Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
INDIAN WELLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 7 của 7
  • 1
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.050 foot vuông (933,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 17269898
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.380 foot vuông (314 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17198314
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.235 foot vuông (300,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR17078777
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.871 foot vuông (266,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 17264000PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.571 foot vuông (238,8 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 17258868PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.333 foot vuông (216,7 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 17257432PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.110 foot vuông (196 m2), Kích cỡ lô đất: 3.049 foot vuông (283 m2), Số MLS: 17256226PS
Các bảng liệt kê 1 - 7 của 7
  • 1