Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
MARICOPA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.720 foot vuông (252,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3,13 dặm Anh (1,27 hecta), Số MLS: 217009428
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.686 foot vuông (249,5 m2), Kích cỡ lô đất: 86,96 dặm Anh (35,19 hecta), Số MLS: 17212584
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.622 foot vuông (243,6 m2), Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông (890 m2), Số MLS: 17263332PS
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông (278,7 m2), Kích cỡ lô đất: 17,45 dặm Anh (7,06 hecta), Số MLS: 217012224
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.248 foot vuông (115,9 m2), Số MLS: 217011498
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.000 foot vuông (92,9 m2), Số MLS: 217012051
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1