Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LA CANADA FLINTRIDGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 70
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.452 foot vuông (878,1 m2), Kích cỡ lô đất: 4,17 dặm Anh (1,69 hecta), Số MLS: 318000910
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.394 foot vuông (686,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 18345884
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 9.386 foot vuông (872 m2), Kích cỡ lô đất: 1,64 dặm Anh (0,66 hecta), Số MLS: 818001440
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 9.127 foot vuông (847,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 818000505
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.733 foot vuông (625,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,36 dặm Anh (0,55 hecta), Số MLS: 318002370
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.331 foot vuông (681 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 817002604
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.688 foot vuông (621,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,89 dặm Anh (0,36 hecta), Số MLS: 818001967
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.905 foot vuông (734,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,8 dặm Anh (0,73 hecta), Số MLS: 818001426
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.667 foot vuông (619,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,95 dặm Anh (0,39 hecta), Số MLS: 817000575
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.924 foot vuông (829 m2), Kích cỡ lô đất: 1,89 dặm Anh (0,77 hecta), Số MLS: 818001813
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 7.956 foot vuông (739,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3,19 dặm Anh (1,29 hecta), Số MLS: 317005372
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 6.003 foot vuông (557,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 818001677
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 8.306 foot vuông (771,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 18345992
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.400 foot vuông (501,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 818002081
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.000 foot vuông (650,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,17 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 818000627
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 70