Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
MALIBU, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 309
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.254 foot vuông (488,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3,18 dặm Anh (1,29 hecta), Số MLS: 16178316
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,72 dặm Anh (0,7 hecta), Số MLS: 17248102
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 25,16 dặm Anh (10,18 hecta), Số MLS: 17251400
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 14, Kích cỡ nhà: 16.107 foot vuông (1.496,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6,57 dặm Anh (2,66 hecta), Số MLS: 17229184
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17226332
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ nhà: 18.075 foot vuông (1.679,2 m2), Kích cỡ lô đất: 4,29 dặm Anh (1,74 hecta), Số MLS: 16172038
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 2,69 dặm Anh (1,09 hecta), Số MLS: 17228388
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 11, Kích cỡ nhà: 11.000 foot vuông (1.021,9 m2), Kích cỡ lô đất: 4,05 dặm Anh (1,64 hecta), Số MLS: 17242436
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 13.000 foot vuông (1.207,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,72 dặm Anh (0,7 hecta), Số MLS: 17192456
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 10.000 foot vuông (929 m2), Kích cỡ lô đất: 1,63 dặm Anh (0,66 hecta), Số MLS: 17240336
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.857 foot vuông (358,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 15959123
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.674 foot vuông (712,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,29 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: 16164636
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 12.045 foot vuông (1.119 m2), Kích cỡ lô đất: 1,62 dặm Anh (0,66 hecta), Số MLS: 17234424
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.636 foot vuông (430,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17207184
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17224332
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 309