Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NORTH HOLLYWOOD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 228
Kích cỡ nhà: 19.665 foot vuông (1.826,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: SR18149736
Phòng ngủ: 30, Kích cỡ nhà: 21.374 foot vuông (1.985,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 18362602
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.553 foot vuông (237,2 m2), Kích cỡ lô đất: 7.580 foot vuông (704 m2), Số MLS: 18328246
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 2.288 foot vuông (212,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.440 foot vuông (691 m2), Số MLS: 18328250
Phòng ngủ: 1, Kích cỡ nhà: 22.462 foot vuông (2.086,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,85 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: 18357888
Phòng ngủ: 32, Kích cỡ nhà: 19.534 foot vuông (1.814,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 18346386
Phòng ngủ: 23, Kích cỡ nhà: 14.728 foot vuông (1.368,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,29 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18366004
Phòng ngủ: 25, Kích cỡ nhà: 15.970 foot vuông (1.483,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18356238
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.151 foot vuông (478,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 18350004
Phòng ngủ: 24, Kích cỡ nhà: 13.472 foot vuông (1.251,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18366014
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 5.620 foot vuông (522,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.848 foot vuông (729 m2), Số MLS: SR18154885
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.559 foot vuông (237,7 m2), Số MLS: 18351500
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 9.534 foot vuông (885,7 m2), Kích cỡ lô đất: 6.171 foot vuông (573 m2), Số MLS: 18351520
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 1, Kích cỡ nhà: 1.256 foot vuông (116,7 m2), Kích cỡ lô đất: 9.206 foot vuông (855 m2), Số MLS: 18330454
Phòng ngủ: 43, Kích cỡ nhà: 17.651 foot vuông (1.639,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 18346470
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 228