Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
GLENDORA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 11 của 11
  • 1
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.790 foot vuông (537,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,2 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: 17231302
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.653 foot vuông (525,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,01 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 17231286
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 81 foot vuông (7,52 m2), Số MLS: 17261994
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.575 foot vuông (610,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 317001947
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.141 foot vuông (291,8 m2), Kích cỡ lô đất: 6.171 foot vuông (573 m2), Số MLS: 817001402
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.602 foot vuông (148,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 317006228
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.950 foot vuông (181,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.663 foot vuông (898 m2), Số MLS: SR17031178
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.798 foot vuông (167 m2), Kích cỡ lô đất: 7.141 foot vuông (663 m2), Số MLS: 317006254
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.003 foot vuông (93,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.382 foot vuông (779 m2), Số MLS: 817001196
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.477 foot vuông (137,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 317006320
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.222 foot vuông (113,5 m2), Kích cỡ lô đất: 5.996 foot vuông (557 m2), Số MLS: SR17197092
Các bảng liệt kê 1 - 11 của 11
  • 1