Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NORTHRIDGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 101
Phòng ngủ: 70, Kích cỡ nhà: 32.058 foot vuông (2.978,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,44 dặm Anh (0,18 hecta), Số MLS: 17292438
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.873 foot vuông (824,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5,82 dặm Anh (2,35 hecta), Số MLS: SR17117965
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 7, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 9.171 foot vuông (852 m2), Kích cỡ lô đất: 2 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: SR17095548
Phòng ngủ: 15, Kích cỡ nhà: 8.350 foot vuông (775,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17193168
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.564 foot vuông (516,9 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR17254562
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 6.261 foot vuông (581,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17284486
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.844 foot vuông (450 m2), Kích cỡ lô đất: 1,18 dặm Anh (0,48 hecta), Số MLS: 217006526
Kích cỡ nhà: 5.084 foot vuông (472,3 m2), Kích cỡ lô đất: 7.399 foot vuông (687 m2), Số MLS: SR17175061
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.640 foot vuông (431,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,62 dặm Anh (0,25 hecta), Số MLS: SR17264910
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.436 foot vuông (505 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR17270573
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.427 foot vuông (504,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 17233014
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.050 foot vuông (469,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17256262
Phòng ngủ: 1, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 4.262 foot vuông (395,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.884 foot vuông (732 m2), Số MLS: 17277478
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.381 foot vuông (314,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: 317007274
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.283 foot vuông (490,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17222440
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 101