Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
INDIAN WELLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 8 của 8
  • 1
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.197 foot vuông (297 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18346334PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.828 foot vuông (262,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18336718PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.380 foot vuông (314 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17290296PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.851 foot vuông (264,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18386926PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.250 foot vuông (209 m2), Kích cỡ lô đất: 4.792 foot vuông (445 m2), Số MLS: 18371536PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.530 foot vuông (142,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2.614 foot vuông (243 m2), Số MLS: 18380536PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.371 foot vuông (127,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 18359560PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.064 foot vuông (191,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3.049 foot vuông (283 m2), Số MLS: 18332218PS
Các bảng liệt kê 1 - 8 của 8
  • 1