Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LAKE ELIZABETH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 12 của 12
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.464 foot vuông (228,9 m2), Kích cỡ lô đất: 9,99 dặm Anh (4,04 hecta), Số MLS: 18360582
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.970 foot vuông (183 m2), Kích cỡ lô đất: 2,14 dặm Anh (0,86 hecta), Số MLS: SR18178318
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.896 foot vuông (176,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: SR18247309
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.430 foot vuông (132,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,81 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: SR18232098
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.360 foot vuông (126,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR18164595
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.196 foot vuông (204 m2), Kích cỡ lô đất: 3.402 foot vuông (316 m2), Số MLS: SR18182744
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.621 foot vuông (150,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.636 foot vuông (709 m2), Số MLS: SR18228163
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.940 foot vuông (180,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5.019 foot vuông (466 m2), Số MLS: SR18212920
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.310 foot vuông (121,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5.507 foot vuông (512 m2), Số MLS: SR18214143
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.022 foot vuông (94,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.102 foot vuông (474 m2), Số MLS: SR18220095
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.275 foot vuông (118,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18212515
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 941 foot vuông (87,4 m2), Kích cỡ lô đất: 3.750 foot vuông (348 m2), Số MLS: SR18174772
Các bảng liệt kê 1 - 12 của 12
  • 1