Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LANCASTER, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 237
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.466 foot vuông (229,1 m2), Kích cỡ lô đất: 22,5 dặm Anh (9,11 hecta), Số MLS: SR17021680
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.644 foot vuông (524,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: SR17053146
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.892 foot vuông (547,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,28 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: SR17078010
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.887 foot vuông (268,2 m2), Kích cỡ lô đất: 19,82 dặm Anh (8,02 hecta), Số MLS: SR17074443
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.906 foot vuông (455,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,56 dặm Anh (1,04 hecta), Số MLS: SR17090586
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.164 foot vuông (479,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,17 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: SR17017466
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.696 foot vuông (622,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9,61 dặm Anh (3,89 hecta), Số MLS: 16169176
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.214 foot vuông (298,6 m2), Kích cỡ lô đất: 4,97 dặm Anh (2,01 hecta), Số MLS: SR16742317
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.192 foot vuông (296,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,95 dặm Anh (0,79 hecta), Số MLS: SR17087567
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.522 foot vuông (327,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,7 dặm Anh (0,69 hecta), Số MLS: SR17062686
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 4.599 foot vuông (427,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 16142108
Kích cỡ nhà: 7.463 foot vuông (693,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7.463 foot vuông (693 m2), Số MLS: SR17004117
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.255 foot vuông (302,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,55 dặm Anh (0,22 hecta), Số MLS: SR17073097
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.350 foot vuông (218,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: SR17020627
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.912 foot vuông (270,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17083722
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 237