Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
GLENDALE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 229
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.855 foot vuông (636,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 817000516
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.974 foot vuông (1.019,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 317004746
Phòng ngủ: 7, Kích cỡ nhà: 10.974 foot vuông (1.019,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 317005241
Kích cỡ nhà: 7.404 foot vuông (687,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.484 foot vuông (695 m2), Số MLS: SR17161485
Kích cỡ nhà: 7.850 foot vuông (729,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.713 foot vuông (624 m2), Số MLS: SR17161448
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.459 foot vuông (507,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 317002688
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.752 foot vuông (441,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 317005749
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.977 foot vuông (555,3 m2), Kích cỡ lô đất: 3,09 dặm Anh (1,25 hecta), Số MLS: 317005376
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.108 foot vuông (195,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 17236166
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 6.559 foot vuông (609,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7.119 foot vuông (661 m2), Số MLS: 317004861
Phòng ngủ: 11, Kích cỡ nhà: 5.750 foot vuông (534,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 17254840
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 7.938 foot vuông (737,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.649 foot vuông (618 m2), Số MLS: 317006015
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.289 foot vuông (491,3 m2), Kích cỡ lô đất: 8.144 foot vuông (757 m2), Số MLS: 317005958
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.749 foot vuông (441,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 317005337
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.200 foot vuông (483,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 17240788
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 229