Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
GLENDALE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 201
Phòng ngủ: 32, Kích cỡ nhà: 19.562 foot vuông (1.817,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 318000815
Kích cỡ nhà: 22.661 foot vuông (2.105,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR18143047
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 10.167 foot vuông (944,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 818000583
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.400 foot vuông (501,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 318001853
Phòng ngủ: 20, Kích cỡ nhà: 11.962 foot vuông (1.111,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 318002211
Kích cỡ nhà: 4.204 foot vuông (390,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR18013645
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 7.176 foot vuông (666,7 m2), Kích cỡ lô đất: 8.001 foot vuông (743 m2), Số MLS: 18341252
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 18331812
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.728 foot vuông (439,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.383 foot vuông (779 m2), Số MLS: 318001366
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.962 foot vuông (275,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 318002266
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.458 foot vuông (414,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 318002025
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.790 foot vuông (445 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 818002281
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.054 foot vuông (469,5 m2), Kích cỡ lô đất: 5,27 dặm Anh (2,13 hecta), Số MLS: 318001059
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.230 foot vuông (300,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 318002172
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.639 foot vuông (338,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18317182
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 201