Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
MALIBU, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 261
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 15.000 foot vuông (1.393,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3,4 dặm Anh (1,38 hecta), Số MLS: 17280940
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 10, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.083 foot vuông (658 m2), Kích cỡ lô đất: 4,1 dặm Anh (1,66 hecta), Số MLS: 17276828
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,72 dặm Anh (0,7 hecta), Số MLS: 17248102
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 25,16 dặm Anh (10,18 hecta), Số MLS: 17251400
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17282298
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.254 foot vuông (488,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3,18 dặm Anh (1,29 hecta), Số MLS: 16178316
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ nhà: 18.075 foot vuông (1.679,2 m2), Kích cỡ lô đất: 4,29 dặm Anh (1,74 hecta), Số MLS: 16172038
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.857 foot vuông (358,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17295082
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Phòng vệ sinh không tắm: 5, Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông (929 m2), Kích cỡ lô đất: 4,94 dặm Anh (2 hecta), Số MLS: 17279060
Phòng ngủ: 8, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ lô đất: 4,05 dặm Anh (1,64 hecta), Số MLS: 17278448
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.273 foot vuông (211,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 17265590
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17275796
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.100 foot vuông (566,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,36 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 17243014
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 4.974 foot vuông (462,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17210902
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 10.135 foot vuông (941,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2,4 dặm Anh (0,97 hecta), Số MLS: 17279176
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 261