Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NEWBURY PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 131
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.590 foot vuông (519,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 217010036
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.759 foot vuông (349,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 217009807
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.159 foot vuông (479,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 217008921
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.040 foot vuông (375,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 217008550
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.540 foot vuông (328,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 217003903
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.403 foot vuông (316,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,69 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: SR17192243
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.723 foot vuông (345,9 m2), Kích cỡ lô đất: 8.808 foot vuông (818 m2), Số MLS: 217008588
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.060 foot vuông (377,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,27 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 217010210
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.457 foot vuông (228,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 217006529
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.821 foot vuông (355 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 217006745
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.228 foot vuông (392,8 m2), Kích cỡ lô đất: 8.136 foot vuông (756 m2), Số MLS: 217006995
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.393 foot vuông (315,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: 217007959
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.789 foot vuông (352 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 217006606
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.382 foot vuông (314,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 217009754
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.540 foot vuông (328,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR17102515
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 131