Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LAWNDALE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 1.742 foot vuông (161,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5.466 foot vuông (508 m2), Số MLS: 17271622
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 1.793 foot vuông (166,6 m2), Kích cỡ lô đất: 5.197 foot vuông (483 m2), Số MLS: 17269462
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 1.008 foot vuông (93,6 m2), Kích cỡ lô đất: 4.588 foot vuông (426 m2), Số MLS: 17274940
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 551 foot vuông (51,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2.500 foot vuông (232 m2), Số MLS: 17278516PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 867 foot vuông (80,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,94 dặm Anh (0,79 hecta), Số MLS: 17278876
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 634 foot vuông (58,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,83 dặm Anh (0,74 hecta), Số MLS: 17276840
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1