Thí dụ: Sarasota hoặc 34233
NORTHRIDGE, Cư gia
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 138
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 8.873 foot vuông (824,3 m2), Kích cỡ lô đất: 5,82 dặm Anh (2,35 hecta), Số MLS: 18341864
Phòng ngủ: 15, Kích cỡ nhà: 8.350 foot vuông (775,7 m2), Kích cỡ lô đất: 0,26 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 17193168
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 3, Kích cỡ nhà: 1.905 foot vuông (177 m2), Kích cỡ lô đất: 2,01 dặm Anh (0,81 hecta), Số MLS: SR18126874
Phòng ngủ: 6, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 6.183 foot vuông (574,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,43 dặm Anh (0,17 hecta), Số MLS: 18334450
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 2, Kích cỡ nhà: 5.606 foot vuông (520,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR18129436
Phòng ngủ: 9, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 6.225 foot vuông (578,3 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR18140511
Phòng ngủ: 3, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.321 foot vuông (401,4 m2), Kích cỡ lô đất: 0,4 dặm Anh (0,16 hecta), Số MLS: SR18153808
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 3, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.706 foot vuông (437,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,3 dặm Anh (0,12 hecta), Số MLS: SR18163839
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 6, Kích cỡ nhà: 4.721 foot vuông (438,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: 18362020
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 5.427 foot vuông (504,2 m2), Kích cỡ lô đất: 0,78 dặm Anh (0,31 hecta), Số MLS: 17233014
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 4.700 foot vuông (436,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.800 foot vuông (725 m2), Số MLS: 318002610
Phòng ngủ: 10, Kích cỡ nhà: 4.700 foot vuông (436,6 m2), Kích cỡ lô đất: 7.801 foot vuông (725 m2), Số MLS: 318002608
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 4, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 3.903 foot vuông (362,6 m2), Kích cỡ lô đất: 0,49 dặm Anh (0,2 hecta), Số MLS: 18348572
Phòng ngủ: 5, Phòng vệ sinh: 5, Kích cỡ nhà: 3.755 foot vuông (348,8 m2), Kích cỡ lô đất: 0,25 dặm Anh (0,1 hecta), Số MLS: SR18157421
Phòng ngủ: 4, Phòng vệ sinh: 2, Phòng vệ sinh không tắm: 1, Kích cỡ nhà: 4.080 foot vuông (379 m2), Kích cỡ lô đất: 0,37 dặm Anh (0,15 hecta), Số MLS: SR18129795
Các bảng liệt kê 1 - 15 của 138