Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
MALIBU, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 295
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 15.000 foot vuông (1.393,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3,4 dặm Anh (1,38 hecta), Số MLS: 17213940
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.254 foot vuông (488,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3,18 dặm Anh (1,29 hecta), Số MLS: 16178316
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,72 dặm Anh (0,7 hecta), Số MLS: 17191232
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ lô đất: 0,7 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 16112806
Phòng ngủ: 10, Phòng vệ sinh: 12, Kích cỡ nhà: 18.075 foot vuông (1.679,2 m2), Kích cỡ lô đất: 4,29 dặm Anh (1,74 hecta), Số MLS: 16172038
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 13.000 foot vuông (1.207,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,72 dặm Anh (0,7 hecta), Số MLS: 17192456
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 5.937 foot vuông (551,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,76 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 17212392
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.857 foot vuông (358,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 15959123
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.674 foot vuông (712,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,29 dặm Anh (0,52 hecta), Số MLS: 16164636
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 12.045 foot vuông (1.119 m2), Kích cỡ lô đất: 1,62 dặm Anh (0,66 hecta), Số MLS: 15961217
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.636 foot vuông (430,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17207184
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 10.135 foot vuông (941,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2,4 dặm Anh (0,97 hecta), Số MLS: 16180476
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 17197054
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 9, Kích cỡ nhà: 13.814 foot vuông (1.283,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1 dặm Anh (0,4 hecta), Số MLS: 16181648
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 7.442 foot vuông (691,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17219572
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 295