Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
MARINA DEL REY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 103
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.043 foot vuông (375,6 m2), Kích cỡ lô đất: 3.801 foot vuông (353 m2), Số MLS: 18367208
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.605 foot vuông (427,8 m2), Kích cỡ lô đất: 3.641 foot vuông (338 m2), Số MLS: 18354104
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.200 foot vuông (390,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3.150 foot vuông (293 m2), Số MLS: 18373824
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.545 foot vuông (422,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3.676 foot vuông (342 m2), Số MLS: 18386554
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.034 foot vuông (467,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2.890 foot vuông (268 m2), Số MLS: 17271424
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 2.901 foot vuông (269,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3.082 foot vuông (286 m2), Số MLS: 18351476
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.774 foot vuông (257,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3.150 foot vuông (293 m2), Số MLS: 18315942
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 2.802 foot vuông (260,3 m2), Kích cỡ lô đất: 9.269 foot vuông (861 m2), Số MLS: 18379942
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.949 foot vuông (459,8 m2), Kích cỡ lô đất: 3.162 foot vuông (294 m2), Số MLS: 18373250
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 4.023 foot vuông (373,7 m2), Kích cỡ lô đất: 4.476 foot vuông (416 m2), Số MLS: 18385164
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.842 foot vuông (356,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3.156 foot vuông (293 m2), Số MLS: 18353946
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.945 foot vuông (366,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3.002 foot vuông (279 m2), Số MLS: 18357742
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.889 foot vuông (361,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5.270 foot vuông (490 m2), Số MLS: 18384900
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.904 foot vuông (269,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,73 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 18349674
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.872 foot vuông (359,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2.878 foot vuông (267 m2), Số MLS: 18375266
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 103