Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LAKE ELIZABETH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.180 foot vuông (388,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5,02 dặm Anh (2,03 hecta), Số MLS: SR18073501
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 896 foot vuông (83,2 m2), Kích cỡ lô đất: 45,6 dặm Anh (18,46 hecta), Số MLS: SR18057907
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 2.078 foot vuông (193 m2), Kích cỡ lô đất: 5,02 dặm Anh (2,03 hecta), Số MLS: SR18132492
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.000 foot vuông (185,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5.196 foot vuông (483 m2), Số MLS: SR18095725
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.330 foot vuông (123,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.148 foot vuông (664 m2), Số MLS: SR18076099
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.496 foot vuông (139 m2), Kích cỡ lô đất: 5.036 foot vuông (468 m2), Số MLS: SR18093639
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1