Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LENNOX, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 8 của 8
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.359 foot vuông (219,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.493 foot vuông (696 m2), Số MLS: 217011525
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.890 foot vuông (175,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.687 foot vuông (621 m2), Số MLS: SR17247438
Kích cỡ nhà: 1.753 foot vuông (162,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.385 foot vuông (500 m2), Số MLS: SR17192889
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.024 foot vuông (95,1 m2), Kích cỡ lô đất: 5.784 foot vuông (537 m2), Số MLS: 17278616
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.062 foot vuông (98,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3,82 dặm Anh (1,54 hecta), Số MLS: SR17220220
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.062 foot vuông (98,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3,82 dặm Anh (1,54 hecta), Số MLS: 17278980
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 1.161 foot vuông (107,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3,82 dặm Anh (1,54 hecta), Số MLS: 317005590
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 971 foot vuông (90,2 m2), Kích cỡ lô đất: 5,73 dặm Anh (2,32 hecta), Số MLS: SR17240963
Các bảng liệt kê 1 - 8 của 8
  • 1