Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
MARINA DEL REY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 74
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.140 foot vuông (291,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17232378
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.539 foot vuông (607,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4.634 foot vuông (430 m2), Số MLS: 17233416
Phòng ngủ: 7, Kích cỡ nhà: 6.261 foot vuông (581,6 m2), Kích cỡ lô đất: 3.151 foot vuông (293 m2), Số MLS: 17221940
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.861 foot vuông (358,7 m2), Kích cỡ lô đất: 4.508 foot vuông (419 m2), Số MLS: 17225902
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.236 foot vuông (393,5 m2), Kích cỡ lô đất: 3.659 foot vuông (340 m2), Số MLS: 17259866
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.051 foot vuông (469,2 m2), Kích cỡ lô đất: 3.149 foot vuông (293 m2), Số MLS: 17226810
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.215 foot vuông (391,6 m2), Kích cỡ lô đất: 3.845 foot vuông (357 m2), Số MLS: 17217822
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.970 foot vuông (275,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17232524
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.229 foot vuông (485,8 m2), Kích cỡ lô đất: 3.162 foot vuông (294 m2), Số MLS: 17240490
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.331 foot vuông (216,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2,86 dặm Anh (1,16 hecta), Số MLS: 17244874
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.298 foot vuông (306,4 m2), Kích cỡ lô đất: 4.385 foot vuông (407 m2), Số MLS: 17238462
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.541 foot vuông (421,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2.887 foot vuông (268 m2), Số MLS: 17241018
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.315 foot vuông (215,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9.270 foot vuông (861 m2), Số MLS: 17241224
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.830 foot vuông (355,8 m2), Kích cỡ lô đất: 3.083 foot vuông (286 m2), Số MLS: 17257820
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.237 foot vuông (300,7 m2), Kích cỡ lô đất: 8.467 foot vuông (787 m2), Số MLS: 17261516
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 74