Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NEWPORT BEACH, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.427 foot vuông (225,5 m2), Kích cỡ lô đất: 2.614 foot vuông (243 m2), Số MLS: 17266038
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.936 foot vuông (365,7 m2), Kích cỡ lô đất: 9.350 foot vuông (869 m2), Số MLS: 17267674
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ lô đất: 4.426 foot vuông (411 m2), Số MLS: 17287562
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.747 foot vuông (162,3 m2), Số MLS: 17269928
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.036 foot vuông (96,2 m2), Kích cỡ lô đất: 2.625 foot vuông (244 m2), Số MLS: 17261804
Các bảng liệt kê 1 - 6 của 6
  • 1