Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NEWPORT BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 12 của 12
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.056 foot vuông (283,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2.994 foot vuông (278 m2), Số MLS: 18346302
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.500 foot vuông (510,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.000 foot vuông (650 m2), Số MLS: 18328264
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 1.936 foot vuông (179,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2.347 foot vuông (218 m2), Số MLS: 818002207
Phòng ngủ: 5, Kích cỡ nhà: 1.936 foot vuông (179,9 m2), Kích cỡ lô đất: 2.347 foot vuông (218 m2), Số MLS: 818002203
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.550 foot vuông (422,7 m2), Kích cỡ lô đất: 5.875 foot vuông (546 m2), Số MLS: 18328156
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Kích cỡ nhà: 6.850 foot vuông (636,4 m2), Kích cỡ lô đất: 7.800 foot vuông (725 m2), Số MLS: 18317670
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.510 foot vuông (419 m2), Kích cỡ lô đất: 8.118 foot vuông (754 m2), Số MLS: 18334586
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.426 foot vuông (411 m2), Số MLS: 17287562
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.804 foot vuông (167,6 m2), Số MLS: 18341602
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.284 foot vuông (212,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.360 foot vuông (777 m2), Số MLS: SR18108694
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.747 foot vuông (162,3 m2), Số MLS: 17269928
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 800 foot vuông (74,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 18305896
Các bảng liệt kê 1 - 12 của 12
  • 1