Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LA CANADA FLINTRIDGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 43
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 18.190 foot vuông (1.689,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,98 dặm Anh (0,8 hecta), Số MLS: 817002489
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.331 foot vuông (681 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 817002604
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 9.386 foot vuông (872 m2), Kích cỡ lô đất: 1,64 dặm Anh (0,66 hecta), Số MLS: 817002729
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.667 foot vuông (619,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 817000575
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 7.956 foot vuông (739,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3,19 dặm Anh (1,29 hecta), Số MLS: 317005372
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 9.000 foot vuông (836,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17281068
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.300 foot vuông (771,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,84 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: 817002622
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.208 foot vuông (390,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 817002349
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.254 foot vuông (581 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 817002841
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.734 foot vuông (532,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 817000802
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.267 foot vuông (489,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 817001291
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.850 foot vuông (171,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: 317007092
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.549 foot vuông (422,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,34 dặm Anh (0,54 hecta), Số MLS: 817001909
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.900 foot vuông (362,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,51 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: 817002650
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.088 foot vuông (379,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 817002748
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 43