Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LEONA VALLEY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 8 của 8
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.180 foot vuông (388,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5,02 dặm Anh (2,03 hecta), Số MLS: SR17215186
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.955 foot vuông (181,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,29 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: SR17259611
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 896 foot vuông (83,2 m2), Kích cỡ lô đất: 45,6 dặm Anh (18,46 hecta), Số MLS: SR17230339
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 2.738 foot vuông (254,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,29 dặm Anh (0,93 hecta), Số MLS: SR17256463
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.848 foot vuông (264,6 m2), Kích cỡ lô đất: 2,54 dặm Anh (1,03 hecta), Số MLS: SR17181553
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.379 foot vuông (313,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3,7 dặm Anh (1,5 hecta), Số MLS: SR16708719
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.463 foot vuông (135,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,55 dặm Anh (1,03 hecta), Số MLS: SR17221120
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.440 foot vuông (226,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2,41 dặm Anh (0,98 hecta), Số MLS: SR17053217
Các bảng liệt kê 1 - 8 của 8
  • 1