Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LANCASTER, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 244
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.400 foot vuông (315,9 m2), Kích cỡ lô đất: 177 dặm Anh (71,63 hecta), Số MLS: 217009678
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.590 foot vuông (519,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR18024903
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.691 foot vuông (435,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 818000611
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 3.904 foot vuông (362,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,42 dặm Anh (0,98 hecta), Số MLS: SR18050789
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.572 foot vuông (424,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: SR18042663
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.179 foot vuông (295,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,94 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: SR18031137
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.773 foot vuông (350,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: SR18059151
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.125 foot vuông (383,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2,55 dặm Anh (1,03 hecta), Số MLS: SR18043675
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.781 foot vuông (351,3 m2), Kích cỡ lô đất: 2,51 dặm Anh (1,02 hecta), Số MLS: SR18043722
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.910 foot vuông (363,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR18062173
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.917 foot vuông (271 m2), Kích cỡ lô đất: 2,56 dặm Anh (1,04 hecta), Số MLS: SR18018633
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.344 foot vuông (310,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR18062212
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.994 foot vuông (278,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,93 dặm Anh (0,38 hecta), Số MLS: SR17168581
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.823 foot vuông (262,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5,01 dặm Anh (2,03 hecta), Số MLS: SR18058425
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.365 foot vuông (312,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2,38 dặm Anh (0,96 hecta), Số MLS: SR18023338
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 244