Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NORTH HOLLYWOOD, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 210
Kích cỡ nhà: 21.250 foot vuông (1.974,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 17243746
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 5.939 foot vuông (551,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,23 dặm Anh (0,09 hecta), Số MLS: 17196002
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 9.114 foot vuông (846,7 m2), Kích cỡ lô đất: 7.367 foot vuông (684 m2), Số MLS: 17197962
Kích cỡ nhà: 10.687 foot vuông (992,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.366 foot vuông (684 m2), Số MLS: SR16715265
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ lô đất: 6.157 foot vuông (572 m2), Số MLS: 17233134
Phòng ngủ: 9, Kích cỡ nhà: 5.739 foot vuông (533,2 m2), Kích cỡ lô đất: 6.734 foot vuông (626 m2), Số MLS: 17237646
Phòng ngủ: 13, Kích cỡ nhà: 8.368 foot vuông (777,4 m2), Kích cỡ lô đất: 6.614 foot vuông (614 m2), Số MLS: 16158346
Kích cỡ nhà: 11.336 foot vuông (1.053,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17070498
Kích cỡ nhà: 15.067 foot vuông (1.399,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR17040958
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 1, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.808 foot vuông (260,9 m2), Số MLS: 17203480
Phòng ngủ: 14, Kích cỡ nhà: 7.674 foot vuông (712,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,24 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 16119576
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 2.673 foot vuông (248,3 m2), Kích cỡ lô đất: 6.549 foot vuông (608 m2), Số MLS: SR17139084
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.421 foot vuông (224,9 m2), Kích cỡ lô đất: 5.655 foot vuông (525 m2), Số MLS: 17215664
Phòng ngủ: 2, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 2.286 foot vuông (212,4 m2), Kích cỡ lô đất: 5.655 foot vuông (525 m2), Số MLS: 17215640
Phòng ngủ: 18, Kích cỡ nhà: 7.848 foot vuông (729,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.540 foot vuông (793 m2), Số MLS: 17194060
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 210