Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
MARICOPA, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.720 foot vuông (252,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3,13 dặm Anh (1,27 hecta), Số MLS: 217009428
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.686 foot vuông (249,5 m2), Kích cỡ lô đất: 88 dặm Anh (35,61 hecta), Số MLS: 17212584
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.622 foot vuông (243,6 m2), Kích cỡ lô đất: 9.583 foot vuông (890 m2), Số MLS: 17263332PS
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.248 foot vuông (115,9 m2), Số MLS: 217009195
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 1.248 foot vuông (115,9 m2), Số MLS: 217011498
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1