.323 foot vuông (587 m2), Số MLS: 18338098
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.058 foot vuông (284,1 m2), Kích cỡ lô đất: 4.956 foot vuông (460 m2), Số MLS: 18341742
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.930 foot vuông (179,3 m2), Kích cỡ lô đất: 8.484 foot vuông (788 m2), Số MLS: SR18103435
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1