Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LITTLEROCK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 29
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.246 foot vuông (301,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: SR18005181
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 3.222 foot vuông (299,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7,11 dặm Anh (2,88 hecta), Số MLS: SR17212208
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.196 foot vuông (296,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2,12 dặm Anh (0,86 hecta), Số MLS: SR17195881
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.402 foot vuông (130,2 m2), Kích cỡ lô đất: 4 dặm Anh (1,62 hecta), Số MLS: SR17193774
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.151 foot vuông (292,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3,68 dặm Anh (1,49 hecta), Số MLS: SR17110989
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.626 foot vuông (244 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: SR18011886
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.404 foot vuông (223,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5,15 dặm Anh (2,08 hecta), Số MLS: SR17153438
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.439 foot vuông (226,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,91 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: SR17259980
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.175 foot vuông (202,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: SR17225386
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.587 foot vuông (147,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,35 dặm Anh (0,95 hecta), Số MLS: SR17200469
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.105 foot vuông (195,6 m2), Kích cỡ lô đất: 3,31 dặm Anh (1,34 hecta), Số MLS: SR18009190
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.896 foot vuông (269 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: SR17116232
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.999 foot vuông (185,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,99 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: SR18012648
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.126 foot vuông (197,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4,99 dặm Anh (2,02 hecta), Số MLS: SR17205390
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.804 foot vuông (167,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR18016151
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 29