Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NORTHRIDGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 128
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 6.000 foot vuông (557,4 m2), Kích cỡ lô đất: 2,18 dặm Anh (0,88 hecta), Số MLS: 16170902
Phòng ngủ: 7, Phòng vệ sinh: 6, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 7.417 foot vuông (689 m2), Kích cỡ lô đất: 1,15 dặm Anh (0,47 hecta), Số MLS: 217004094
Phòng ngủ: 15, Kích cỡ nhà: 8.350 foot vuông (775,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17193168
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Phòng vệ sinh không tắm: 3, Kích cỡ nhà: 6.261 foot vuông (581,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17223034
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 4, Kích cỡ nhà: 4.409 foot vuông (409,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR16176223
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 8, Kích cỡ nhà: 6.649 foot vuông (617,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 317003128
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.183 foot vuông (574,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 17220100
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.753 foot vuông (348,7 m2), Kích cỡ lô đất: 1,03 dặm Anh (0,42 hecta), Số MLS: SR17088077
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.283 foot vuông (490,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17222440
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 2, Kích cỡ nhà: 4.262 foot vuông (395,9 m2), Kích cỡ lô đất: 7.884 foot vuông (732 m2), Số MLS: SR16744457
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.427 foot vuông (504,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 16164842
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.818 foot vuông (447,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: 17211744
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.279 foot vuông (304,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR16752507
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 4.548 foot vuông (422,5 m2), Kích cỡ lô đất: 0,39 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR16742582
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 5.493 foot vuông (510,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,34 dặm Anh (0,14 hecta), Số MLS: 17192950
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 128