Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NEWPORT BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 4 của 4
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.426 foot vuông (411 m2), Số MLS: 17287562
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.747 foot vuông (162,3 m2), Số MLS: 17269928
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 800 foot vuông (74,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,77 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 18305896
Các bảng liệt kê 1 - 4 của 4
  • 1