Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ENCINO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 191
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 14.900 foot vuông (1.384,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 17269614
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 11.268 foot vuông (1.046,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,33 dặm Anh (0,94 hecta), Số MLS: 17254572
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 10.109 foot vuông (939,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,46 dặm Anh (0,59 hecta), Số MLS: 17270352
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 8.689 foot vuông (807,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 17251856
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.656 foot vuông (989,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: 17271938
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ nhà: 9.455 foot vuông (878,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: SR17142881
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ nhà: 7.829 foot vuông (727,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: SR17135890
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.200 foot vuông (761,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: 17252426
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 9.665 foot vuông (897,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17240572
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 7.470 foot vuông (694 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR17127348
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 7.058 foot vuông (655,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,38 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 17248890
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.942 foot vuông (552 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17261592
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.522 foot vuông (605,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17265918
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.720 foot vuông (624,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17212896
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.356 foot vuông (590,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17278494
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 191