Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NEWBURY PARK, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 140
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.770 foot vuông (536 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 217004226
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.088 foot vuông (472,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 217005685
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.159 foot vuông (479,3 m2), Kích cỡ lô đất: 1,73 dặm Anh (0,7 hecta), Số MLS: 217004654
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 4.827 foot vuông (448,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 217006501
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.590 foot vuông (519,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 217002722
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.159 foot vuông (479,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,45 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 217002257
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.159 foot vuông (479,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,87 dặm Anh (0,35 hecta), Số MLS: 217005755
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.100 foot vuông (380,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,66 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 217005915
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.159 foot vuông (479,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: 217005014
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.110 foot vuông (474,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,08 dặm Anh (0,44 hecta), Số MLS: SR17116368
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.540 foot vuông (328,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 217003903
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.015 foot vuông (373 m2), Kích cỡ lô đất: 0,47 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 217004885
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.023 foot vuông (373,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 217003757
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.723 foot vuông (345,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 217003039
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.248 foot vuông (394,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1,01 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 217004008
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 140