Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LANCASTER, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 290
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông (315,9 m2), Kích cỡ lô đất: 177 dặm Anh (71,63 hecta), Số MLS: 217009678
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.892 foot vuông (547,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,28 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: SR17078010
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.887 foot vuông (268,2 m2), Kích cỡ lô đất: 19,82 dặm Anh (8,02 hecta), Số MLS: SR17074443
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.590 foot vuông (519,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR17170031
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.691 foot vuông (435,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: SR17178824
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.125 foot vuông (383,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,55 dặm Anh (1,03 hecta), Số MLS: SR17175577
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.661 foot vuông (433 m2), Kích cỡ lô đất: 2,57 dặm Anh (1,04 hecta), Số MLS: 217006552
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.615 foot vuông (335,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: SR17159013
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.049 foot vuông (283,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: SR17147324
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.174 foot vuông (294,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: SR17156785
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.994 foot vuông (278,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: SR17168581
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.952 foot vuông (274,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR17168491
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 4.599 foot vuông (427,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 16142108
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.584 foot vuông (333 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17172597
Phòng ngủ: 13, Kích cỡ nhà: 4.062 foot vuông (377,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.463 foot vuông (693 m2), Số MLS: 17247188
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 290