Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
GLENDORA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 15
  • 1
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 81 foot vuông (7,52 m2), Số MLS: 17261994
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.790 foot vuông (537,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,2 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 18333274
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.475 foot vuông (415,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 18305588
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.969 foot vuông (182,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18340672
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 2.883 foot vuông (267,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 818001218
Phòng ngủ: 2, Kích cỡ nhà: 1.487 foot vuông (138,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 818001217
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.100 foot vuông (195,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 818001773
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.488 foot vuông (138,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.244 foot vuông (859 m2), Số MLS: 18342476PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.403 foot vuông (130,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5.859 foot vuông (544 m2), Số MLS: 18317494
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.191 foot vuông (110,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.158 foot vuông (572 m2), Số MLS: SR18097606
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.196 foot vuông (111,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.679 foot vuông (713 m2), Số MLS: 818002365
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.156 foot vuông (107,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5.755 foot vuông (535 m2), Số MLS: 818001631
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.697 foot vuông (157,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6,91 dặm Anh (2,8 hecta), Số MLS: SR18097233
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.187 foot vuông (110,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7.487 foot vuông (696 m2), Số MLS: 318001893
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.451 foot vuông (134,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 317007408
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 15
  • 1