Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ENCINO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 214
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 14.900 foot vuông (1.384,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 17228312
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 10.109 foot vuông (939,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,48 dặm Anh (0,6 hecta), Số MLS: 17225686
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 10.500 foot vuông (975,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,15 dặm Anh (0,87 hecta), Số MLS: SR17070598
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 9.200 foot vuông (854,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 17228870
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ nhà: 7.829 foot vuông (727,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: SR17135890
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ nhà: 9.455 foot vuông (878,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 17245078
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông (557,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 17215072
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 9.665 foot vuông (897,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17240572
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.368 foot vuông (498,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,61 dặm Anh (1,06 hecta), Số MLS: 17244052
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.699 foot vuông (715,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17223984
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 7.470 foot vuông (694 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR17127348
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 9.220 foot vuông (856,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR17107418
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 10.774 foot vuông (1.000,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,29 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: 17232902
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông (650,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: SR17129884
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.356 foot vuông (590,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17237532
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 214