Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LOMPOC, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 3 của 3
  • 1
Phòng ngủ: 3, Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 217011024
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.616 foot vuông (243 m2), Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông (648 m2), Số MLS: 17285588
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.052 foot vuông (283,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.712 foot vuông (809 m2), Số MLS: SR17162566
Các bảng liệt kê 1 - 3 của 3
  • 1