Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
GLENDALE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 224
Kích cỡ nhà: 21.145 foot vuông (1.964,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR18164173
Phòng ngủ: 32, Kích cỡ nhà: 19.562 foot vuông (1.817,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 318000815
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.400 foot vuông (501,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 318003539
Phòng ngủ: 18, Kích cỡ nhà: 8.595 foot vuông (798,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.938 foot vuông (737 m2), Số MLS: 318003001
Phòng ngủ: 20, Kích cỡ nhà: 11.962 foot vuông (1.111,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 318002211
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 7.992 foot vuông (742,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 318003230
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.935 foot vuông (551,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: 18372752
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.311 foot vuông (400,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: SR18194225
Kích cỡ nhà: 4.204 foot vuông (390,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR18013645
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 18331812
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.670 foot vuông (433,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.454 foot vuông (692 m2), Số MLS: 318003950
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.014 foot vuông (465,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 818004309
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.976 foot vuông (369,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 318003939
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.571 foot vuông (331,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 318004010
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.410 foot vuông (316,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.641 foot vuông (710 m2), Số MLS: 318002665
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 224