Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
JOSHUA TREE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 13 của 13
  • 1
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 225 dặm Anh (91,05 hecta), Số MLS: 17243018PS
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 2.681 foot vuông (249,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17255430
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.000 foot vuông (185,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,25 dặm Anh (0,91 hecta), Số MLS: 17247182PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 1.674 foot vuông (155,5 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17259168PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.957 foot vuông (181,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17210476PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.260 foot vuông (117,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,02 dặm Anh (0,82 hecta), Số MLS: 17219838PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.381 foot vuông (221,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,14 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: 17235216PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.618 foot vuông (150,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 17207906PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.120 foot vuông (196,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17268840PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.373 foot vuông (127,6 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17266808PS
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 628 foot vuông (58,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 17267086PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 960 foot vuông (89,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,08 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: 17249954PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.101 foot vuông (102,3 m2), Kích cỡ lô đất: 9.600 foot vuông (892 m2), Số MLS: 17262564PS
Các bảng liệt kê 1 - 13 của 13
  • 1