Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
GLENDORA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9
  • 1
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.653 foot vuông (525,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,01 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 17231286
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.790 foot vuông (537,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,2 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 17231302
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 81 foot vuông (7,52 m2), Số MLS: 17261994
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.475 foot vuông (415,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: 18305588
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.722 foot vuông (160 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 317007297
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.798 foot vuông (167 m2), Kích cỡ lô đất: 7.141 foot vuông (663 m2), Số MLS: 18301858
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.524 foot vuông (141,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.608 foot vuông (707 m2), Số MLS: 318000275
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.451 foot vuông (134,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 317007408
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.282 foot vuông (119,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5,38 dặm Anh (2,18 hecta), Số MLS: 818000224
Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9
  • 1