Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
ENCINO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 205
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 14.900 foot vuông (1.384,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 17228312
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 10.600 foot vuông (984,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,54 dặm Anh (0,62 hecta), Số MLS: 17256350
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 11.268 foot vuông (1.046,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,33 dặm Anh (0,94 hecta), Số MLS: 17254572
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 9.200 foot vuông (854,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,86 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 17251856
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ nhà: 9.455 foot vuông (878,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: SR17142881
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ nhà: 7.829 foot vuông (727,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: SR17135890
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.200 foot vuông (761,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: 17252426
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.000 foot vuông (743,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,88 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 817000481
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.237 foot vuông (579,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,57 dặm Anh (1,04 hecta), Số MLS: SR17081342
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.356 foot vuông (590,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17237532
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 7.470 foot vuông (694 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR17127348
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 9.220 foot vuông (856,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR17107418
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.350 foot vuông (589,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR17144254
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.000 foot vuông (743,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,59 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: SR16706698
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 7.058 foot vuông (655,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,38 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: 17248890
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 205