Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LANCASTER, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 225
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông (315,9 m2), Kích cỡ lô đất: 177 dặm Anh (71,63 hecta), Số MLS: 217009678
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 7.733 foot vuông (718,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: SR17209878
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.590 foot vuông (519,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR17170031
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.398 foot vuông (408,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: SR17269539
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.572 foot vuông (424,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: SR17271936
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.781 foot vuông (351,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,51 dặm Anh (1,02 hecta), Số MLS: SR17193332
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.952 foot vuông (274,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR17257316
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.044 foot vuông (375,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR17253541
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.128 foot vuông (290,6 m2), Kích cỡ lô đất: 9,98 dặm Anh (4,04 hecta), Số MLS: SR17221368
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.952 foot vuông (274,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR17268617
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.994 foot vuông (278,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: SR17168581
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.823 foot vuông (262,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5,01 dặm Anh (2,03 hecta), Số MLS: SR17199097
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.163 foot vuông (386,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.202 foot vuông (669 m2), Số MLS: SR17250764
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.529 foot vuông (327,8 m2), Kích cỡ lô đất: 9.598 foot vuông (892 m2), Số MLS: SR17201517
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.584 foot vuông (333 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17239795
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 225