Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
MARINA DEL REY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 87
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.043 foot vuông (375,6 m2), Kích cỡ lô đất: 3.801 foot vuông (353 m2), Số MLS: 18305768
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 4.521 foot vuông (420 m2), Kích cỡ lô đất: 3.641 foot vuông (338 m2), Số MLS: 17290686
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.236 foot vuông (393,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3.641 foot vuông (338 m2), Số MLS: 18354104
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.774 foot vuông (257,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3.150 foot vuông (293 m2), Số MLS: 18315942
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.034 foot vuông (467,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2.890 foot vuông (268 m2), Số MLS: 17271424
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 2.901 foot vuông (269,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3.082 foot vuông (286 m2), Số MLS: 18351476
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.802 foot vuông (260,3 m2), Kích cỡ lô đất: 9.270 foot vuông (861 m2), Số MLS: 18345312
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.121 foot vuông (382,8 m2), Kích cỡ lô đất: 4.588 foot vuông (426 m2), Số MLS: 18345686
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.842 foot vuông (356,9 m2), Kích cỡ lô đất: 3.156 foot vuông (293 m2), Số MLS: 18353946
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.215 foot vuông (391,6 m2), Kích cỡ lô đất: 3.845 foot vuông (357 m2), Số MLS: 18323032
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.892 foot vuông (361,6 m2), Kích cỡ lô đất: 3.178 foot vuông (295 m2), Số MLS: 18340176
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.904 foot vuông (269,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,73 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 18349674
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.245 foot vuông (394,4 m2), Kích cỡ lô đất: 3.151 foot vuông (293 m2), Số MLS: 18339624
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.926 foot vuông (178,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18318842
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.315 foot vuông (215,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9.270 foot vuông (861 m2), Số MLS: 18337758
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 87