Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LA CANADA FLINTRIDGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 45
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 18.190 foot vuông (1.689,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,98 dặm Anh (0,8 hecta), Số MLS: 817002489
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 10.625 foot vuông (987,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,14 dặm Anh (0,86 hecta), Số MLS: 818000407
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 9.227 foot vuông (857,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,94 dặm Anh (0,79 hecta), Số MLS: 817002405
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 9.386 foot vuông (872 m2), Kích cỡ lô đất: 1,64 dặm Anh (0,66 hecta), Số MLS: 818000387
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.331 foot vuông (681 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 817002604
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.127 foot vuông (847,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 818000505
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.667 foot vuông (619,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 817000575
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.120 foot vuông (754,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 818000301
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 7.956 foot vuông (739,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3,19 dặm Anh (1,29 hecta), Số MLS: 317005372
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.357 foot vuông (219 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 317007422
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.003 foot vuông (557,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 318000160
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.000 foot vuông (836,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 18306578
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.400 foot vuông (501,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 818000507
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.208 foot vuông (390,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 817002349
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông (650,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,17 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 818000627
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 45