Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NORTH HOLLYWOOD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 159
Phòng ngủ: 27, Kích cỡ nhà: 14.652 foot vuông (1.361,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: 18317336
Kích cỡ nhà: 10.330 foot vuông (959,7 m2), Kích cỡ lô đất: 9.191 foot vuông (854 m2), Số MLS: SR18052252
Phòng ngủ: 18, Kích cỡ nhà: 11.718 foot vuông (1.088,6 m2), Kích cỡ lô đất: 6.587 foot vuông (612 m2), Số MLS: 18319042
Kích cỡ nhà: 8.094 foot vuông (751,9 m2), Kích cỡ lô đất: 6.641 foot vuông (617 m2), Số MLS: SR18016983
Phòng ngủ: 9, Kích cỡ nhà: 5.739 foot vuông (533,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.734 foot vuông (626 m2), Số MLS: 18316974
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 9.114 foot vuông (846,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.425 foot vuông (690 m2), Số MLS: 18322840
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 4.880 foot vuông (453,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.549 foot vuông (608 m2), Số MLS: 18314916
Phòng ngủ: 17, Kích cỡ nhà: 9.127 foot vuông (847,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 318000618
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 7.922 foot vuông (736 m2), Kích cỡ lô đất: 6.984 foot vuông (649 m2), Số MLS: 18322758
Kích cỡ nhà: 5.350 foot vuông (497 m2), Kích cỡ lô đất: 9.191 foot vuông (854 m2), Số MLS: SR18027126
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 1.880 foot vuông (174,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,68 dặm Anh (0,28 hecta), Số MLS: 18301846
Kích cỡ nhà: 29.148 foot vuông (2.707,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,46 dặm Anh (0,19 hecta), Số MLS: 18323216
Kích cỡ nhà: 6.380 foot vuông (592,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: SR18046262
Phòng ngủ: 9, Kích cỡ nhà: 6.230 foot vuông (578,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18306278
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.317 foot vuông (215,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.600 foot vuông (613 m2), Số MLS: 17269384
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 159