Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
GLENDORA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 11 của 11
  • 1
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.790 foot vuông (537,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,2 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 17231302
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.653 foot vuông (525,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,01 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 17231286
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 81 foot vuông (7,52 m2), Số MLS: 17261994
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.575 foot vuông (610,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 317001947
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.530 foot vuông (420,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 817002566
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.378 foot vuông (313,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 817002785
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.798 foot vuông (167 m2), Kích cỡ lô đất: 7.141 foot vuông (663 m2), Số MLS: 317006978
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.222 foot vuông (113,5 m2), Kích cỡ lô đất: 6.014 foot vuông (559 m2), Số MLS: 817002810
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.546 foot vuông (143,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.731 foot vuông (718 m2), Số MLS: 317007251
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.477 foot vuông (137,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 317006320
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.523 foot vuông (141,5 m2), Số MLS: 17280252
Các bảng liệt kê 1 - 11 của 11
  • 1