Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
JOSHUA TREE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 16
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ lô đất: 225 dặm Anh (91,05 hecta), Số MLS: 18319050PS
Phòng ngủ: 2, Kích cỡ nhà: 1.458 foot vuông (135,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: 18298956PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.260 foot vuông (117,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,92 dặm Anh (0,78 hecta), Số MLS: 18323474PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.260 foot vuông (117,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,22 dặm Anh (0,9 hecta), Số MLS: 18323486PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.185 foot vuông (203 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18299910PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.224 foot vuông (113,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 18300686PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.618 foot vuông (150,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 17207906PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 892 foot vuông (82,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: 18332536PS
Phòng ngủ: 2, Kích cỡ nhà: 1.360 foot vuông (126,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 18318384PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.100 foot vuông (102,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 18328416PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.056 foot vuông (98,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 18328238PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 660 foot vuông (61,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: 18340592PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.872 foot vuông (173,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 18318402PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.863 foot vuông (173,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.440 foot vuông (691 m2), Số MLS: 217014734
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.120 foot vuông (104 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 18319510PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 16