Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
GLENDALE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 223
Kích cỡ nhà: 13.586 foot vuông (1.262,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR17234588
Phòng ngủ: 22, Kích cỡ nhà: 10.354 foot vuông (961,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.750 foot vuông (813 m2), Số MLS: 317006660
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 6.714 foot vuông (623,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 17278484
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.974 foot vuông (1.019,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 317004746
Phòng ngủ: 7, Kích cỡ nhà: 10.974 foot vuông (1.019,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 317005241
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.619 foot vuông (522 m2), Kích cỡ lô đất: 3,25 dặm Anh (1,32 hecta), Số MLS: 817001776
Kích cỡ nhà: 7.850 foot vuông (729,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.713 foot vuông (624 m2), Số MLS: SR17161448
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.070 foot vuông (563,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.884 foot vuông (825 m2), Số MLS: 317006838
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.752 foot vuông (441,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 317005749
Phòng ngủ: 16, Kích cỡ nhà: 7.624 foot vuông (708,3 m2), Kích cỡ lô đất: 8.417 foot vuông (782 m2), Số MLS: 817002397
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.108 foot vuông (195,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 17236166
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.888 foot vuông (454,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,73 dặm Anh (0,7 hecta), Số MLS: 817001475
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.902 foot vuông (548,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 817001507
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 7.089 foot vuông (658,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.980 foot vuông (741 m2), Số MLS: 17279510
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.800 foot vuông (538,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 817001669
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 223