Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
EASTVALE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.281 foot vuông (304,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR18164990
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.325 foot vuông (401,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 318003226
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.227 foot vuông (299,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 18352684
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.112 foot vuông (289,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông (567 m2), Số MLS: 18374976
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.905 foot vuông (177 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 818004947
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.668 foot vuông (155 m2), Số MLS: 18364252
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1