Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NORTHRIDGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 169
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.873 foot vuông (824,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5,82 dặm Anh (2,35 hecta), Số MLS: SR17117965
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 8.600 foot vuông (798,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,61 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR17115380
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.417 foot vuông (689 m2), Kích cỡ lô đất: 1,15 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 217004094
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.171 foot vuông (852 m2), Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: SR17095548
Phòng ngủ: 20, Kích cỡ nhà: 9.814 foot vuông (911,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17236128
Phòng ngủ: 15, Kích cỡ nhà: 8.350 foot vuông (775,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17193168
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.409 foot vuông (409,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR16176223
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.183 foot vuông (574,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17220100
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 6.261 foot vuông (581,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17223034
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.562 foot vuông (516,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17242196
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.844 foot vuông (450 m2), Kích cỡ lô đất: 1,18 dặm Anh (0,48 hecta), Số MLS: 217006526
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.778 foot vuông (536,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,23 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: 217005268
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.445 foot vuông (505,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR17131902
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 5.448 foot vuông (506,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR17095705
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.210 foot vuông (484 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR17138828
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 169