Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NORTHRIDGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 155
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.873 foot vuông (824,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5,82 dặm Anh (2,35 hecta), Số MLS: SR17117965
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.171 foot vuông (852 m2), Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: SR17095548
Phòng ngủ: 15, Kích cỡ nhà: 8.350 foot vuông (775,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17193168
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.635 foot vuông (616,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,84 dặm Anh (0,34 hecta), Số MLS: SR17165419
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 6.261 foot vuông (581,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17223034
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.562 foot vuông (516,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17242196
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.778 foot vuông (536,8 m2), Kích cỡ lô đất: 1,23 dặm Anh (0,5 hecta), Số MLS: 217005268
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.844 foot vuông (450 m2), Kích cỡ lô đất: 1,18 dặm Anh (0,48 hecta), Số MLS: 217006526
Kích cỡ nhà: 5.084 foot vuông (472,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7.399 foot vuông (687 m2), Số MLS: SR17175061
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.283 foot vuông (490,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17222440
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.210 foot vuông (484 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR17138828
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.427 foot vuông (504,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 17233014
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.050 foot vuông (469,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17256262
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 4.262 foot vuông (395,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.884 foot vuông (732 m2), Số MLS: 17233728
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.953 foot vuông (460,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR17095607
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 155