Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NEWBURY PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 152
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.819 foot vuông (633,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7,47 dặm Anh (3,02 hecta), Số MLS: 218002408
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.779 foot vuông (629,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5,6 dặm Anh (2,27 hecta), Số MLS: 218000188
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.031 foot vuông (560,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 218006235
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.770 foot vuông (536 m2), Kích cỡ lô đất: 0,48 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 218006661
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.328 foot vuông (495 m2), Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: SR18018928
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.062 foot vuông (377,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,53 dặm Anh (0,62 hecta), Số MLS: 217011730
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.115 foot vuông (475,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 218004265
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.082 foot vuông (472,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,58 dặm Anh (0,64 hecta), Số MLS: 218005020
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.088 foot vuông (472,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 218003723
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.978 foot vuông (369,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,58 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 218006638
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.825 foot vuông (355,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 218003941
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.857 foot vuông (358,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,66 dặm Anh (0,67 hecta), Số MLS: 218002855
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.952 foot vuông (367,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,87 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 218007367
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.825 foot vuông (355,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 218003947
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.355 foot vuông (404,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 218001900
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 152