Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
HIGHLAND, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 34
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.733 foot vuông (625,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,36 dặm Anh (0,55 hecta), Số MLS: 318001157
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.661 foot vuông (525,9 m2), Kích cỡ lô đất: 39,85 dặm Anh (16,13 hecta), Số MLS: 18324624
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ lô đất: 3.992 foot vuông (371 m2), Số MLS: 18330192
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.544 foot vuông (329,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.048 foot vuông (655 m2), Số MLS: 18341436
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.067 foot vuông (284,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.144 foot vuông (757 m2), Số MLS: 18341420
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 681 foot vuông (63,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.246 foot vuông (580 m2), Số MLS: 18302972
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.610 foot vuông (149,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.086 foot vuông (565 m2), Số MLS: 318001081
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 5.174 foot vuông (480,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.244 foot vuông (580 m2), Số MLS: 18336550
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.300 foot vuông (306,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 318001329
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.331 foot vuông (309,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8.100 foot vuông (752 m2), Số MLS: 18329350
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.493 foot vuông (324,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 218001969
Phòng ngủ: 4, Kích cỡ nhà: 2.703 foot vuông (251,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.000 foot vuông (557 m2), Số MLS: 18344358
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.258 foot vuông (302,7 m2), Kích cỡ lô đất: 4.922 foot vuông (457 m2), Số MLS: SR18090101
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.251 foot vuông (209,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9.051 foot vuông (841 m2), Số MLS: 818002288
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.836 foot vuông (356,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,3 dặm Anh (0,93 hecta), Số MLS: 18337466
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 34