Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
DESERT HOT SPRINGS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 154
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ lô đất: 9.750 foot vuông (906 m2), Số MLS: 17280550
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.582 foot vuông (425,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5,04 dặm Anh (2,04 hecta), Số MLS: 17251106PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.478 foot vuông (137,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 14748409PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.200 foot vuông (111,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4,33 dặm Anh (1,75 hecta), Số MLS: 17259568PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.929 foot vuông (179,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 17269044PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.229 foot vuông (207,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17244094PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.350 foot vuông (218,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17227616PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.918 foot vuông (178,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông (890 m2), Số MLS: 17225308PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.791 foot vuông (166,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 17245238PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.907 foot vuông (177,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17280546PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.120 foot vuông (196,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 17249298PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.214 foot vuông (205,7 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 17262762PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.782 foot vuông (165,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông (890 m2), Số MLS: SR17102158
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.502 foot vuông (232,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 17261700PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.881 foot vuông (174,7 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 17249914PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 154