Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
GAVIOTA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 7 của 7
  • 1
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.841 foot vuông (542,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR17188998
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.393 foot vuông (408,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9.375 foot vuông (871 m2), Số MLS: SR17182804
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông (315,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.001 foot vuông (465 m2), Số MLS: 17240910
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.816 foot vuông (168,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.149 foot vuông (571 m2), Số MLS: 217011270
Kích cỡ nhà: 2.000 foot vuông (185,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR17211664
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.264 foot vuông (117,4 m2), Kích cỡ lô đất: 9.247 foot vuông (859 m2), Số MLS: SR17202796
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.620 foot vuông (150,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3.789 foot vuông (352 m2), Số MLS: 217009454
Các bảng liệt kê 1 - 7 của 7
  • 1