Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
INDIO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 33
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.940 foot vuông (273,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17248544PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.966 foot vuông (275,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: SR17178396
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.802 foot vuông (260,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17266494PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 2.973 foot vuông (276,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 17237684PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.230 foot vuông (207,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 17250864PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.088 foot vuông (194 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17265644PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.662 foot vuông (247,3 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 17250992PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.188 foot vuông (296,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 17249982PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.751 foot vuông (255,6 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 17252360PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.691 foot vuông (250 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 17222554PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.517 foot vuông (326,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 17246934PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.120 foot vuông (196,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 17260498PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.116 foot vuông (289,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 17211372PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.583 foot vuông (240 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 17217652PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.572 foot vuông (146 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 17256744PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 33