Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
GLENDALE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 180
Phòng ngủ: 32, Kích cỡ nhà: 19.562 foot vuông (1.817,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 318000815
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 10.167 foot vuông (944,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 818000583
Phòng ngủ: 16, Kích cỡ nhà: 7.570 foot vuông (703,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 17297650
Phòng ngủ: 26, Kích cỡ nhà: 9.380 foot vuông (871,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 18303992
Kích cỡ nhà: 10.106 foot vuông (938,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18030230
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 6.627 foot vuông (615,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 18318232
Kích cỡ nhà: 7.320 foot vuông (680 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR18031800
Kích cỡ nhà: 4.204 foot vuông (390,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR18013645
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ lô đất: 7.477 foot vuông (695 m2), Số MLS: 317007016
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.108 foot vuông (195,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 17236166
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.642 foot vuông (524,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 18308482
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.728 foot vuông (439,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.383 foot vuông (779 m2), Số MLS: 318000452
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 6.297 foot vuông (585 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 818000482
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.024 foot vuông (559,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 818000832
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.790 foot vuông (445 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 818000961
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 180