Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ENCINO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 176
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 8.500 foot vuông (789,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: SR16753103
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 17208084
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông (557,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 17215072
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 10.500 foot vuông (975,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,29 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: 16177316
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.699 foot vuông (715,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17191504
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.356 foot vuông (590,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17214658
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 7.886 foot vuông (732,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,25 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: 16171596
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 9.220 foot vuông (856,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR16740442
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông (650,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17048806
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.800 foot vuông (631,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR17011242
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.400 foot vuông (780,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: SR16706698
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.200 foot vuông (668,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 17189210
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.700 foot vuông (622,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17052187
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông (650,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17203216
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.264 foot vuông (581,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR17054273
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 176