Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NORTHRIDGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 132
Phòng ngủ: 32, Kích cỡ nhà: 15.676 foot vuông (1.456,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,42 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 18371738
Phòng ngủ: 15, Kích cỡ nhà: 8.350 foot vuông (775,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17193168
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.219 foot vuông (484,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,41 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: SR18206460
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.606 foot vuông (520,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR18129436
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.225 foot vuông (578,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR18140511
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.706 foot vuông (437,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR18163839
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.709 foot vuông (437,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,35 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: SR18221692
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.409 foot vuông (409,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 18386978
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.427 foot vuông (504,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 17233014
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.721 foot vuông (438,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,32 dặm Anh (0,13 hecta), Số MLS: 18381104
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 4.700 foot vuông (436,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.800 foot vuông (725 m2), Số MLS: 318002610
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 4.700 foot vuông (436,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.801 foot vuông (725 m2), Số MLS: 318002608
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.721 foot vuông (438,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18362020
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.270 foot vuông (396,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR18152294
Phòng ngủ: 9, Kích cỡ nhà: 4.962 foot vuông (461 m2), Kích cỡ lô đất: 7.318 foot vuông (680 m2), Số MLS: 18313436
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 132