Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
HIGHLAND, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 22
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.549 foot vuông (422,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,34 dặm Anh (0,54 hecta), Số MLS: 817001909
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.914 foot vuông (363,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17265800
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 681 foot vuông (63,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.246 foot vuông (580 m2), Số MLS: 18302972
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.228 foot vuông (299,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17277562
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 5.174 foot vuông (480,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.244 foot vuông (580 m2), Số MLS: 17292342
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.611 foot vuông (335,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: SR17258080
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.501 foot vuông (232,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5.649 foot vuông (525 m2), Số MLS: 18300134
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.982 foot vuông (184,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.259 foot vuông (674 m2), Số MLS: 817002247
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.572 foot vuông (238,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 217013804
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 2.975 foot vuông (276,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 317007461
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.940 foot vuông (180,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.488 foot vuông (696 m2), Số MLS: 317007495
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.035 foot vuông (189,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.145 foot vuông (571 m2), Số MLS: SR17186161
Phòng ngủ: 4, Kích cỡ nhà: 1.644 foot vuông (152,7 m2), Kích cỡ lô đất: 8.597 foot vuông (799 m2), Số MLS: 317007279
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.501 foot vuông (139,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.114 foot vuông (568 m2), Số MLS: 18302624
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.618 foot vuông (150,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2.284 foot vuông (212 m2), Số MLS: 317007592
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 22