Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LANCASTER, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 254
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.174 foot vuông (202 m2), Kích cỡ lô đất: 8.194 foot vuông (761 m2), Số MLS: SR17140906
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.644 foot vuông (524,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: SR17053146
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.892 foot vuông (547,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,28 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: SR17078010
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.887 foot vuông (268,2 m2), Kích cỡ lô đất: 19,82 dặm Anh (8,02 hecta), Số MLS: SR17074443
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 3.904 foot vuông (362,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,42 dặm Anh (0,98 hecta), Số MLS: SR17114577
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.214 foot vuông (298,6 m2), Kích cỡ lô đất: 4,97 dặm Anh (2,01 hecta), Số MLS: SR16742317
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.661 foot vuông (433 m2), Kích cỡ lô đất: 2,57 dặm Anh (1,04 hecta), Số MLS: 217006552
Kích cỡ nhà: 5.696 foot vuông (529,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.540 foot vuông (700 m2), Số MLS: SR17116534
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.615 foot vuông (335,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: SR17100796
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.037 foot vuông (282,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: SR17111218
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 4.599 foot vuông (427,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 16142108
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.062 foot vuông (284,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4,78 dặm Anh (1,93 hecta), Số MLS: SR17108699
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.664 foot vuông (340,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17139796
Kích cỡ nhà: 3.445 foot vuông (320 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR17134512
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.124 foot vuông (290,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17144644
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 254