Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LA CANADA FLINTRIDGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 54
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.667 foot vuông (619,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 817000575
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.127 foot vuông (847,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 316010005
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 9.386 foot vuông (872 m2), Kích cỡ lô đất: 1,64 dặm Anh (0,66 hecta), Số MLS: 317004429
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.901 foot vuông (641,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 817001511
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 7.956 foot vuông (739,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3,19 dặm Anh (1,29 hecta), Số MLS: 317005372
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.911 foot vuông (642 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 17240636
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.427 foot vuông (504,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,74 dặm Anh (0,3 hecta), Số MLS: 817001501
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.981 foot vuông (462,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 817000891
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.734 foot vuông (532,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 817000802
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.103 foot vuông (567 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 817001480
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.618 foot vuông (614,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 817001128
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.461 foot vuông (507,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 317004520
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.043 foot vuông (375,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 817001509
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.374 foot vuông (406,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 817001197
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.868 foot vuông (545,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 817001291
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 54