Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LAWNDALE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 3.366 foot vuông (312,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5.815 foot vuông (540 m2), Số MLS: 17242696
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.100 foot vuông (195,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.937 foot vuông (830 m2), Số MLS: 17259316
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 1.742 foot vuông (161,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5.466 foot vuông (508 m2), Số MLS: 17271622
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 1.793 foot vuông (166,6 m2), Kích cỡ lô đất: 5.197 foot vuông (483 m2), Số MLS: 17269462
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.962 foot vuông (182,3 m2), Kích cỡ lô đất: 9.395 foot vuông (873 m2), Số MLS: SR17200516
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1