Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
GAVIOTA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 3 của 3
  • 1
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.787 foot vuông (351,8 m2), Kích cỡ lô đất: 115 dặm Anh (46,7 hecta), Số MLS: 17287220
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.563 foot vuông (145,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR17239648
Kích cỡ nhà: 1.500 foot vuông (139,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR17211664
Các bảng liệt kê 1 - 3 của 3
  • 1