Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NORTH HOLLYWOOD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 161
Kích cỡ nhà: 21.250 foot vuông (1.974,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17243746
Kích cỡ nhà: 7.546 foot vuông (701 m2), Kích cỡ lô đất: 7.364 foot vuông (684 m2), Số MLS: 17259336
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 5.939 foot vuông (551,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 17259704
Kích cỡ nhà: 11.316 foot vuông (1.051,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,6 dặm Anh (0,24 hecta), Số MLS: 17285750
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.075 foot vuông (378,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.550 foot vuông (608 m2), Số MLS: 17271982
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 4.880 foot vuông (453,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.549 foot vuông (608 m2), Số MLS: 17246060
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.252 foot vuông (209,2 m2), Kích cỡ lô đất: 1,02 dặm Anh (0,41 hecta), Số MLS: 17286808
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.880 foot vuông (174,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17269120
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 2.886 foot vuông (268,1 m2), Kích cỡ lô đất: 6.252 foot vuông (581 m2), Số MLS: 17282826
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.317 foot vuông (215,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.600 foot vuông (613 m2), Số MLS: 17269384
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.654 foot vuông (246,6 m2), Số MLS: 17250508
Phòng ngủ: 4, Kích cỡ nhà: 2.639 foot vuông (245,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.550 foot vuông (608 m2), Số MLS: 17278532
Kích cỡ nhà: 1.600 foot vuông (148,6 m2), Kích cỡ lô đất: 1.880 foot vuông (175 m2), Số MLS: SR17250941
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.673 foot vuông (248,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.549 foot vuông (608 m2), Số MLS: SR17255878
Kích cỡ nhà: 5.815 foot vuông (540,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.760 foot vuông (628 m2), Số MLS: SR17237508
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 161