Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NEWBURY PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 122
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.062 foot vuông (377,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,53 dặm Anh (0,62 hecta), Số MLS: 217011730
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.590 foot vuông (519,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 217010036
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.878 foot vuông (360,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 217010694
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.540 foot vuông (328,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 217011033
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.759 foot vuông (349,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 217009807
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.403 foot vuông (316,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: SR17192243
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.561 foot vuông (330,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 217011213
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.723 foot vuông (345,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.808 foot vuông (818 m2), Số MLS: 217008588
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.672 foot vuông (341,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.442 foot vuông (784 m2), Số MLS: 217012522
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.540 foot vuông (328,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR17229481
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.633 foot vuông (337,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9.965 foot vuông (926 m2), Số MLS: 217012731
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.088 foot vuông (286,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 217011845
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.742 foot vuông (347,6 m2), Kích cỡ lô đất: 8.382 foot vuông (779 m2), Số MLS: 217012301
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.418 foot vuông (317,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 217011677
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.961 foot vuông (368 m2), Kích cỡ lô đất: 6.834 foot vuông (635 m2), Số MLS: 17273434
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 122