Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
GAVIOTA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.787 foot vuông (351,8 m2), Kích cỡ lô đất: 115 dặm Anh (46,7 hecta), Số MLS: 17287220
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.200 foot vuông (483,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9.603 foot vuông (892 m2), Số MLS: SR18019011
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.474 foot vuông (322,7 m2), Kích cỡ lô đất: 8.910 foot vuông (828 m2), Số MLS: 18313068
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.901 foot vuông (269,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.379 foot vuông (593 m2), Số MLS: 218006042
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.935 foot vuông (179,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.685 foot vuông (714 m2), Số MLS: 18324318
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.350 foot vuông (125,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8.027 foot vuông (746 m2), Số MLS: SR18107898
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1