Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
HIDDEN HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 26
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 13.895 foot vuông (1.290,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,34 dặm Anh (0,95 hecta), Số MLS: SR17169183
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 11, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 19.549 foot vuông (1.816,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,82 dặm Anh (1,14 hecta), Số MLS: SR17202763
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.512 foot vuông (790,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,56 dặm Anh (0,63 hecta), Số MLS: SR17230349
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 11.060 foot vuông (1.027,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: SR17102314
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.400 foot vuông (873,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,28 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: SR17219300
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 11.178 foot vuông (1.038,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: SR17239770
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 11.757 foot vuông (1.092,2 m2), Kích cỡ lô đất: 4,24 dặm Anh (1,72 hecta), Số MLS: SR17163168
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 11.959 foot vuông (1.111 m2), Kích cỡ lô đất: 1,36 dặm Anh (0,55 hecta), Số MLS: SR17229164
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.110 foot vuông (753,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,35 dặm Anh (0,55 hecta), Số MLS: SR17162940
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 7.992 foot vuông (742,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,21 dặm Anh (0,49 hecta), Số MLS: 17269064
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.330 foot vuông (866,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,3 dặm Anh (0,53 hecta), Số MLS: SR17102261
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.284 foot vuông (769,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: SR17234216
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.145 foot vuông (849,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 17278934
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.848 foot vuông (822 m2), Kích cỡ lô đất: 1,64 dặm Anh (0,67 hecta), Số MLS: SR17177403
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.161 foot vuông (665,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,26 dặm Anh (0,51 hecta), Số MLS: SR17050605
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 26