Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NEWBURY PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 125
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 6.819 foot vuông (633,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7,47 dặm Anh (3,02 hecta), Số MLS: 218002408
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.779 foot vuông (629,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5,6 dặm Anh (2,27 hecta), Số MLS: 218000188
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.088 foot vuông (472,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 218002657
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.328 foot vuông (495 m2), Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: SR18018928
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.082 foot vuông (472,1 m2), Kích cỡ lô đất: 1,58 dặm Anh (0,64 hecta), Số MLS: 218002292
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.062 foot vuông (377,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,53 dặm Anh (0,62 hecta), Số MLS: 217011730
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.986 foot vuông (556,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,31 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 218001743
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.032 foot vuông (467,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 218001046
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.624 foot vuông (429,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,5 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 218002836
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.624 foot vuông (429,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 218002837
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.175 foot vuông (387,9 m2), Kích cỡ lô đất: 1,44 dặm Anh (0,58 hecta), Số MLS: 218003345
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.624 foot vuông (429,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 218002838
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.857 foot vuông (358,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,66 dặm Anh (0,67 hecta), Số MLS: 218002855
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.355 foot vuông (404,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 218003099
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.735 foot vuông (347 m2), Kích cỡ lô đất: 0,63 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 218002600
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 125