Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LA QUINTA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 40
Phòng ngủ: 13, Phòng vệ sinh: 14, Kích cỡ nhà: 11.425 foot vuông (1.061,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,83 dặm Anh (0,74 hecta), Số MLS: 17194844
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.527 foot vuông (420,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,54 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: SR17146518
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.428 foot vuông (504,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 16148066PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 4.612 foot vuông (428,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,9 dặm Anh (0,77 hecta), Số MLS: 17257448PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.296 foot vuông (399,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 16981041
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.328 foot vuông (495 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17200370
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.525 foot vuông (327,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,56 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 17267000
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.779 foot vuông (444 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR17095286
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.513 foot vuông (419,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17197282PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.668 foot vuông (247,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: 17258614PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.220 foot vuông (299,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17195236PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.922 foot vuông (178,6 m2), Kích cỡ lô đất: 3.920 foot vuông (364 m2), Số MLS: 17233700PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.184 foot vuông (295,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17270356PS
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.121 foot vuông (289,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17213812PS
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.501 foot vuông (232,3 m2), Kích cỡ lô đất: 9.148 foot vuông (850 m2), Số MLS: 17244092PS
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 40