Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
MARINA DEL REY, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 60
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.083 foot vuông (565,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3.641 foot vuông (338 m2), Số MLS: 17288580
Phòng ngủ: 8, Kích cỡ nhà: 4.521 foot vuông (420 m2), Kích cỡ lô đất: 3.641 foot vuông (338 m2), Số MLS: 17290686
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.140 foot vuông (291,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 17232378
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.539 foot vuông (607,5 m2), Kích cỡ lô đất: 4.634 foot vuông (430 m2), Số MLS: 17233416
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.034 foot vuông (467,7 m2), Kích cỡ lô đất: 2.890 foot vuông (268 m2), Số MLS: 17271424
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.900 foot vuông (176,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17285950
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.200 foot vuông (576 m2), Kích cỡ lô đất: 3.827 foot vuông (356 m2), Số MLS: 17279306
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.023 foot vuông (373,7 m2), Kích cỡ lô đất: 4.476 foot vuông (416 m2), Số MLS: 17253804
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.298 foot vuông (306,4 m2), Kích cỡ lô đất: 4.385 foot vuông (407 m2), Số MLS: 17266440
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17292544
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.237 foot vuông (300,7 m2), Kích cỡ lô đất: 8.467 foot vuông (787 m2), Số MLS: 17261516
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.245 foot vuông (394,4 m2), Kích cỡ lô đất: 3.151 foot vuông (293 m2), Số MLS: 17271344
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.315 foot vuông (215,1 m2), Kích cỡ lô đất: 9.270 foot vuông (861 m2), Số MLS: 17268076
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.993 foot vuông (185,1 m2), Kích cỡ lô đất: 2,86 dặm Anh (1,16 hecta), Số MLS: 17292712
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.348 foot vuông (218,1 m2), Kích cỡ lô đất: 3.033 foot vuông (282 m2), Số MLS: 17289762
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 60