Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
HIGHLAND, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 21
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.549 foot vuông (422,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,34 dặm Anh (0,54 hecta), Số MLS: 817001909
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.914 foot vuông (363,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17265800
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.228 foot vuông (299,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17277562
Kích cỡ nhà: 5.174 foot vuông (480,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.244 foot vuông (580 m2), Số MLS: 17288638
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.872 foot vuông (359,7 m2), Kích cỡ lô đất: 8.100 foot vuông (752 m2), Số MLS: 17275818
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.518 foot vuông (326,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.688 foot vuông (714 m2), Số MLS: 17283964
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.210 foot vuông (205,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.761 foot vuông (628 m2), Số MLS: 17267500
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.827 foot vuông (169,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5.999 foot vuông (557 m2), Số MLS: 17279996
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.982 foot vuông (184,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.259 foot vuông (674 m2), Số MLS: 817002247
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.852 foot vuông (172,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17277318
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.572 foot vuông (238,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,75 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 217013804
Phòng ngủ: 4, Kích cỡ nhà: 1.644 foot vuông (152,7 m2), Kích cỡ lô đất: 8.597 foot vuông (799 m2), Số MLS: 317007279
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.035 foot vuông (189,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.145 foot vuông (571 m2), Số MLS: SR17186161
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 1.851 foot vuông (172 m2), Kích cỡ lô đất: 5.625 foot vuông (523 m2), Số MLS: 17288138
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.080 foot vuông (100,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.025 foot vuông (560 m2), Số MLS: 17284112
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 21