Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NORTHRIDGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 126
Phòng ngủ: 32, Kích cỡ nhà: 15.676 foot vuông (1.456,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 18371738
Phòng ngủ: 15, Kích cỡ nhà: 8.350 foot vuông (775,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17193168
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.606 foot vuông (520,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR18129436
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.427 foot vuông (504,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 17233014
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.219 foot vuông (484,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18206460
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.721 foot vuông (438,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 18381104
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.050 foot vuông (469,1 m2), Kích cỡ lô đất: 0,33 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: SR18246600
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 4.700 foot vuông (436,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.800 foot vuông (725 m2), Số MLS: 318002610
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 4.700 foot vuông (436,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.801 foot vuông (725 m2), Số MLS: 318002608
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.721 foot vuông (438,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18362020
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.270 foot vuông (396,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR18152294
Phòng ngủ: 9, Kích cỡ nhà: 4.962 foot vuông (461 m2), Kích cỡ lô đất: 7.318 foot vuông (680 m2), Số MLS: 18313436
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.080 foot vuông (379 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR18129795
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.190 foot vuông (296,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,92 dặm Anh (0,37 hecta), Số MLS: SR18261175
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.239 foot vuông (486,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR18027922
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 126