Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LAKE ELIZABETH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.180 foot vuông (388,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5,02 dặm Anh (2,03 hecta), Số MLS: SR18185524
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.464 foot vuông (228,9 m2), Kích cỡ lô đất: 9,99 dặm Anh (4,04 hecta), Số MLS: 18360582
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 896 foot vuông (83,2 m2), Kích cỡ lô đất: 45,6 dặm Anh (18,46 hecta), Số MLS: SR18057907
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.970 foot vuông (183 m2), Kích cỡ lô đất: 2,14 dặm Anh (0,86 hecta), Số MLS: SR18178318
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.196 foot vuông (204 m2), Kích cỡ lô đất: 3.402 foot vuông (316 m2), Số MLS: SR18182744
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.360 foot vuông (126,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR18164595
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.820 foot vuông (262 m2), Kích cỡ lô đất: 5.850 foot vuông (543 m2), Số MLS: 18369966
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.496 foot vuông (139 m2), Kích cỡ lô đất: 5.036 foot vuông (468 m2), Số MLS: SR18093639
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 941 foot vuông (87,4 m2), Kích cỡ lô đất: 3.750 foot vuông (348 m2), Số MLS: SR18174772
Các bảng liệt kê 1 - 9 của 9
  • 1