Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
INDIO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 42
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.121 foot vuông (382,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18336590PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.308 foot vuông (307,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 18322796
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.966 foot vuông (275,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: SR17178396
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.088 foot vuông (194 m2), Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông (648 m2), Số MLS: 18329330PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 2.973 foot vuông (276,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 18342710PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.168 foot vuông (201,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 318001589
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.015 foot vuông (280,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 18337234PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.937 foot vuông (179,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.227 foot vuông (486 m2), Số MLS: 318001108
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.720 foot vuông (159,8 m2), Kích cỡ lô đất: 6.098 foot vuông (567 m2), Số MLS: 18337134PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.120 foot vuông (196,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17298558PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.913 foot vuông (270,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 18324804PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.517 foot vuông (233,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 18329676PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.229 foot vuông (207,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 18321368PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.850 foot vuông (264,8 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 18330902PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.363 foot vuông (312,4 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 18343922PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 42