Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
HIDDEN HILLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 31
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 11, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 20.987 foot vuông (1.949,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,82 dặm Anh (1,14 hecta), Số MLS: 18303554
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 12.351 foot vuông (1.147,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,67 dặm Anh (0,68 hecta), Số MLS: SR18095346
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 10.876 foot vuông (1.010,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,3 dặm Anh (0,93 hecta), Số MLS: SR18054970
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 11.060 foot vuông (1.027,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: 18319184
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.593 foot vuông (891,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,56 dặm Anh (0,63 hecta), Số MLS: 18358284
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 11.757 foot vuông (1.092,2 m2), Kích cỡ lô đất: 4,24 dặm Anh (1,72 hecta), Số MLS: SR17163168
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 11.178 foot vuông (1.038,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,16 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: SR18073447
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 4, Kích cỡ nhà: 11.959 foot vuông (1.111 m2), Kích cỡ lô đất: 1,36 dặm Anh (0,55 hecta), Số MLS: SR17229164
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.330 foot vuông (866,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,3 dặm Anh (0,53 hecta), Số MLS: SR17102261
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.193 foot vuông (482,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 18340518
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.404 foot vuông (687,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,4 dặm Anh (0,97 hecta), Số MLS: 18362078
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.848 foot vuông (822 m2), Kích cỡ lô đất: 1,64 dặm Anh (0,67 hecta), Số MLS: SR18029730
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 8.053 foot vuông (748,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,43 dặm Anh (0,98 hecta), Số MLS: 18348814
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.161 foot vuông (665,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,26 dặm Anh (0,51 hecta), Số MLS: SR18116541
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.550 foot vuông (794,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,48 dặm Anh (0,6 hecta), Số MLS: SR18057058
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 31