Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LANCASTER, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 260
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông (315,9 m2), Kích cỡ lô đất: 177 dặm Anh (71,63 hecta), Số MLS: 217009678
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 7.733 foot vuông (718,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: SR17209878
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.892 foot vuông (547,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,28 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: SR17078010
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.887 foot vuông (268,2 m2), Kích cỡ lô đất: 19,82 dặm Anh (8,02 hecta), Số MLS: SR17074443
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.590 foot vuông (519,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR17170031
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.572 foot vuông (424,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: SR17207013
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.781 foot vuông (351,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,51 dặm Anh (1,02 hecta), Số MLS: SR17193332
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.125 foot vuông (383,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,55 dặm Anh (1,03 hecta), Số MLS: SR17175577
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông (278,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,13 dặm Anh (0,46 hecta), Số MLS: SR17120109
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.260 foot vuông (395,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR17197127
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.128 foot vuông (290,6 m2), Kích cỡ lô đất: 9,98 dặm Anh (4,04 hecta), Số MLS: SR17221368
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.994 foot vuông (278,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: SR17168581
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.415 foot vuông (410,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9.451 foot vuông (878 m2), Số MLS: SR17187295
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.823 foot vuông (262,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5,01 dặm Anh (2,03 hecta), Số MLS: SR17199097
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.952 foot vuông (367,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17185075
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 260