Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
MARICOPA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.000 foot vuông (278,7 m2), Kích cỡ lô đất: 277 dặm Anh (112 hecta), Số MLS: 218004807
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 928 foot vuông (86,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3.400 foot vuông (316 m2), Số MLS: 218003628
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.512 foot vuông (140,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2.682 foot vuông (249 m2), Số MLS: 218001466
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.000 foot vuông (92,9 m2), Số MLS: 217012051
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.291 foot vuông (119,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.970 foot vuông (648 m2), Số MLS: SR18107226
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1