Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NORTHRIDGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 132
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông (557,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,18 dặm Anh (0,88 hecta), Số MLS: 16170902
Phòng ngủ: 15, Kích cỡ nhà: 8.350 foot vuông (775,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17193168
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 6.685 foot vuông (621 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 317001807
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.409 foot vuông (409,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR16176223
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 4.262 foot vuông (395,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.884 foot vuông (732 m2), Số MLS: SR16744457
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.279 foot vuông (304,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR16752507
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.946 foot vuông (459,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,28 dặm Anh (0,11 hecta), Số MLS: SR17044395
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.427 foot vuông (504,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 16164842
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.818 foot vuông (447,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17211744
Kích cỡ nhà: 5.703 foot vuông (529,8 m2), Kích cỡ lô đất: 7.921 foot vuông (736 m2), Số MLS: SR17052788
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 3.195 foot vuông (296,8 m2), Kích cỡ lô đất: 5.809 foot vuông (540 m2), Số MLS: SR17045925
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.548 foot vuông (422,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR16742582
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.539 foot vuông (328,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,67 dặm Anh (0,27 hecta), Số MLS: 17198692
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.381 foot vuông (314,1 m2), Kích cỡ lô đất: 8.692 foot vuông (807 m2), Số MLS: SR17010909
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.493 foot vuông (510,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17192950
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 132