Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NEWBURY PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 98
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.062 foot vuông (377,4 m2), Kích cỡ lô đất: 1,53 dặm Anh (0,62 hecta), Số MLS: 217011730
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.159 foot vuông (479,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 217013058
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.355 foot vuông (404,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 217013063
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 3.372 foot vuông (313,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,15 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 217013975
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.759 foot vuông (349,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,11 dặm Anh (0,45 hecta), Số MLS: 217009807
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.540 foot vuông (328,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 217011033
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.633 foot vuông (337,5 m2), Kích cỡ lô đất: 9.965 foot vuông (926 m2), Số MLS: 217012731
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.611 foot vuông (335,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.277 foot vuông (676 m2), Số MLS: 217013302
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.088 foot vuông (286,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,52 dặm Anh (0,21 hecta), Số MLS: SR17243214
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.600 foot vuông (241,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,65 dặm Anh (0,26 hecta), Số MLS: 217014479
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.540 foot vuông (328,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR17229481
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.923 foot vuông (271,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.587 foot vuông (798 m2), Số MLS: 217012943
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.611 foot vuông (335,5 m2), Kích cỡ lô đất: 7.848 foot vuông (729 m2), Số MLS: 217014515
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.457 foot vuông (228,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 217006529
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.113 foot vuông (289,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.884 foot vuông (825 m2), Số MLS: 217011742
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 98