Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
GLENDALE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 156
Kích cỡ nhà: 13.586 foot vuông (1.262,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR17234588
Phòng ngủ: 32, Kích cỡ nhà: 14.664 foot vuông (1.362,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17289268
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 6.714 foot vuông (623,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 17278484
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.070 foot vuông (563,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.884 foot vuông (825 m2), Số MLS: 317006838
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 6.894 foot vuông (640,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 317007248
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.108 foot vuông (195,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 17236166
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ lô đất: 7.477 foot vuông (695 m2), Số MLS: 317007016
Phòng ngủ: 16, Kích cỡ nhà: 7.624 foot vuông (708,3 m2), Kích cỡ lô đất: 8.417 foot vuông (782 m2), Số MLS: 817002965
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.888 foot vuông (454,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,73 dặm Anh (0,7 hecta), Số MLS: 817001475
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.902 foot vuông (548,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 817001507
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.418 foot vuông (410,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,48 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 817002606
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.268 foot vuông (582,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,21 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 317007479
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.289 foot vuông (491,3 m2), Kích cỡ lô đất: 8.144 foot vuông (757 m2), Số MLS: 317005958
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.044 foot vuông (468,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 17240788
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 5.380 foot vuông (499,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.417 foot vuông (689 m2), Số MLS: 17292618
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 156