Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LANCASTER, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 434
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.093 foot vuông (566 m2), Kích cỡ lô đất: 0,85 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: SR18213343
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông (315,9 m2), Kích cỡ lô đất: 177 dặm Anh (71,63 hecta), Số MLS: 218010039
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.892 foot vuông (547,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,28 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: SR18118475
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.590 foot vuông (519,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR18024903
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.019 foot vuông (373,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: SR18241901
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.691 foot vuông (435,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 818004443
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.572 foot vuông (424,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: SR18247615
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 3.904 foot vuông (362,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,42 dặm Anh (0,98 hecta), Số MLS: SR18050789
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 3.749 foot vuông (348,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR18148766
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.701 foot vuông (343,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,56 dặm Anh (1,04 hecta), Số MLS: SR18170140
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.125 foot vuông (383,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,55 dặm Anh (1,03 hecta), Số MLS: SR18184154
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.781 foot vuông (351,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,51 dặm Anh (1,02 hecta), Số MLS: SR18043722
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.478 foot vuông (508,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: SR18203802
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.222 foot vuông (392,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,38 dặm Anh (0,56 hecta), Số MLS: SR18239836
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.369 foot vuông (220,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3,07 dặm Anh (1,24 hecta), Số MLS: SR18206076
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 434