Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
GLENDALE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 220
Kích cỡ nhà: 21.145 foot vuông (1.964,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR18164173
Phòng ngủ: 32, Kích cỡ nhà: 19.562 foot vuông (1.817,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 318000815
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.400 foot vuông (501,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 318001853
Phòng ngủ: 18, Kích cỡ nhà: 8.595 foot vuông (798,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.938 foot vuông (737 m2), Số MLS: 318003001
Phòng ngủ: 20, Kích cỡ nhà: 11.962 foot vuông (1.111,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 318002211
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 7.992 foot vuông (742,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 318003230
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.935 foot vuông (551,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,8 dặm Anh (0,32 hecta), Số MLS: 18372752
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.311 foot vuông (400,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: SR18194225
Kích cỡ nhà: 4.204 foot vuông (390,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR18013645
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.752 foot vuông (441,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 318002663
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 18331812
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.329 foot vuông (495,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9.013 foot vuông (837 m2), Số MLS: 318002822
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.670 foot vuông (433,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.454 foot vuông (692 m2), Số MLS: 318002944
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.962 foot vuông (275,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 318002266
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.458 foot vuông (414,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 318003012
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 220