Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LENNOX, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 8 của 8
  • 1
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 3.731 foot vuông (346,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 18317088
Kích cỡ nhà: 1.753 foot vuông (162,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.385 foot vuông (500 m2), Số MLS: SR17192889
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.032 foot vuông (95,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.656 foot vuông (525 m2), Số MLS: SR18108413
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 971 foot vuông (90,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5,74 dặm Anh (2,32 hecta), Số MLS: SR18037405
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 971 foot vuông (90,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5,74 dặm Anh (2,32 hecta), Số MLS: SR18116424
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 971 foot vuông (90,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5,73 dặm Anh (2,32 hecta), Số MLS: 18308742
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 1.161 foot vuông (107,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3,81 dặm Anh (1,54 hecta), Số MLS: 318001701
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.305 foot vuông (214,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 18335808PS
Các bảng liệt kê 1 - 8 của 8
  • 1