Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
INDIAN WELLS, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9
  • 1
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 15.389 foot vuông (1.429,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,96 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 17280012PS
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.050 foot vuông (933,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 17269898
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.617 foot vuông (336 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17275896PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.235 foot vuông (300,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR17078777
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.380 foot vuông (314 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17290296PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.792 foot vuông (259,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17279746PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.400 foot vuông (223 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17294804PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.871 foot vuông (266,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 17264000PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.813 foot vuông (261,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông (567 m2), Số MLS: 17285784PS
Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9
  • 1