Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ENCINO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 195
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.545 foot vuông (793,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 18340758
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 9.600 foot vuông (891,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR18078634
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 9.525 foot vuông (884,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,52 dặm Anh (0,62 hecta), Số MLS: 18342928
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 11.268 foot vuông (1.046,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,33 dặm Anh (0,94 hecta), Số MLS: 18345606
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 11.149 foot vuông (1.035,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,48 dặm Anh (0,6 hecta), Số MLS: 18346268
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.325 foot vuông (959,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 18332486
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.000 foot vuông (743,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: SR18113661
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.044 foot vuông (933,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18106846
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.078 foot vuông (843,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR18127665
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 6.700 foot vuông (622,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR18112681
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 8.000 foot vuông (743,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: SR18066919
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 7.736 foot vuông (718,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 18339974
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.407 foot vuông (595,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18117493
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 10, Kích cỡ nhà: 11.483 foot vuông (1.066,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,87 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 18345234
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.140 foot vuông (570,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18347760
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 195