Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LITTLEROCK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 27
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.246 foot vuông (301,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: SR18005181
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.987 foot vuông (277,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,71 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: SR18074387
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 3.222 foot vuông (299,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7,11 dặm Anh (2,88 hecta), Số MLS: SR17212208
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.196 foot vuông (296,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,12 dặm Anh (0,86 hecta), Số MLS: SR17195881
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 960 foot vuông (89,2 m2), Kích cỡ lô đất: 9,74 dặm Anh (3,94 hecta), Số MLS: SR18107723
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.175 foot vuông (202,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: SR18046770
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.050 foot vuông (97,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: SR18111787
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.804 foot vuông (167,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR18016151
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.643 foot vuông (152,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: SR18107692
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.554 foot vuông (144,4 m2), Kích cỡ lô đất: 9,42 dặm Anh (3,81 hecta), Số MLS: SR18101673
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.072 foot vuông (192,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,06 dặm Anh (0,43 hecta), Số MLS: SR18039561
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.270 foot vuông (118 m2), Kích cỡ lô đất: 0,71 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: SR18121299
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.664 foot vuông (154,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,44 dặm Anh (0,58 hecta), Số MLS: SR18121664
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.566 foot vuông (145,5 m2), Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: SR18044996
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.491 foot vuông (138,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: SR18114423
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 27