Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NORTH HOLLYWOOD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 198
Phòng ngủ: 36, Kích cỡ nhà: 23.326 foot vuông (2.167 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 17269492
Kích cỡ nhà: 21.250 foot vuông (1.974,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17243746
Kích cỡ nhà: 7.546 foot vuông (701 m2), Kích cỡ lô đất: 7.364 foot vuông (684 m2), Số MLS: 17259336
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 7.660 foot vuông (711,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.913 foot vuông (642 m2), Số MLS: 17265700
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 5.939 foot vuông (551,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 17259704
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.075 foot vuông (378,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.550 foot vuông (608 m2), Số MLS: 17271982
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 4.880 foot vuông (453,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.549 foot vuông (608 m2), Số MLS: 17246060
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 9.114 foot vuông (846,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.367 foot vuông (684 m2), Số MLS: 17197962
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 7.884 foot vuông (732,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.047 foot vuông (562 m2), Số MLS: 17279562
Kích cỡ nhà: 8.107 foot vuông (753,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.259 foot vuông (674 m2), Số MLS: SR17167544
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 8.927 foot vuông (829,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.375 foot vuông (592 m2), Số MLS: 17257842
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.880 foot vuông (174,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 17269120
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 6.280 foot vuông (583,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5.750 foot vuông (534 m2), Số MLS: 17258184
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.317 foot vuông (215,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.600 foot vuông (613 m2), Số MLS: 17269384
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.654 foot vuông (246,6 m2), Số MLS: 17250508
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 198