Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
INDIO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 60
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.940 foot vuông (273,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17248544PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.966 foot vuông (275,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: SR17178396
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.937 foot vuông (179,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.227 foot vuông (486 m2), Số MLS: 18300012
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 2.973 foot vuông (276,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 18300690PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.569 foot vuông (238,7 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 17285688PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.901 foot vuông (269,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 18302772PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.885 foot vuông (268 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 17294086PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.230 foot vuông (207,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 17250864PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.044 foot vuông (189,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.405 foot vuông (688 m2), Số MLS: 17298714PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.120 foot vuông (196,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17298558PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.691 foot vuông (250 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 17222554PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.853 foot vuông (172,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 17275246PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.116 foot vuông (289,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 17211372PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.850 foot vuông (264,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.841 foot vuông (728 m2), Số MLS: 17286182PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.307 foot vuông (214,3 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 17294544PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 60