Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
HIGHLAND, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 31
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.911 foot vuông (642 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 17240636
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.549 foot vuông (422,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,34 dặm Anh (0,54 hecta), Số MLS: 817001909
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.914 foot vuông (363,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17265800
Phòng ngủ: 7, Kích cỡ nhà: 3.479 foot vuông (323,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.243 foot vuông (580 m2), Số MLS: 17269268
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.872 foot vuông (359,7 m2), Kích cỡ lô đất: 8.100 foot vuông (752 m2), Số MLS: 17250950
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.348 foot vuông (218,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.506 foot vuông (697 m2), Số MLS: 17263696
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.210 foot vuông (205,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.761 foot vuông (628 m2), Số MLS: 17267500
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.123 foot vuông (197,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR17204388
Kích cỡ nhà: 2.976 foot vuông (276,5 m2), Kích cỡ lô đất: 5.359 foot vuông (498 m2), Số MLS: SR17196402
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.104 foot vuông (288,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.517 foot vuông (698 m2), Số MLS: 17211672
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.778 foot vuông (258,1 m2), Kích cỡ lô đất: 4.800 foot vuông (446 m2), Số MLS: SR17124728
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.990 foot vuông (184,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 317005336
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.571 foot vuông (145,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.396 foot vuông (501 m2), Số MLS: 317006419
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.035 foot vuông (189,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.145 foot vuông (571 m2), Số MLS: SR17186161
Phòng ngủ: 4, Kích cỡ nhà: 2.593 foot vuông (240,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.601 foot vuông (520 m2), Số MLS: 317002756
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 31