Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ENCINO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 147
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 14.900 foot vuông (1.384,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 17269614
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 11.268 foot vuông (1.046,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,33 dặm Anh (0,94 hecta), Số MLS: 17254572
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.656 foot vuông (989,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,09 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: 17271938
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ nhà: 7.829 foot vuông (727,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: SR17135890
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 9.665 foot vuông (897,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17240572
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 11.550 foot vuông (1.073 m2), Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: SR17240936
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ nhà: 9.424 foot vuông (875,5 m2), Kích cỡ lô đất: 5,06 dặm Anh (2,05 hecta), Số MLS: SR17263296
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông (557,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR17267786
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 7.058 foot vuông (655,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,38 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 17285390
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.522 foot vuông (605,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17265918
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.356 foot vuông (590,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17278494
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.350 foot vuông (589,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR17211305
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.595 foot vuông (612,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR17252733
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 9.220 foot vuông (856,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR17257982
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.179 foot vuông (574 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR17228678
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 147