Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
INDIAN WELLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 7 của 7
  • 1
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.050 foot vuông (933,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 17269898
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.430 foot vuông (318,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18322336PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.617 foot vuông (336 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17275896PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.380 foot vuông (314 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17290296PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.871 foot vuông (266,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 17264000PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.907 foot vuông (177,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3.485 foot vuông (324 m2), Số MLS: 18309964PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.074 foot vuông (192,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3.049 foot vuông (283 m2), Số MLS: 18319178PS
Các bảng liệt kê 1 - 7 của 7
  • 1