Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LEONA VALLEY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 10 của 10
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.180 foot vuông (388,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5,02 dặm Anh (2,03 hecta), Số MLS: SR18073501
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.960 foot vuông (367,9 m2), Kích cỡ lô đất: 11,09 dặm Anh (4,49 hecta), Số MLS: SR18098346
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.976 foot vuông (369,4 m2), Kích cỡ lô đất: 11,26 dặm Anh (4,56 hecta), Số MLS: SR18018965
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.304 foot vuông (306,9 m2), Kích cỡ lô đất: 12,86 dặm Anh (5,21 hecta), Số MLS: SR18117453
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.955 foot vuông (181,6 m2), Kích cỡ lô đất: 10 dặm Anh (4,05 hecta), Số MLS: SR17259611
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.628 foot vuông (337 m2), Kích cỡ lô đất: 2,5 dặm Anh (1,01 hecta), Số MLS: SR18072461
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.556 foot vuông (237,5 m2), Kích cỡ lô đất: 15 dặm Anh (6,07 hecta), Số MLS: SR18039130
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 896 foot vuông (83,2 m2), Kích cỡ lô đất: 45,6 dặm Anh (18,46 hecta), Số MLS: SR18057907
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.614 foot vuông (242,8 m2), Kích cỡ lô đất: 2,53 dặm Anh (1,02 hecta), Số MLS: SR18116882
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.280 foot vuông (118,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: SR18098412
Các bảng liệt kê 1 - 10 của 10
  • 1