Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LANCASTER, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 223
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.466 foot vuông (229,1 m2), Kích cỡ lô đất: 22,5 dặm Anh (9,11 hecta), Số MLS: SR17021680
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.644 foot vuông (524,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: SR17053146
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.164 foot vuông (479,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,17 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: SR17017466
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.696 foot vuông (622,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9,61 dặm Anh (3,89 hecta), Số MLS: 16169176
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.214 foot vuông (298,6 m2), Kích cỡ lô đất: 4,97 dặm Anh (2,01 hecta), Số MLS: SR16742317
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.100 foot vuông (380,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: SR16747582
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.522 foot vuông (327,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,7 dặm Anh (0,69 hecta), Số MLS: SR17062686
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.250 foot vuông (116,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,21 dặm Anh (0,89 hecta), Số MLS: SR17015809
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 4.599 foot vuông (427,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 16142108
Kích cỡ nhà: 7.463 foot vuông (693,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7.463 foot vuông (693 m2), Số MLS: SR17004117
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.350 foot vuông (218,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: SR17020627
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.780 foot vuông (351,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: SR17047887
Kích cỡ nhà: 3.940 foot vuông (366 m2), Kích cỡ lô đất: 8.280 foot vuông (769 m2), Số MLS: SR16768032
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.818 foot vuông (354,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.749 foot vuông (627 m2), Số MLS: SR16748931
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.122 foot vuông (290 m2), Kích cỡ lô đất: 7.799 foot vuông (725 m2), Số MLS: SR17046907
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 223