Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NORTHRIDGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 113
Phòng ngủ: 15, Kích cỡ nhà: 8.350 foot vuông (775,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17193168
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.562 foot vuông (516,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 18324128
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.709 foot vuông (437,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR17273821
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.789 foot vuông (352 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: SR18034081
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.427 foot vuông (504,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 17233014
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.481 foot vuông (416,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18027727
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.239 foot vuông (486,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR18027922
Phòng ngủ: 9, Kích cỡ nhà: 4.962 foot vuông (461 m2), Kích cỡ lô đất: 7.318 foot vuông (680 m2), Số MLS: 18313436
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.381 foot vuông (314,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 318000229
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.267 foot vuông (396,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,71 dặm Anh (0,29 hecta), Số MLS: 18317590
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.443 foot vuông (412,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 18302630
Phòng ngủ: 9, Kích cỡ nhà: 4.962 foot vuông (461 m2), Kích cỡ lô đất: 9.496 foot vuông (882 m2), Số MLS: 18323894
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.395 foot vuông (315,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,38 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR18023111
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.953 foot vuông (460,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17238393
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 3.406 foot vuông (316,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 18325974
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 113