Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NIPOMO, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.500 foot vuông (418,1 m2), Kích cỡ lô đất: 95,19 dặm Anh (38,52 hecta), Số MLS: 17249822
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 2.352 foot vuông (218,5 m2), Kích cỡ lô đất: 25 dặm Anh (10,12 hecta), Số MLS: 818001310
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.703 foot vuông (251,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.500 foot vuông (604 m2), Số MLS: 217014059
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.042 foot vuông (189,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 18348706
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.620 foot vuông (150,5 m2), Kích cỡ lô đất: 8.760 foot vuông (814 m2), Số MLS: SR18136339
Các bảng liệt kê 1 - 5 của 5
  • 1