Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
GLENDALE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 271
Phòng ngủ: 26, Kích cỡ nhà: 1.326 foot vuông (123,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,83 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: 17239790
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.950 foot vuông (552,8 m2), Kích cỡ lô đất: 3 dặm Anh (1,21 hecta), Số MLS: 317001019
Phòng ngủ: 15, Kích cỡ nhà: 9.721 foot vuông (903,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17209624
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 6.300 foot vuông (585,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,41 dặm Anh (0,57 hecta), Số MLS: SR17007308
Phòng ngủ: 20, Kích cỡ nhà: 9.484 foot vuông (881,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 317004447
Phòng ngủ: 18, Kích cỡ nhà: 8.595 foot vuông (798,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.997 foot vuông (743 m2), Số MLS: 317004917
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.714 foot vuông (623,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 317005228
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.974 foot vuông (1.019,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 317004746
Phòng ngủ: 7, Kích cỡ nhà: 10.974 foot vuông (1.019,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 317005241
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.459 foot vuông (507,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 317002688
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.642 foot vuông (524,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 317003492
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.108 foot vuông (195,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,72 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 17236166
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 6.559 foot vuông (609,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7.119 foot vuông (661 m2), Số MLS: 317004861
Kích cỡ nhà: 7.297 foot vuông (677,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.495 foot vuông (789 m2), Số MLS: SR17119768
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 5.616 foot vuông (521,7 m2), Kích cỡ lô đất: 8.581 foot vuông (797 m2), Số MLS: 317004540
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 271