Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LA QUINTA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 59
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 14, Kích cỡ nhà: 11.425 foot vuông (1.061,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,83 dặm Anh (0,74 hecta), Số MLS: 17194844
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 8.000 foot vuông (743,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,22 dặm Anh (0,9 hecta), Số MLS: 18334726
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 7.457 foot vuông (692,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17291340
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.527 foot vuông (420,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: SR17146518
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.300 foot vuông (399,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17293740PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.612 foot vuông (428,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,9 dặm Anh (0,77 hecta), Số MLS: 18321414PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.055 foot vuông (469,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 18328602
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.370 foot vuông (406 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18340526PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.525 foot vuông (327,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 17267000
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.102 foot vuông (474 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 18310914PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.464 foot vuông (321,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18334976PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.349 foot vuông (311,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18344164PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.856 foot vuông (265,3 m2), Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông (890 m2), Số MLS: 17282750PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.635 foot vuông (244,8 m2), Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông (890 m2), Số MLS: 18333214PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.792 foot vuông (445,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 18341276PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 59