Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
MARINA DEL REY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 76
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.043 foot vuông (375,6 m2), Kích cỡ lô đất: 3.801 foot vuông (353 m2), Số MLS: 18305768
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.505 foot vuông (418,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3.641 foot vuông (338 m2), Số MLS: 17288580
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 4.521 foot vuông (420 m2), Kích cỡ lô đất: 3.641 foot vuông (338 m2), Số MLS: 17290686
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.140 foot vuông (291,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17232378
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.861 foot vuông (358,7 m2), Kích cỡ lô đất: 4.508 foot vuông (419 m2), Số MLS: 17297002
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.774 foot vuông (257,7 m2), Kích cỡ lô đất: 3.150 foot vuông (293 m2), Số MLS: 18315942
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.034 foot vuông (467,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2.890 foot vuông (268 m2), Số MLS: 17271424
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.040 foot vuông (189,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 18320964
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.121 foot vuông (382,8 m2), Kích cỡ lô đất: 4.588 foot vuông (426 m2), Số MLS: 18313086
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.215 foot vuông (391,6 m2), Kích cỡ lô đất: 3.845 foot vuông (357 m2), Số MLS: 18323032
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.926 foot vuông (178,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18318842
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.158 foot vuông (293,4 m2), Kích cỡ lô đất: 3.140 foot vuông (292 m2), Số MLS: 18323352
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.237 foot vuông (300,7 m2), Kích cỡ lô đất: 8.467 foot vuông (787 m2), Số MLS: 18304780
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.245 foot vuông (394,4 m2), Kích cỡ lô đất: 3.151 foot vuông (293 m2), Số MLS: 18315068
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.993 foot vuông (185,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,86 dặm Anh (1,16 hecta), Số MLS: 18315846
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 76