Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ENCINO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 224
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ nhà: 12.500 foot vuông (1.161,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 18360624
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.500 foot vuông (789,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 18386254
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.495 foot vuông (975 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 18367414
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 9.600 foot vuông (891,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR18149933
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 9.525 foot vuông (884,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,52 dặm Anh (0,62 hecta), Số MLS: 18342928
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 11.149 foot vuông (1.035,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,48 dặm Anh (0,6 hecta), Số MLS: 18346268
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.000 foot vuông (743,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: SR18181592
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 8.000 foot vuông (743,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: SR18066919
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.848 foot vuông (914,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 18351178
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.011 foot vuông (837,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR18203178
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.700 foot vuông (622,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 18382076
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.044 foot vuông (933,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18177072
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.078 foot vuông (843,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR18177064
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 7.736 foot vuông (718,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR18214484
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.076 foot vuông (843,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,87 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: SR18204599
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 224