Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LANCASTER, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 314
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.093 foot vuông (566 m2), Kích cỡ lô đất: 0,85 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: SR18068979
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông (315,9 m2), Kích cỡ lô đất: 177 dặm Anh (71,63 hecta), Số MLS: 217009678
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.892 foot vuông (547,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,28 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: SR18118475
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.590 foot vuông (519,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR18024903
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.887 foot vuông (268,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9,53 dặm Anh (3,86 hecta), Số MLS: SR18049071
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.806 foot vuông (353,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,91 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: SR18138066
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.691 foot vuông (435,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 818000611
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 3.904 foot vuông (362,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,42 dặm Anh (0,98 hecta), Số MLS: SR18050789
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.572 foot vuông (424,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: SR18042663
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.953 foot vuông (553 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR18135040
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.740 foot vuông (347,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: SR18140771
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.125 foot vuông (383,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,55 dặm Anh (1,03 hecta), Số MLS: SR18043675
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.438 foot vuông (319,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR18131608
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.157 foot vuông (293,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,82 dặm Anh (0,33 hecta), Số MLS: 218006087
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.781 foot vuông (351,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,51 dặm Anh (1,02 hecta), Số MLS: SR18043722
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 314