Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
GLENDALE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 192
Phòng ngủ: 54, Kích cỡ nhà: 33.027 foot vuông (3.068,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,53 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 17199906
Phòng ngủ: 24, Kích cỡ nhà: 13.397 foot vuông (1.244,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 316011322
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.950 foot vuông (552,8 m2), Kích cỡ lô đất: 3 dặm Anh (1,21 hecta), Số MLS: 317001019
Phòng ngủ: 15, Kích cỡ nhà: 9.721 foot vuông (903,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17209624
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 6.300 foot vuông (585,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,41 dặm Anh (0,57 hecta), Số MLS: SR17007308
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 6.168 foot vuông (573 m2), Kích cỡ lô đất: 7.720 foot vuông (717 m2), Số MLS: 316010274
Kích cỡ nhà: 8.062 foot vuông (749 m2), Kích cỡ lô đất: 7.938 foot vuông (737 m2), Số MLS: SR17037558
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.810 foot vuông (446,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 316010602
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.137 foot vuông (384,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17211898
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.413 foot vuông (317,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9.598 foot vuông (892 m2), Số MLS: 317001601
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.782 foot vuông (351,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17203900
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.235 foot vuông (486,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,09 dặm Anh (0,85 hecta), Số MLS: 317001453
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.246 foot vuông (487,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 317002322
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.199 foot vuông (297,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 317001506
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 6.044 foot vuông (561,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.375 foot vuông (685 m2), Số MLS: 314031467
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 192