Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
MALIBU, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 311
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 15.500 foot vuông (1.440 m2), Kích cỡ lô đất: 3,4 dặm Anh (1,38 hecta), Số MLS: 18343166
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.083 foot vuông (658 m2), Kích cỡ lô đất: 4,1 dặm Anh (1,66 hecta), Số MLS: 17276828
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,57 dặm Anh (0,23 hecta), Số MLS: 18344224
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,72 dặm Anh (0,7 hecta), Số MLS: 18326088
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 11.085 foot vuông (1.029,8 m2), Kích cỡ lô đất: 39,22 dặm Anh (15,87 hecta), Số MLS: 18343908
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.857 foot vuông (358,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17295082
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ lô đất: 4,05 dặm Anh (1,64 hecta), Số MLS: 17278448
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ nhà: 18.075 foot vuông (1.679,2 m2), Kích cỡ lô đất: 4,29 dặm Anh (1,74 hecta), Số MLS: 18345056
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.000 foot vuông (371,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.503 foot vuông (697 m2), Số MLS: 18346374
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông (929 m2), Kích cỡ lô đất: 4,94 dặm Anh (2 hecta), Số MLS: 17279060
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 18338148
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.757 foot vuông (349 m2), Kích cỡ lô đất: 2,69 dặm Anh (1,09 hecta), Số MLS: 18345674
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 18364784
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17275796
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.192 foot vuông (296,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.362 foot vuông (777 m2), Số MLS: 18354602
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 311