Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NIPOMO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 3 của 3
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.500 foot vuông (418,1 m2), Kích cỡ lô đất: 95,19 dặm Anh (38,52 hecta), Số MLS: 17249822
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.806 foot vuông (818,1 m2), Kích cỡ lô đất: 22,3 dặm Anh (9,02 hecta), Số MLS: 17249554
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.703 foot vuông (251,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 217014059
Các bảng liệt kê 1 - 3 của 3
  • 1