Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ENCINO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 183
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 10.500 foot vuông (975,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,15 dặm Anh (0,87 hecta), Số MLS: SR17070598
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.400 foot vuông (873,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 17217960
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 8.500 foot vuông (789,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: SR16753103
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông (557,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,97 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 17215072
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 10.500 foot vuông (975,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,29 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: 16177316
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.510 foot vuông (790,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: SR17070596
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.699 foot vuông (715,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17223984
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.356 foot vuông (590,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17214658
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.237 foot vuông (579,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,57 dặm Anh (1,04 hecta), Số MLS: SR17081342
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.440 foot vuông (598,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17064012
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.200 foot vuông (668,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 17218646
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.400 foot vuông (780,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: SR16706698
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.718 foot vuông (624,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17221224
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.700 foot vuông (622,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17052187
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.458 foot vuông (507 m2), Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: 17222972
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 183