Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
LOS FELIZ (L), Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.886 foot vuông (546,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18030868
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.488 foot vuông (416,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 317007360
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.409 foot vuông (316,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.325 foot vuông (680 m2), Số MLS: 18301744
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.505 foot vuông (139,8 m2), Kích cỡ lô đất: 4.870 foot vuông (452 m2), Số MLS: 318000372
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 589 foot vuông (54,7 m2), Số MLS: 18300652
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1