Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LENNOX, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 10 của 10
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.359 foot vuông (219,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.493 foot vuông (696 m2), Số MLS: 217011525
Kích cỡ nhà: 1.753 foot vuông (162,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.385 foot vuông (500 m2), Số MLS: SR17192889
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.461 foot vuông (135,7 m2), Kích cỡ lô đất: 8.032 foot vuông (746 m2), Số MLS: 17265234
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 902 foot vuông (83,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5.907 foot vuông (549 m2), Số MLS: 17264336
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 971 foot vuông (90,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5,73 dặm Anh (2,32 hecta), Số MLS: 17269482
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.079 foot vuông (100,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5,73 dặm Anh (2,32 hecta), Số MLS: SR17183698
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.062 foot vuông (98,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3,82 dặm Anh (1,54 hecta), Số MLS: 17268580
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 1.161 foot vuông (107,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3,82 dặm Anh (1,54 hecta), Số MLS: 317005590
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.150 foot vuông (106,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5.304 foot vuông (493 m2), Số MLS: 17249168
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 971 foot vuông (90,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5,73 dặm Anh (2,32 hecta), Số MLS: 317006481
Các bảng liệt kê 1 - 10 của 10
  • 1