Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LEONA VALLEY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 7 của 7
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.648 foot vuông (246 m2), Kích cỡ lô đất: 10,98 dặm Anh (4,45 hecta), Số MLS: SR17189261
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 2.200 foot vuông (204,4 m2), Kích cỡ lô đất: 9,93 dặm Anh (4,02 hecta), Số MLS: SR17080060
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.194 foot vuông (296,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,57 dặm Anh (0,63 hecta), Số MLS: SR17153751
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.848 foot vuông (264,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2,54 dặm Anh (1,03 hecta), Số MLS: SR17181553
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.724 foot vuông (253,1 m2), Kích cỡ lô đất: 4,1 dặm Anh (1,66 hecta), Số MLS: SR17054634
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.379 foot vuông (313,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3,7 dặm Anh (1,5 hecta), Số MLS: SR16708719
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.440 foot vuông (226,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,41 dặm Anh (0,98 hecta), Số MLS: SR17053217
Các bảng liệt kê 1 - 7 của 7
  • 1