Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LITTLEROCK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 36
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.196 foot vuông (296,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,12 dặm Anh (0,86 hecta), Số MLS: SR17195881
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.246 foot vuông (301,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: SR17195483
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 3.222 foot vuông (299,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7,11 dặm Anh (2,88 hecta), Số MLS: SR17212208
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.402 foot vuông (130,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6 dặm Anh (2,43 hecta), Số MLS: SR17193774
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.404 foot vuông (223,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5,15 dặm Anh (2,08 hecta), Số MLS: SR17153438
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.920 foot vuông (178,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5,01 dặm Anh (2,03 hecta), Số MLS: SR16714182
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.335 foot vuông (216,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: SR17144814
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.548 foot vuông (236,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,91 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: SR17144778
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.587 foot vuông (147,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,35 dặm Anh (0,95 hecta), Số MLS: SR17200469
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.091 foot vuông (194,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,91 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: SR17189036
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.126 foot vuông (197,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4,99 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: SR17205390
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.344 foot vuông (124,9 m2), Kích cỡ lô đất: 4,55 dặm Anh (1,84 hecta), Số MLS: 217005623
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.643 foot vuông (152,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,04 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: SR17195311
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.942 foot vuông (180,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,91 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: SR17213778
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.060 foot vuông (191,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,91 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: 317006490
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 36