Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NORTH HOLLYWOOD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 205
Kích cỡ nhà: 21.250 foot vuông (1.974,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17243746
Kích cỡ nhà: 7.546 foot vuông (701 m2), Kích cỡ lô đất: 7.364 foot vuông (684 m2), Số MLS: 17259336
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 5.939 foot vuông (551,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 17259704
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 9.044 foot vuông (840,2 m2), Kích cỡ lô đất: 8.276 foot vuông (769 m2), Số MLS: 17259352
Kích cỡ nhà: 10.687 foot vuông (992,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.366 foot vuông (684 m2), Số MLS: SR16715265
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.157 foot vuông (572 m2), Số MLS: 17254590
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 9.114 foot vuông (846,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.367 foot vuông (684 m2), Số MLS: 17197962
Phòng ngủ: 9, Kích cỡ nhà: 5.739 foot vuông (533,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.734 foot vuông (626 m2), Số MLS: 17259934
Phòng ngủ: 6, Kích cỡ nhà: 4.880 foot vuông (453,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.549 foot vuông (608 m2), Số MLS: 17246060
Kích cỡ nhà: 8.107 foot vuông (753,1 m2), Kích cỡ lô đất: 7.259 foot vuông (674 m2), Số MLS: SR17167544
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 8.927 foot vuông (829,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.375 foot vuông (592 m2), Số MLS: 17257842
Kích cỡ nhà: 15.067 foot vuông (1.399,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR17040958
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.654 foot vuông (246,6 m2), Số MLS: 17250508
Phòng ngủ: 12, Kích cỡ nhà: 6.280 foot vuông (583,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5.750 foot vuông (534 m2), Số MLS: 17258184
Kích cỡ nhà: 7.510 foot vuông (697,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR17184788
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 205