Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
INDIAN WELLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 13 của 13
  • 1
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.869 foot vuông (359,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 18355552PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.197 foot vuông (297 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18346334PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.828 foot vuông (262,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18336718PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.617 foot vuông (336 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17275896PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.380 foot vuông (314 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17290296PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.469 foot vuông (322,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18365448PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.871 foot vuông (266,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 17264000PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.813 foot vuông (261,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông (567 m2), Số MLS: 18365078PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.371 foot vuông (127,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 18359560PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.064 foot vuông (191,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3.049 foot vuông (283 m2), Số MLS: 18332218PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.074 foot vuông (192,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3.049 foot vuông (283 m2), Số MLS: 18319178PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.208 foot vuông (205,1 m2), Kích cỡ lô đất: 4.356 foot vuông (405 m2), Số MLS: 318001709
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.907 foot vuông (177,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3.485 foot vuông (324 m2), Số MLS: 18355442PS
Các bảng liệt kê 1 - 13 của 13
  • 1